Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190211%20Schieoevers.jpg
‘Lobbyen heeft zin’
Datum: 10-02-2019

Duizenden woningen moesten er komen aan de Schieoevers Noord in Delft. De innovatieve maakindustrie die daar nu gevestigd is, had het nakijken in de Woonvisie van de gemeente. Dankzij een intensieve lobby is daar nu een stokje voor gestoken.

Door: Pascale Warners

De Delftse gemeenteraad nam op 31 januari 2019 met een ruime meerderheid de motie ‘Koesteren van maakindustrie in het DOP Schieoevers’ aan. Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, is opgelucht. “Het was de tweede motie om werken op de Schieoevers voorrang te geven boven woningbouw. Maar deze kwam op een beslissend moment. Het concept ontwikkelplan wordt binnenkort definitief gemaakt. Nu het uitgangspunt veranderd is, moet de ambitie voor woningbouw aan de Schieoevers flink worden bijgesteld.”

Grote onzekerheid
Gebakken lucht en geleuter. Zo dacht Kleinveld tot twee jaar terug over lobbyen. Pas toen hij betrokken raakte bij de Schieoevers, zag hij hoe zinvol het is. Hij zet zich al bijna twee jaar in voor de ondernemers langs de Schie. En met succes. “De gemeente had vergaande woningbouwplannen voor de Schieoevers Noord”, zegt Kleinveld. “Tussen de Kruithuisweg en de Gamma moest een mix komen van woningen en maakindustrie.” Oorspronkelijk was dit gebied door de Provincie aangewezen als bestemming voor bedrijven in de hoogste milieucategorie. Vorig jaar wijzigde dit, waardoor een gemengde bestemming van woningen en industrie mogelijk werd. Dit leidde tot grote onzekerheid bij de gevestigde bedrijven. Konden zij hier wel blijven en zou het nog mogelijk zijn verder te groeien?

Flinke lobby
“Vanuit VNO-NCW voerden we samen met Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een flinke lobby richting de Provincie en de gemeentelijke politiek”, vertelt Kleinveld. “We spraken in bij de Provincie en trokken samen op richting wethouders en pers. Ook schreven we vanuit VNO-NCW een brandbrief aan de Provincie. Als woningbouw te veel ruimte zou krijgen, zouden bedrijven beperkt worden in hun groei en wegtrekken uit het gebied. Dat zou ten koste gaan van de werkgelegenheid.”
Eens in de paar weken overlegde Kleinveld samen met de gemeente en andere ondernemers in Delft. Hij was betrokken bij de eerste motie: ‘Ruim baan voor de maakindustrie’. Deze werd aangenomen, maar ondertussen gingen de plannen voor woningbouw gewoon door. “In het concept ontwikkelplan wordt uitgegaan van 3.000 tot wel 7.000 woningen”, aldus Kleinveld. “De onrust onder de ondernemers nam alleen maar toe. Zij kregen regelmatig ontwikkelaars over de vloer die hen wilden uitkopen voor woningbouw.”

Samen met BKS, het Economisch Platform Delft, diverse andere bedrijven en een bewonersvereniging hield Kleinveld in januari 2019 een pleidooi bij de commissie Ruimte en Verkeer van de gemeenteraad. De week erna werd de tweede motie aangenomen. “Het is een grote geruststelling voor de bestaande bedrijven”, aldus Kleinveld. “De innovatieve maakindustrie krijgt ruim baan, juist de bedrijven met een focus op productie. De huidige ondernemers kunnen blijven zitten en doorgroeien. Verder wordt de raad voortaan nauw betrokken bij te maken afwegingen. Voordat de milieueffectreportage en het definitief ontwikkelplan door de raad zijn vastgesteld, mogen er geen onomkeerbare besluiten meer genomen worden over de ontwikkeling van Schieoevers Noord.”

Bijlagen
Deel artikel