Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180904%20MKB%20subsidie.jpg
Subsidie voor technisch mkb
Datum: 03-09-2018

​Bent u technisch mkb-er en heeft u een tekort aan goed geschoold personeel? Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Denk dan mee over oplossingen met de regeling MKB Idee.

MKB Idee is gericht op technisch mkb. Het tekort aan goed geschoold technisch personeel is groot. Zelfs als iedereen die een bèta-technische studie doet en in een bèta-technisch beroep zou gaan werken, zijn er nog steeds tekorten. Het tekort aan technici moet de sector dus ook vooral oplossen via inzet op om-, bij- en herscholing.


De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

Budget
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden.

Het maximale subsidiebedrag is € 124.999 inclusief BTW. Als een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 voor het project. De deelnemers onderling mogen daarvan niet meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangen. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Het subsidieplafond voor de regeling is € 2.000.000.

Voorwaarden
Ervaart u belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden? U kunt subsidie aanvragen voor een projectvoorstel dat als doel heeft deze belemmeringen weg te nemen. Daarnaast moet het project passen binnen 1 van de volgende categorieën en voorwaarden.

Aanvragen
U kunt subsidie voor een project aanvragen van 3 september 2018 9.00 uur tot uiterlijk 20 september 2018 17.00 uur. Lees meer over aanvragen op mijn.rvo.nl/mkb-idee.

Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de minister over de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt. De rangschikkingscriteria vindt u in artikel 3.21.8 in de Staatscourant-publicatie (zie Wet- en regelgeving).

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over MKB Idee? Lees de veelgestelde vragen.

Bekijk ook de presentatie​ die RVO.nl gaf tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 27 augustus 2018.
Bijlagen
Deel artikel