Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/170907%20Blankenburgtunnel%20Brief.jpg
Lobbysucces tunnel
Datum: 17-07-2018

VNO-NCW West is verheugd dat de Raad van State besloten heeft dat de Blankenburgtunnel mag worden gebouwd. Deze verbinding tussen de A15 en de A20 zal de congestie op op de Beneluxcorridor verminderen. Dat is broodnodig voor een optimale ontsluiting van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en Greenport Westland.

De lobby voor de nieuwe oeverbinding kent een lange geschiedenis. In 2009 werd in het beleidsplan ‘Rotterdam Vooruit’ vastgesteld dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding noodzakelijk is om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. VNO-NCW West heeft sindsdien gepleit voor de oeververbinding en met name voor het traject Blankenburg. VNO-NCW West deed dit niet alleen, zij deed dit samen met haar leden en met partners uit het bedrijfsleven, zoals TLN, EVO en Deltalinqs.

Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel