Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190921%20Intentieverklaring%20A12.jpg
Intentie- verklaring A12 getekend
Datum: 23-09-2018

“Er moet echt wat gebeuren; de A12 loopt op een groot aantal opritten muurvast,” constateert gedeputeerde Floor Vermeulen. Twaalf partijen zetten op 20 september 2018 hun handtekening onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken.

De aansluiting van de N11 op de A12 is berucht. De indirecte, gelijkvloerse toerit naar de A12 richting Den Haag wikkelt ook buiten de gewone spitstijden slecht af.  Inge Nieuwenhuizen is wethouder in Bodegraven: “Het verkeer staat dagelijks op verschillende plekken in en rond Bodegraven vast. Verkeer kan Bodegraven niet uit. Op de N11 vormt zich een kilometerslange file voor de afslagen in de richtingen Utrecht en Den Haag. Maar dit is niet het enige knelpunt. Het is hard nodig om de A12 in dit gebied aan te pakken.”

NMCA-knelpunten
De intentieverklaring identificeert knelpunten bij Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Woerden, Harmelen en De Meern. Op al deze punten is er sprake van stremmingen die over langere periode van de dag plaatsvinden en die effect hebben op het onderliggende wegennet. Tussen de toerit Gouda en toerit De Meern is er op het hele traject sprake van een verstoord verkeersbeeld in zowel oostelijke als westelijke richting. Beide richtingen staan afzonderlijk als grote knelpunten benoemd in de top 5 van de Nationale Makt- en Capaciteitsanalyse (NMCA 2017).

Economische schade
Floor Vermeulen is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Het is goed dat de regiobestuurders de handen ineen slaan, ik ben ze daar erkentelijk voor. Daardoor geeft de minister een extra reden om nu snel geld vrij te maken.” De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Montfoort, Alphen aan den Rijn, Woerden, de samenwerkingsverbanden regio Midden-Holland en regio Holland Rijnland, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en VNO-NCW-West en TLN onderschreven de doelstellingen van de intentieverklaring en spreken hiermee af om intensiever samen te werken. Op de vraag welke schade het bedrijfsleven ondervindt door de verkeersproblematiek op de A12 antwoordde Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West: “Behalve de schade door bijvoorbeeld niet-gewerkte uren, zet je vooral je vestigingsplaatsvoorwaarden op het spel.” Dennis Straat, gedeputeerde provincie Utrecht vulde aan: “De A12 is een centrale as in het Hoofdverkeersnet. Wij zijn als Utrecht draaischijf van Nederland en vormen een verbinding tussen metropolen. Grenzen zijn niet zo relevant, samenwerking wel.”

Lobby
Om de verkeerproblematiek op dit gedeelte van de A12 aan te pakken, gaan de partijen in gesprek met de rijksoverheid. In de Intentieverklaring is afgesproken om meer samen op te trekken richting het Rijk. Vermeulen: “In het komende gesprek met de minister, het Bestuurlijk Overleg, oftewel BO MIRT, zal ik de hele reeks van knelpunten op de A12 onder de aandacht brengen. Juist door het in samenhang en op een hoger schaalniveau te bekijken, kom je tot effectieve maatregelen.”

Bijlagen
Deel artikel