Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200401%20online%20bijeenkomst%20DGA.jpg
DGA-platform kijkt vooruit
Datum: 29-04-2020

Tijdens de online vergadering van het DGA-platform van VNO-NCW op 24 april wordt de huidige stand van zaken in de lobby besproken. Welke regelingen zijn er nodig? Welk perspectief hebben bedrijven? Welke lessen kunnen werkgevers uit de crisis trekken? ​​

Hieronder puntsgewijs de besproken onderwerpen, verwachte uitdagingen en mogelijke oplossingen: 

 • Van NOW 1.0 naar NOW 2.0
  • Cees: NOW 2.0 moet helpen om onze economie weer open te zetten. Als IC capaciteit snel terugloopt, dan kan er geen besluitvorming zijn om de economie niet te openen. Wij werken toe met al die protocollen waardoor je onder voorwaarden gewoon door kan werken.
   Horeca: hierbinnen moet je meer specificeren. Wat kan er wel, bijv. bij strandtenten? Anderhalve-meter- economie is voor velen een forse krimpeconomie. Hoe kunnen we dit goed inrichten? 
  • NOW 2.0: wat is netto omzet en welke schade heb je tov voorgaande jaren?  Belangrijk is wel dat we met nieuwe regelingen het kunnen maken van omzet niet tegenwerken. Er moeten wel prikkels blijven om omzet te maken. Hoe ga je dit goed vormgeven? Met een goede compensatie aan de inkomstenkant, kan je ook belasting betalen. Als dit er niet is dan moet je afspraken maken over belastinguitstel. 
  • Minister Wopke Hoekstra heeft 90 miljard in de kas. Wij taxeren dat NOW 15/20 miljard gaat kosten.
  • Door NOW verdoezelen wij een beetje de ernst van de situatie. Als het niet hoeft komen wij niet aan de afspraken die per sector zijn gemaakt en anders moeten wij daarover praten. 
  • Al met al toch een goede week geweest in de lobby door het verlengen/verbeteren van de NOW, het oprekken van het handelskrediet. NOW is op werkmaatschappijen van toepassing en investeringen zijn naar voren getrokken.

 • Perspectief creëren door investeringsprogramma’s naar voren te halen, nu bezig met intentieverklaring. Werk en zekerheden in de markt van de bouw leggen, woningmarkt is cruciaal.

 • Kapitaalfonds in het leven roepen om steun te geven aan bedrijven die onder beursgenoteerde hoek hangen.

 • Deze week komt een artikel van Hans de Boer in het Financieel Dagblad. Gaat o.a. over CAO verhogingen. Vanuit centraal niveau moeten we spelregels neerleggen hoe we decentraal met elkaar omgaan.

 • Als de Staat liquiditeit brengt kan je dit niet in bonus/dividend binnen je bedrijf laten uitbetalen.

 • Stikstof: we moeten daar mee door, er is een brief naar de 2e kamer gegaan. We moeten voorkomen dat stikstof een belemmering blijft voor het herstel van de economie. 
  • “corona-stikstof-ruimte” benutten om in aanvulling op het noodpakket een investeringspakket te maken om de gang te houden in de economie. Met wat creativiteit beweging er in houden.
  • ​stikstofruimte kan ook geleased worden.
   Tip aan Wiebe Draaier: stikstofbank runnen. 
 • ​Vakantiedagen: Kunnen we afspraken maken over solidariteit in het opnemen van vakantiedagen: hierover afspraken maken?

 • Welke lessen leren we hieruit? Hoe gaan we verder?  We moeten zorgen dat de economische belangen worden meegwogen. We moeten kijken naar de toekomst en perspectief bieden.

Ook een online bijeenkomst bijwonen? Kijk op www.vno-ncwwest.nl/agenda​
Bijlagen
Deel artikel