Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://intern.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/150212%20Platform%20voor%20Schiphol.jpg
Gecontroleerde groei voor Schiphol
Datum: 03-12-2018
​VNO-NCW West lobbyt voor de economische ontwikkeling van Schiphol. Ze maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol en steunt daar directeur Dick Benschop van de luchthaven, die voor een gematigde, gecontroleerde groei pleit. 

Eind november kwam de concept-MER (Milieueffectrapportage) over Schiphol uit. De gegevens in deze rapportage zal de Omgevingsraad Schiphol gebruiken voor haar advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Dit advies wordt rond de Kerst verwacht. 
In de Omgevingsraad Schiphol zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd: de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, bewonersgroepen, milieuorganisaties en overheden. Sinds de oprichting in 2015 zitten ook de lobbyisten van VNO-NCW West aan tafel. 

Aantal vliegbewegingen
De vraag die de gemoederen binnen de Omgevingsraad hoog doen oplopen, is of het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol mag groeien. Tot en met 2020 zijn 500.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan, maar dit aantal is nu al onvoldoende om in de behoefte te voorzien. Ongebreidelde groei heeft anno 2018 weinig draagvlak. De geluidshinder, het fijnstof, de CO2-uitstoot, het zijn problemen voor omwonenden en milieu die serieus zijn. Kijk je in de verre toekomst dan worden deze problemen waarschijnlijk opgelost. Vliegtuigen zijn door technologische vooruitgang al veel stiller geworden. De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de modernisering van hun vloot. Ook wordt gesproken over start- en landingsbanen in zee. En VNO-NCW heeft samen met onder meer de luchthaven en  vliegtuigmaatschappijen in oktober een convenant getekend voor het verminderen van de CO2-uitstoot met 35 procent in 2030. Een van de actiepunten daarin is het gebruik van biobrandstof.   

Vakantietripjes
In de media domineert de boodschap dat het afgelopen moet zijn met die vakantietripjes voor een paar tientjes naar Europese steden. De trein wordt als alternatief genoemd, maar dan hebben we meer HSL-verbindingen nodig. Voorlopig pakt de Europese politiek dit niet op. Daarom moet de regionale luchthaven Lelystad zo snel mogelijk worden opengesteld voor deze toeristische vluchten, zodat de ruimte op Schiphol benut kan worden voor nieuwe bestemmingen in bijvoorbeeld India en China. 

Goederenexport
Het Nederlandse bedrijfsleven is met haar kleine thuismarkt exportgericht. Het heeft hoogwaardige producten en diensten waar in het buitenland veel vraag naar is. Denk aan onze topsectoren: land- en tuinbouw, chemie, energie, life sciences & health, high tech systemen en materialen en waterbouw. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is 83 procent van ons BBP (CBS). Daar heb je wel vervoer voor nodig. Daarnaast is Schiphol dé hub naar Europa. Belangrijker dan het vakantieverkeer is de groeiende vraag naar zakelijk personenvervoer en vrachtverkeer, die cruciaal zijn voor onze welvaart en werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid
Even wat cijfers die vaak vergeten worden in het maatschappelijke debat. Wat vracht betreft is Schiphol de derde luchthaven van Europa. In 2017 werd bijna 2 miljoen ton goederen op onze luchthaven afgehandeld. Van die luchtvracht wordt 60 procent vervoerd in vrachtvliegtuigen en 40 procent in de ‘belly’ van passagierstoestellen.  In de keten van bedrijven die zich op Schiphol met luchtvracht bezighouden zijn ongeveer 25.000 personen werkzaam (directe werkgelegenheid). Schiphol levert in totaal 65.000 directe banen op. De indirecte werkgelegenheid bij bedrijven die goederen via Schiphol vervoeren is een veelvoud. De banen zijn er op elk niveau, van schoonmakers tot baliepersoneel, van truckers tot cateraars. Kortom, echt belangrijk voor het welzijn van veel Nederlanders.

Draagvlak​
Het pleidooi van de nieuwe directeur Dick Benschop van Schiphol voor een gematigde, gecontroleerde groei, spreekt VNO-NCW West aan. Voor Schiphol en luchthaven Lelystad samen pleit hij voor een groei van tussen de 1 en 2 procent per jaar. Toch willen we geen harde uitspraken doen over het aantal vliegbewegingen. We hechten aan het overleg in de Omgevingsraad dat de komende weken daarover gaat. Voor economie en samenleving is het goed dat we met alle belanghebbenden draagvlak creëren voor de ontwikkeling van Schiphol. 

 
Bijlagen
Deel artikel