Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/181219%20Leestips%20voor%20de%20kerstvakantie.jpg
Leestips voor de kerstvakantie
Datum: 18-12-2018
Sociaal Ondernemen: van ambitie naar meervoudig rendement
De stichting Management Studies van VNO-NCW heeft onderzoek laten doen naar sociaal ondernemerschap bij zeventien organisaties, zoals Eneco, Rabobank en Albron. Het onderzoek stond onder leiding van Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft voor ondernemers praktische informatie opgeleverd. Hindernissen en kansen worden in kaart gebracht. Het boek is ook een handleiding voor het ontwikkelen van een integrale visie waardoor een bedrijf zowel financieel als maatschappelijk rendement levert. 
Prijs: 24,95 euro

Circulaire regioscan
KPMG en de Rabobank hebben de kansen voor circulair ondernemen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag geïnventariseerd. Zij komen tot 21 kansen met een grote potentie en hebben deze gerubriceerd aan de hand van vijf sectoren: food & agri, industrie, logistiek, zorg en de bouw.
Voorbeelden van kansen zijn:
  1. creëren van alternatieve eiwitbronnen,
  2. bevorderen industriële symbiose in de haven,
  3. mixen van vervoersmodaliteiten,
  4. delen van zorgapparatuur,
  5. modulair, flexibel en waardevast bouwen.​
Van de 21 kansen zijn er vier systeemkansen:
  1. agricultuur inzetten voor chemie en farmacie,
  2. delen restwarmte,
  3. CO2 omzetten naar nuttige grondstoffen,
  4. opzetten van één circulair expertisecentrum. 
Het rap​​port is gratis digitaal hier te raadplegen.

Circulair inkopen in 8 stappen
Groene groeier Cécile van Oppen, adviseur-eigenaar van Copper, is medeauteur van de praktische gids ‘Circulair inkopen in 8 stappen’. Hoewel het boek in samenwerking met Rijkswaterstaat voor de overheid geschreven is, geeft het ondernemers inzicht in het inkoopproces. Zo gaat hoofdstuk 6 over het meten en beoordelen van circulariteit. De publicatie biedt een helder stappenplan, op basis van geleerde lessen uit 10 jaar circulair inkopen. Vanuit het waarom achter een circulaire ambitie tot het managen van een circulair contract. Iedere stap is geïllustreerd met voorbeelden van gerealiseerde inkooptrajecten: van kantoormeubilair tot gebouwrenovaties en van kleding tot slimme meters.
Het boek is gratis digitaal hier te raadplegen.
Bijlagen
Deel artikel