Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/181219%20Gebruik%20je%20groene%20netwerk.jpg
'Gebruik netwerk Groene Groeiers'
Datum: 18-12-2018
“Je schiet jezelf in de voet als je als ondernemer bij voorbaat reststromen zoals productieresiduen als afval kwalificeert. Het vertrekpunt zou moeten zijn: heb ik een verantwoorde herbestemming gevonden, dan is het in beginsel geen afval (mits het voldoet aan een aantal criteria). Toets eerst of je een productieresidu wel ‘afdankt’ en geef het daarna pas een label. Want ‘afval’ is datgene dat je afdankt, waar je vanaf wil.” Jan IJzerman is zelfstandig waste value engineer en lid van het netwerk Groene Groeiers. Volgens hem maken ondernemers het zichzelf onnodig moeilijk.

Tekst: Pieter van der Meulen

“Om te weten of je in beginsel te maken hebt met een afvalstroom of niet heb je drie basiscriteria waarmee je rekening moet houden. Ten eerste de vraag of je een afzetkanaal hebt. Bij gegarandeerde afzet kun je deze afvinken en ga je door naar het tweede criterium. Is de beoogde toepassing van het product rechtmatig, oftewel voldoet het aan alle bestaande wet- en regelgeving? Tenslotte is het de vraag of de reststroom voldoende hoogwaardig wordt toegepast: m.a.w. blijft die in de kringloop? Kun je deze drie criteria afvinken, dan kun je er vrij zeker van zijn dat jouw reststroom in beginsel geen afval is. Ik snap best dat ondernemers dit lijstje niet boven hun bed hebben hangen. Maar daarom hebben we nou juist een netwerk als de Groene Groeiers. Gebruik de kennis van het netwerk en loop niet onnodig vooruit op de zaken zonder op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving. Binnen de huidige kaders is meer mogelijk op het gebied van circulariteit dan menigeen denkt.” 

 
“Ondernemers ervaren belemmeringen met regelgeving, dat klopt. Maar met de nadruk op ‘ervaren’. Het is een kwestie van perceptie en kennis. Daarom is het zo belangrijk dat je samen kijkt naar de mogelijkheden. Eerder dit jaar hebben we in Noord-Holland een meldpunt opgezet voor ondernemers die tegen hobbels aanlopen op het gebied van afvalwetgeving. Daarop zijn we het gesprek aangegaan en van de ca. twintig binnengekomen cases zijn er uiteindelijk maar twee overgebleven waar daadwerkelijk sprake bleek van een (wettelijke) belemmering. De overige achttien waren gebaseerd op hardnekkige misverstanden. Daar blijkt uit dat een meldpunt en vooral de follow-up zeer nuttig is. De Metropoolregio Amsterdam heeft besloten vanaf medio februari volgend jaar een meldpunt voor onbepaalde tijd te openen. Een goede stap om ondernemers te steunen bij hun circulaire ambities.” 

Jan IJzerman reageert op Groene Groeiers die vertellen hoe zij door wet- en regelgeving worden belemmerd bij de ontwikkeling van circulaire business cases en energietransitie. Lees hun verhalen:


1. 'Overheid zoekt spijkers op laag water',
aldus André Grimbergen (drukkerij Quantes),
2. 'Ondernemers vinden een weg',
aldus Marc Houweling (Houweling Groep, industriële verpakkingen),
3. 'Plastic is goed voor het milieu",
aldus Anita Veenendaal, Lightweight Containers,
4. 'Geef ruimte aan duurzaam experiment',
aldus Sebastiaan Röben (Forbo Krommenie, vloerbedekking).

VNO-NCW lobbyist Willem-Henk Streekstra vraagt de overheid om meer ruimte in wetgeving en bij de handhaving. Lees hier zijn mening.

Lees meer over het netwerk Groene Groeiers​.

Bijlagen
Deel artikel