Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190213%20TU%20Bouwcampus.jpg
De uitdaging van ander (reis)gedrag
Datum: 14-02-2019

Dit keer geen ontbijt maar een middagbijeenkomst en wel bij de TU Delft. Nicoly Vermeulen, Vicepresident Operations TU Delft en ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland valt direct met de deur in huis. "Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben.

 

Niet alleen doen we er alles aan om meer medewerkers op een andere manier dan met de auto naar het werk te laten komen ook doen we als Technische Universiteit veel onderzoek naar dit onderwerp. Een van de onderzoeken richt zich op hoe fietsers en voetgangers zich voortbewegen in de stad. Dit zijn vaak onvoorspelbare verkeersstromen en toch wil je ook van hen kunnen voorspellen hoe zij zich gedragen in het verkeer. Op een 'gewone 'maandag komen er circa 50.000 mensen naar de campus. Reisgedrag kent twee uitdagingen. Enerzijds de harde kant: er moeten faciliteiten zijn om de juiste keuze te maken. Er moete treinen rijden. Aan de andere, de zachte kant gaat het om keuzes die mensen maken op basis van allerlei factoren waar je als werkgever geen invloed op hebt. Daarom start de TU Delft met een pilot gericht op het verleiden tot ander gedrag."

 

Martina Huijsmans, wethouder Mobiliteit is ook ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. "Delft is een stad met ambities. Een daarvan is de mobiliteitstransitie. Tot 2040 komen er 15.000 extra woningen bij en 10.000 nieuwe banen. Om de stad leefbaar te houden moeten we van autobezit naar autogebruik, van tweede auto naar de trein, van fiets naar deelfiets. Het betekent ook dat we de parkeernorm willen verlagen. Als je gaat veranderen blijkt vaak in het begin dat je nog wel met oude regels te maken hebt. Kijk maar naar deelfietsen: Waar mogen ze staan? Welke aanbieders sta je toe?"

 

Vermeulen is het met haar collega ambassadeur eens: "Nieuwe regelgeving is noodzakelijk. Tussen 8 en 9 uur zijn de fietspaden eigenlijk niet meer begaanbaar, veel te druk. Betekent dit dan dat we de collegetijden aanpassen? Dat zijn gevoelige onderwerpen." Huijsmans: "Gelukkig zijn er al heel concrete plannen om de mobiliteit te verbeteren. De Sebastiaanbrug gaat nu dicht maar over een jaar kan er een tram via de brug naar de campus rijden. Vanuit de MRDH wordt ingezet op metropolitaanse fietsroutes en station Delft Zuid wordt het eerste klimaat neutrale station: Station Delft Campus.

 

Om over te stappen op ander vervoer dat je gewend bent, moet je het eerst vaak uitproberen is de stelling van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Vermeulen is het daar helemaal mee eens. "Ik was in mijn andere baan gewend om altijd met de auto te gaan. Toen ik overstapte naar de TU Delft had ik mij voorgenomen om voortaan met de trein te gaan. Maar ik hikte er erg tegenaan. Het leek mij afschuwelijk. Treinen zijn tenslotte altijd te laat of ze rijden helemaal niet….Toen ik eenmaal met de trein ging, bleek dat beeld dat ik had niet te kloppen. Nu vind ik het fantastisch en baal ik als ik een dag echt met de auto moet reizen. Zo zie je hoe een mindshift werkt."

 

Dagelijkse mobiliteitspatronen en verschillende vervoermiddelen
Promovendus Danique Ton vertelt over het onderzoek, onderdeel van het Allegro onderzoek, dat inzicht geeft in mobiliteitspatronen. Via een Mentimeter vroeg zij aan de zaal: Welk dagelijks mobiliteitspatroon denkt u dat in Nederland het meest voorkomt? Wat blijkt? De grootste groep mensen gebruikt de auto en de fiets. Op de tweede plaats komt de groep exclusieve autogebruiker (die dus alleen de auto gebruiken) en als derde is er de groep die alle modaliteiten gebruikt behalve het openbaar vervoer.

 

Onder inwoners van Haaglanden geeft dat een iets ander beeld (5% van alle data): deze groep maakt vooral gebruik van de auto, de fiets en lopen. Voorts blijkt: dat wat in je 'patroon' zit, dus het vervoermiddel dat je het liefste gebruikt daar ben je ook het meest positief over. Daarom is verandering van gedrag ook zo lastig. Mensen weten vaak niet hoe het bevalt om met een ander vervoermiddel te reizen, daarom is het uitproberen en het ervaren van ander vervoer goed om je horizon te verbreden.

 

De ontwikkelingsopgave van Delft
"Doordat Delft er tot 2040 veel woningen en banen bij krijgt, moet er creatief worden nagedacht hoe dat voor elkaar te krijgen, zegt Jan Kees Verrest van de gemeente Delft. "Er is een fonds gemaakt waar iedereen goede ideeën hieromtrent kan indienen."

 

Travel to campus the other way
De TU Delft gaat starten met een pilot om mensen te verleiden om op een andere manier naar de campus te komen. Cathelijn Dijk-Koekoek somt op hoe de TU Delft dat gaat aanpakken:

 

De pilot vindt plaats in 4 blokken van 8 weken. Deelname aan de pilot is in ruil voor onderzoek. We willen weten wat de deelnemers beweegt. Waarom doen ze wat ze doen? Er komt een gevarieerd aanbod: e-bikes, ov probeerpas, elektrische step, thuiswerken (met name op dinsdag en donderdag). Thuiswerken levert overigens veel vragen op: hoe kom ik dan bij mijn bestanden? Daarom is er een speciale helpdesk in het leven geroepen. In totaal gaat het om zo'n 800 deelnemers.

 

Tips:

Toon lef (denk integraal en buiten de lijntjes)
Zorg voor momentum. Een pilot is een toverwoord. Fouten maken mag. Als het niet werkt is het ook belangrijk om te weten en van te leren.
1+1=3. Maak gebruik van netwerk. Lift mee op bestaande initiatieven. Leer van anderen. En van elkaar.
 

Een van de zaken die wordt aangeboden is een elektrische step. Jacoba van Gastel vertelt er enthousiast over. Een elektrische step heeft vele voordelen: opvouwbaar, licht in gewicht, flexibel, handig voor de first of last mile en je hebt door de batterij een duwtje in de rug. Let wel op: e-steppen die nu bij grote en populaire internetbedrijven worden aangeboden zijn in Europa wel maar in Nederland niet op de openbare weg toegestaan. De step die zij heeft, moet 'je een beetje bijsteppen' en daardoor is het een e-bike. Die voldoet wel aan de Nederlandse wet en regelgeving. De step in combinatie met de ov-probeerpas van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een uniek concept.

 

Mobility Lab
Samen met De Verkeersonderneming, SmartwayZ.nl, ZO Slim Bereikbaar en de gemeente Den Haag wordt het startup programma Mobility Lab georganiseerd. Dit programma geeft startups de gelegenheid hun prototype in de praktijk uit te testen. Lilian Verkleij van de gemeente Den Haag doet een oproep aan de aanwezigen: geeft een startup een kans om uw mobiliteitsknelpunt op te lossen. Kijk op www.mobilitylab.nl Inschrijven als launcing customer kan nog tot 28 februari 2019.

 

Moderator Bert van Rijssen geeft informatie over nieuwe acties en bijeenkomsten en sluit de bijeenkomst af door iedereen hartelijk te bedanken.

 

Probeeractie P+R Hoornwijck, https://hoornwijck.prdenhaag.nl/
Vanaf 1 maartzijn er weer diverse fiets en ov probeer acties. www.ga3punt0.nl


Koningstunnel gaat vanaf 1 maart dicht. www.koningstunnelcoalitie.nl
Medio april/mei start een Vrachtfiets probeeractie


De volgende bijeenkomst is maandag 17 juni 2019
Bekijk de presentaties. En de vragen en uitslagen van de Mentimeter.

Ook een werkgeversbijeenkomst bijwonen? Neem contact op met Astrid Homan info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl 

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel