Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190122%20Landelijk%20beleid%20arbeidsdiscriminatie.jpg
Landelijk beleid discriminatie
Datum: 21-01-2019

​VNO-NCW is tegen arbeidsdiscriminatie. De rijksoverheid is de aangewezen instantie om beleid te ontwikkelen dat discriminatie voorkomt en tegengaat. VNO-NCW werkt mee aan dat beleid in de Stichting van de Arbeid en de SER. Staatssecretaris Van Ark heeft een actieplan gemaakt en is daarover ook in gesprek met de werkgevers. Deze landelijke aanpak is beter dan dat iedere gemeente een ander beleid heeft.
Wie de wet overtreedt, krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Het is aan de rechter te bepalen of een werkgever gediscrimineerd heeft en bestraft moet worden.

De huidige aanpak van discriminatie is in onze ogen voldoende. Vergeet ook niet dat diversiteit voor veel bedrijven een business case is. Om voldoende gekwalificeerd en talentvol personeel te rekruteren en te behouden, is het onontkoombaar dat diversiteit in het werving- en selectiebeleid en het personeelsbeleid een steeds grotere rol speelt. De consumentenmarkt is ook divers en pluriform. Ondernemingen die de wensen en behoeften van deze verschillende groepen klanten goed in beeld hebben, hebben een concurrentievoordeel. Organisaties met een divers personeelsbestand zijn bovendien vaak innovatiever. VNO-NCW doet veel, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting aan ondernemers, om de diversiteit in het bedrijfsleven te bevorderen. Op onze website www.vno-ncw.nl kun je het een en ander vinden.

Veruit de meeste werkgevers zullen kiezen voor de beste kandidaat, ongeacht zijn seksuele geaardheid, etnische achtergrond en geloofsovertuiging. Hoe wil de gemeente met de methode van mystery guests aantonen dat de werkgever niet de beste kandidaat heeft gekozen. Aantonen dat iemand discrimineert is, is lastig. Dat kun je beter aan een deskundige rechter overlaten. Voor je het weet vindt naming en shaming onterecht plaats en lijdt een bedrijf grote schade, met een kans op faillissement. 

Lees het standpunt​ van VNO-NCW West over arbeidsdiscriminatie.
Lees het artikel​ in het Parool - 'Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'  

Bijlagen
Deel artikel