Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200918%20Franck%20Fielemon.jpg
Franck Fielemon op de troon
Datum: 17-09-2020

​Enige tijd vóór Prinsjesdag werd ik door de voorzitter van VNO-NCW Rijnland, Martijn van Pelt, gevraagd of ik mijn visie op de troonrede en op Rijnland in 2030 zou willen geven tijdens het miljoenenontbijt op 16 september in Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Dit is een kopie van de tekst die ik heb uitgesproken als "ondernemer op de troon"

"Het moest alleen wél binnen vijf minuten dus ik zal kort en bondig zijn. Ik was nieuwsgierig waarom Martijn dit aan míj vroeg… Iemand die pas sinds april 2018 fulltime aan het ondernemen is. Het antwoord verbaasde me niet maar toch is het opvallend. Hij moest aan mij denken omdat hij mij regelmatig voorbij ziet komen. Martijn, zonder dat je het wist maakte je mijn dag met deze bevestiging dat mijn LinkedIn strategie werkt. Dankje.

Bedankt, dat ik hier vandaag mijn visie mag delen. Op deze, voor mij persoonlijk, bijzondere locatie vanwege de tentoonstelling “Besmet”. Bijzonder, omdat op vrijdag 13 maart, twee dagen vóór de persconferentie van Premier Rutte, waarin hij aankondigde de scholen en horeca te sluiten, mijn vader besmet werd opgenomen in het Alrijne ziekenhuis. Een week later lag hij aan de beademing op de Intensive Care en vocht voor zijn leven. Een periode vol onzekerheid en angst….Mét een goed einde! Want na welgeteld 49 dagen mochten wij hem weer thuis ontvangen. Het gaat goed met hem.

In deze periode heb ik van dichtbij ervaren hoe hoog de werkdruk is in de zorg. En hoe belangrijk het is dat wij deze medewerkers waarderen. In 2030 is wellicht een deel van de zorg gerobotiseerd. Maar mensen die voor mensen willen zorgen moeten we koesteren en goed belonen.

Ons gezin bestaat uit vijf leden. In termen van de troonrede; 1 scholier, mijn zoon van 15, 2 studenten, mijn dochters van 17 en 18, 1 werknemer, mijn vrouw en 1 ondernemer.

Ik zal mijn visie delen aan de hand van deze “segmentatie”.

Ik hóóp dat op korte termijn de leerachterstand in het middelbaar onderwijs weggewerkt kan worden met de 500 miljoen die daarvoor beschikbaar is gesteld. Maar ik merk bij mijn zoon dat de impact van Corona gróót is. Maatregelen op school, op het voetbalveld, en in de sociale omgang hebben voor pubers zoals hij enorme consequenties. Inmiddels is er reeds een halfjaar voorbij en dat is 1/30e deel van zijn jonge leven. Hopelijk hebben we in 2030 déze generatie goed geholpen met het verwerken van deze situatie.

Mijn 2 studentendochters hebben een wáárdeloze én kostbare tijd achter de rug, beperkt onderwijs, in het begin helemaal geen les daarna alles digitaal, tot op heden, én veel uitval. Een lege kamer waarvan de huur doorliep, geen studentenleven, verlies van bijbaan, geen studiebeurs en wél extra geld moeten lenen. Géén handreiking van de overheid. Serieus, een vergeten groep die niets van de miljarden ziet maar wel de stress, onzekerheid en een slechtere financiële uitgangspositie heeft. Ik roep premier Rutte dan ook met klem op het collegegeld voor dit jaar te halveren. En meer te investeren in onze jeugd die de toekomst heeft.

De werknemer dan, prima geregeld op het eerste gezicht, baanbescherming met de 1e NOW regeling, mooie subsidie voor persoonlijke ontwikkeling. De toekomst voor werkzoekenden op middellange termijn lijkt op zich best rooskleurig ondanks de huidige verdubbeling van werkloosheid. Roet in het eten kan komen vanuit digitalisering en eerder genoemde robotisering maar er zullen ook vele nieuwe beroepen ontstaan. Veerkracht en een leven lang leren is het devies.

Vooralsnog eist de FNV 5% loonsverhoging. Met alle miljardensteun lijkt me dát wat opportuun maar dat er iets extra’s mag gebeuren op koopkrachtverbetering dáár ben ik het zeker mee eens.

De ondernemer tot slot. In de troonrede miste ik wel écht wat compassie en medeleven voor hard getroffen ondernemers die soms hun levenswerk in rook zien opgaan. Voor de grote jongens lijkt het bijna feest, miljarden aan NOW steun, verlaging vennootschapsbelasting in 2022 en veel aandacht voor innovatie, verduurzaming en investeren. Projecten worden naar voren gehaald en een heus Nationaal Groeifonds moet zorgen voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart in 2030. Óók in onze regio. Met dit fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Ik juich dit toe, en hoop tegelijkertijd dat het beschikbare geld op een verstandige wijze wordt ingezet.

Rondom de kleinere ondernemers verbaast het me dat er zoveel gedoe is over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en over pensioen. Laat ondernemers ondernemen. Het ondernemersrisico betekent vallen en opstaan, goede en slechte beslissingen, daar is de ondernemer zelf voor verantwoordelijk. ZZP’ers worden mijns inziens over één kam geschoren en dat vind ik onjuist. Onvrede over grootverdienende Interimmers versus laagbetaalde verkapte loondienstmedewerkers mogen niet betekenen dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Er is een doelgroep voor wie dit een directe aanslag op de koopkracht betekent. Dat deze afbouw zelfs versneld wordt doorgevoerd in de grootste crisis in vredestijd vind ik onjuist en ongepast. Kleine ondernemers zijn de MKB’ers van de toekomst. Stimuleer ondernemerschap en hou de zelfstandigenaftrek op peil. Help juíst deze groep ondernemers gerichter zich te ontwikkelen tot toekomstig banenmotor én exportmotor van Nederland. 

Ik dank u voor uw aandacht!"

Bijlagen
Deel artikel