Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/181101%20Geen%20zand%2C%20maar%20benzine%20in%20de%20motor.jpg
Geen zand, maar benzine in de motor
Datum: 31-10-2018

"Je mag tegenwoordig niet eens blij zijn als het bestuur van Unilever het hoofdkantoor in Nederland wil vestigen. Politici lijken enkel bezig elkaar onderuit te halen, in plaats van met elkaar en in  samenwerking met het bedrijfsleven een betere toekomst voor Nederland te realiseren." Leon Hamstra en Marc Houweling, voorzitters van de DGA Netwerken van VNO-NCW West in Noord- en Zuid-Holland, kijken met verbazing en verontrusting naar de reacties op wet- en regelgeving die is bedoeld het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren.

Tekst: Pieter van der Meulen 

Het is het meest besproken en gehate voorstel van het nieuwe kabinet geweest: de afschaffing van de dividendbelasting. Iedereen in Nederland heeft er inmiddels een uitgesproken mening over, terwijl enkele maanden geleden nog vrijwel niemand ervan had gehoord. Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting toch te handhaven en de opbrengsten te besteden aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Wie over de discussie heen kijkt, kan dieper liggende problemen herkennen. Al  jarenlang wordt de Nederlandse mentaliteit gekenmerkt door negativiteit en wordt het verscherpen van tegenstellingen verkozen boven het slaan van bruggen, vinden de DGA-voorzitters. "Als er vijf dingen goed gaan en ééntje minder, wordt gekozen het negatieve uit te lichten," zegt Leon Hamstra, voorzitter van het DGA Netwerk Noord-Holland en mede-oprichter en eigenaar van marketingbedrijf Caldera Group. "Met de dividendbelasting hebben wij als dga's weinig te maken, de mening van VNO-NCW over deze maatregel wordt verwoord door voorzitter Hans de Boer. Maar het  terugkerende pessimistische sentiment rondom het bedrijfsleven is zorgwekkend." 

Mkb profiteert mee
In het AD van september dit jaar gaat De Boer in op de vraag waarom zelfs mkb'ers de plannen voor afschaffing van de dividendbelasting niet zien zitten. "Ik merk dat er een  sfeertje is ontstaan waarin wordt aangeschopt tegen de multinationals en tegelijkertijd tegen het mkb wordt gezegd: oh wat zijn die toch lief," aldus De Boer. "Nou ik zal je vertellen, de  belastingverlaging voor het mkb, alle mooie woorden ten spijt, volgt eigenlijk uit de internationale concurrentiestrijd om grote bedrijven. We hadden hier ooit winstbelasting van 48 procent! Nu zijn de  tarieven de helft lager  en gaan ze verder omlaag. Daarvan profiteert het mkb vol mee." 

Ordinair plukken
Onder de voorgestelde belastinghervormingen viel ook de DGA-taks voor ondernemers die van hun eigen bv lenen. Schulden boven de 500 duizend euro zouden voortaan worden belast met een extra heffing in box 2 van de inkomstenbelasting. Het kabinet heeft het voorstel inmiddels afgezwakt, maar wil nog steeds vanaf 2022 een dga-taks heffen. Een maatregel met twee kanten, denkt Marc  Houweling. "Ik ben zelf voor conservatief ondernemerschap, dus een toetsingsregeling voor directeuren en grootaandeelhouders op excessief privélenen is prima. De zoveelste luxe vakantie of  dure auto financieren met leningen uit je bedrijf is natuurlijk onzin. Maar zoals de regel momenteel wordt voorgesteld is het gewoon ordinair plukken van de ondernemer. Als je eigen vermogen hebt en dat op een nette manier en met een legitieme reden leent voor privégebruik als aanvulling op loon of verbouwing van het huis, moet dat kunnen en niet nog verder worden belast. Ondernemers betalen al wezenloos veel belasting." Hamstra sluit zich aan bij de woorden van Houweling en benadrukt dat de manier waarop de maat in Nederland, moeten we koesteren. Maak dividenduitkering voor ondernemend Nederland eenvoudiger." Dga's zijn de geldmotoren van de  Nederlandse economie, stelt Houweling. Vertegenwoordiging van de belangen van dga's is essentieel  voor de economische vooruitgang van Nederland. "Door met elkaar in gesprek te blijven en samen op trekken met de lobbyisten van VNO-NCW kunnen we onderwerpen op de Haagse agenda krijgen.  Als voorzitters van het DGA-Netwerk kunnen wij als olie in de motor fungeren." regel wordt  ingevoerd problemen oplevert. "Een regel kan worden aangepast, daar ligt het niet aan. Je hebt altijd  te maken met verschillende belangen. De zittende coalitie moet daarin een afweging maken. Maar een maatregel als de dga-taks kan niet als donderslag bij heldere hemel worden geïntroduceerd. Zorg op z'n minst voor een overgangsregeling zodat ondernemers zich kunnen voorbereiden en ze niet worden gestraft voor iets wat tot voor kort gewoon mocht. Veel ondernemers gaan uit van een langetermijnstrategie waarin de lening van het eigen bedrijf is opgenomen. Als dan op korte termijn de wetgeving wordt aangepast, komen bedrijven in de problemen."

Geen vangnet
Hamstra vindt dat ondernemerschap door het invoeren en aanpassen van dergelijke regels niet wordt gemotiveerd. "Het gaat er niet om of ondernemers belasting willen betalen. Wij zijn altijd bereid ons steentje bij te dragen. Het gaat om de mogelijkheid om ondernemerschap verder te ontplooien. Ondernemers nemen altijd risico's, dat hoort er ook bij. Maar hoe meer regels, hoe strakker de wetgeving, des te meer denken ondernemers twee keer na voordat ze nog een extra gok nemen. Er is tenslotte geen vangnet wanneer het fout gaat, je bent altijd persoonlijk aansprakelijk. Neem bijvoorbeeld de impact van de regels rondom loondoorbetaling bij ziekte of het ontslagrecht. Iedere werkgever die ik ken wil mensen een vast contract geven en op deze manier zekerheid bieden en voor lange tijd aan zich binden. Maar door de wetgeving is het risico zo groot dat veel ondernemers het zich niet kunnen veroorloven. Geef ondernemerschap de mogelijkheid tot  ontplooiing! Dat geldt ook voor de invoering van de dga-taks. Ook deze is beperkend. We moeten benzine in de motor van de Nederlandse economie gooien, geen zand. En vergeet vooral niet dat als bedrijven meer verdienen, er meer banen ontstaan, bedrijven meer voor hun medewerkers kunnen doen en Nederland óók meer belastinginkomsten ontvangt."

Geldmotoren
Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, ziet Houweling dat hierdoor ruimte ontstaat om écht ondernemerschap te stimuleren. "Voor mij bestaat een verschil tussen werkgevers en ondernemers. Als je een topfunctie bekleedt bij bijvoorbeeld KPN of Shell, ben je een werkgever, maar echt ondernemerschap is anders. Familie en andere grote bedrijven, het kleine groepje dat zorgt voor de werkgelegenheid in Nederland, moeten we koesteren. Maak dividenduitkering voor ondernemend Nederland eenvoudiger." Dga's zijn de geldmotoren van de Nederlandse economie, stelt Houweling. Vertegenwoordiging van de belangen van dga's is essentieel voor de economische vooruitgang van Nederland. "Door met elkaar in gesprek te blijven en samen op trekken met de lobbyisten van VNO­NCW kunnen we onderwerpen op de Haagse agenda krijgen. Als voorzitters van het DGA­Netwerk kunnen wij als olie in de motor fungeren." De DGA-Netwerken van Zuid- en Noord-Holland zijn separate kringen maar Houweling en Hamstra  trekken op vrijwel alle onderwerpen gezamenlijk op. "We vullen elkaar goed aan en proberen het  kleine beetje invloed dat we hebben te gebruiken om het ondernemersklimaat beter te maken," vertelt Hamstra. "Door op de netwerkbijeenkomsten actief te vragen waar dga's tegenaan lopen,  kunnen we met een eenduidig geluid naar de politiek toestappen.

Eerlijk verdelen
Belangrijk voor de komende tijd is dat we samen ervoor zorgen dat de druk eerlijker verdeeld wordt tussen grote en kleine bedrijven. Niet alleen wat betreft belasting maar ook wat betreft wet- en regelgeving. De impact op kleinere organisaties als het gaat om ziekteverzuim en ontslagrecht is enorm en bijna niet goed uit te voeren. Daardoor blijven deze bedrijven onnodig met een enorme last zitten die een negatief effect heeft op hun rentabiliteit. Dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor de andere werknemers en uiteindelijk ook voor de samenleving. Iedereen is gebaat bij een florerend bedrijfsleven. Ik ben zelf ook werknemer geweest en als mijn werkgever omkwam in regelgeving, voelde je dat in het hele bedrijf, dus ook op de werkvloer. Het hele negatieve sentiment rondom het bedrijfsleven moet worden omgedraaid. Laten we met z'n allen, ondernemers, werknemers en politiek, bouwen aan mooie, positieve toekomst."

WAT LEVERT DE LOBBY VAN VNO-NCW OP VOOR DGA'S?

 • het hoge vennootschapstarief wordt verlaagd naar 20,5 procent,
 • het lage vennootschapstarief wordt verlaagd naar 15 procent (het mkb-opstapje),
 • de voorgestelde maatregelen voor het belasten van leningen uit de eigen bv worden verzacht,
 • werkgeverslasten worden structureel verlaagd: 200 miljoen euro vanaf 2021,
 • WBSO-budget voor research & development wordt verhoogd,
 • inperking van de 30 procent-regeling voor internationale werknemers wordt twee jaar uitgesteld,
 • bezuiniging op praktijkleren is teruggedraaid,
 • Invest-NL, het investeringsvehikel van NL Next Level, gaat in 2019 van start,
 • Mkb-actieplan, dat zich richt op het wegnemen van groeibelemmeringen rondom regels, technologie, handel, personeel en financiering,
 • extra geld voor het technisch vmbo,
 • extra geld voor douanecapaciteit voor na de brexit.

ACTIVITEITEN VOOR DGA'S

Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:

 • te sparren op gelijkwaardig niveau,
 • inspiratie op te doen,
 • te innoveren door ongewone samenwerking.

Welke thema's zijn belangrijk voor jou? Wat is je visie op het verbeteren van het ondernemersklimaat? Laat het ons weten!​ De leden van het DGA Netwerk leveren input die VNO-NCW West gebruikt in de gesprekken met de overheid.

Bijlagen
Deel artikel