Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180726%20Waarde%20uit%20reststromen.jpg
Haal meer waarde uit reststromen!
Datum: 25-07-2018

Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Na tientallen bedrijven gesproken te hebben, zijn de eerste materiaalstromen gekozen om daar verdere stappen in te nemen. Cirkellab roept ook andere bedrijven in de IJmond op mee te doen. Van vrachtwagenbanden tot aan smeermiddelen…

Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat de volgende materiaalstromen kansen bieden: vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic en koel- en smeermiddelen. Jeroen Put van Cirkellab: "Of een materiaalstroom echt 'kansrijk' is om daar economisch én ecologisch gewin mee te realiseren, hangt af van een aantal factoren. Niet alleen het beschikbare volume speelt mee, ook de motivatie en behoefte van de ondernemer wordt meegenomen. Gebeurt al iets met een specifieke stroom, is de beschikbare technologie in staat om tot hoogwaardige, circulaire oplossingen te komen, welke kansen biedt het voor de regionale economie en wat zijn de verdere specificaties van de materiaalstroom? Allemaal factoren die bepalen of daadwerkelijk een match kan worden gemaakt tussen bedrijven.

Concretiseren
In het geval van vrachtwagenbanden wordt bijvoorbeeld gekeken of (meer) gebruikte banden zorgvuldig opgeknapt en opgepoetst kunnen worden voor hergebruik. Of, als dat niet meer mogelijk is, te komen tot zuivere stromen. Dat betekent dat de verschillende materialen uit de band worden gescheiden. Ditzelfde proces geldt voor koel- en smeermiddelen. Voor plastic zijn er goede mogelijkheden om te komen tot een regionale kunststofketen. In deze keten kunnen de partijen moderne technieken inzetten als 3d printen om plastic afval om te zetten in nieuwe, waardevolle producten. Ook kijkt een aantal partijen of het mogelijk is op innovatieve en energiezuinige wijze papier te drogen. Er is interesse in een techniek om mineralen te halen uit papierslib en daar vulstof van te maken voor bijvoorbeeld papier, plastic en verf en van de vezels bio-olie te maken. Om deze vraagstukken verder te concretiseren wordt de komende maanden een aantal 'ronde tafels' georganiseerd met relevante partijen. Daarnaast worden testen gedaan en gewerkt aan een sluitende businesscase. De pilot wordt naar verwachting binnen een kwartaal afgerond.

Meer informatie of ook meedoen?
Bedrijven in de IJmond die stroom over of nodig hebben, of een beschikbare techniek in huis hebben voor (hoogwaardig) hergebruik, refurbishing of recycling voor de stromen vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic of koel- en smeermiddelen, kunnen contact opnemen met Thirza Monster via thirza@cirkellab,nl of 06-28446512

Bestuursplatform
In dit platform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, het Rijk en de Provincie Noord-Holland.​

Bijlagen
Deel artikel