Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/181017%20Dividendbelasting.jpg
Lasten- verlichting bedrijfsleven
Datum: 16-10-2018

De dividendbelasting blijft. “Dat deze belastinginkomsten naar het bedrijfsleven gaan, is een goede zaak waarvoor VNO-NCW de afgelopen dagen intensief heeft gelobbyd”, aldus Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West.

Het pakket aan extra middelen voor het Nederlandse bedrijfsleven ziet er goed uit:
- het hoge vennootschapstarief wordt verlaagd naar 20,5%;
- het lage vennootschapstarief wordt verlaagd naar 15% (het mkb-opstapje);
- de voorgestelde maatregelen voor het belasten van leningen uit de eigen bv worden verzacht;
- werkgeverslasten worden structureel verlaagd: 200 miljoen euro vanaf 2021;
- WBSO-budget voor research & development wordt verhoogd; met name midden- en kleinbedrijf profiteert hiervan;
- inperking van de 30%-regeling voor internationale werknemers wordt twee jaar uitgesteld.

Keukens: “De verlaging van het hoge vennootschapstarief is hard nodig om het vestigingsklimaat te verbeteren met het oog op de internationale concurrentieslag om bedrijven en de Brexit. We hadden wel graag gezien dat het tarief van box 2 op 25 procent was gebleven om de investeringskracht van het mkb te behouden. En de 30%-regeling moet behouden blijven. Daarvoor gaan we nog volop lobbyen.”

30%-regeling
De 30%-regeling is vooral voor onze regio in het Westen van het land van belang, omdat hier tienduizenden expats werken. De regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers. Dat vindt VNO-NCW rechtvaardig, want expats betalen immers mee aan zaken als collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, maar maken daar meestal geen gebruik van. Bovendien draagt de regeling bij aan een goed vestigingsklimaat voor - internationale - bedrijven. In onze steden, waar de huizenprijzen torenhoog kunnen zijn, kunnen buitenlandse werknemers dankzij de vrijstelling makkelijker een betaalbare woning vinden.

Bijlagen
Deel artikel