Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/150212%20Platform%20voor%20Schiphol.jpg
Geen advies Schiphol
Datum: 30-01-2019

Dat de Omgevingsraad Schiphol onder leiding van Hans Alders geen gezamenlijk advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat kan geven, mag de ontwikkeling van de luchthaven en KLM niet in de weg staan.

De afgelopen maanden heeft VNO-NCW West als lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gesprekken gevoerd om te komen tot een advies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. Helaas lukte het de Raad niet een gezamenlijk advies uit te brengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van NIeuwenhuizen. Dit mag de ontwikkeling van de luchthaven en KLM niet in de weg staan.

VNO-NCW West bepleit een gematigde groei in balans met de omgeving. Dankzij mainport Schiphol zijn er duizenden banen op elk niveau voor inwoners in de Randstad. Denk aan banen in de logistiek, land- en tuinbouwsector, horeca en zakelijke congressen. Ook is de metropool Amsterdam een aantrekkelijke locatie voor hoofdkantoren, dichtbij de luchthaven.

Uitvoeren besluiten
Het is van belang dat de besluiten over de ontwikkeling van Schiphol in het regeerakkoord en het eerder gesloten Alders-akkoord zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Daarnaast geldt tot 2030 de 50/50-afspraak, waarbij de Milieueffectrapportage de basis voor de berekening van de afgenomen milieuhinder moet zijn. De 50/50-afspraak houdt in dat de milieuwinst, die ontstaat doordat vliegtuigen steeds schoner en stiller worden, eerlijk verdeeld wordt over de luchtvaartsector (ruimte voor extra luchtverkeer) en de omgeving (minder hinder). Dit geeft luchtvaartmaatschappijen behalve continuïteit van bedrijf ook perspectief om te blijven innoveren en investeren in schone en stillere vliegtuigen.
Verder dringen wij erop aan dat vliegveld Lelystad per april 2020 wordt ingezet als zesde baan van Schiphol. De vrijkomende capaciteit voorkomt stilstand en ongewenste verschraling van het hubnetwerk.

Burgerparticipatie
Uit de burgerparticipatiebijeenkomsten zijn veel waardevolle suggesties gedaan om de leefbaarheid in met name het binnen gebied (onder meer Aalsmeer en Zwanenburg) te vergroten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat suggesties, zoals de ombudsfunctie, snel opgepakt worden.

De partijen in de ORS hebben vanaf het begin ingezien dat het een zeer complexe puzzel is om nader tot elkaar te komen. Wij hebben veel respect voor de inzet van vooral de luchtvaartsector en de bewonersdelegatie onder leiding van Kees Van Ojik. De intentie om eruit te komen was er in het najaar van 2018.

Meer informatie: Petra Tiel, tiel@vno-ncwwest.nl

Bijlagen
Deel artikel