Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://intern.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/Chantal%20Roest%20710.jpg
Ga in gesprek gaan met de (top)heren
Datum: 04-07-2018
​Op 1 april is Chantal Roest, sales director KPN, benoemd tot voorzitter van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, regio West. Zij is Caroline van Reenen, directeur-eigenaar van congresorganisatie Hoezo!, opgevolgd die vanaf de oprichting van het netwerk in 2010 voorzitter is geweest. Chantal schrijft in haar eerste bijdrage aan deze nieuwsbrief dat ze in gesprek wil gaan met de topheren.

Vooral niet praten over, maar in gesprek gaan met de (top)heren. 

Recent heb ik het voorzittersstokje over mogen nemen van Caroline van Reenen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, regio West. Caroline heeft samen met het bestuur in diverse samenstellingen de afgelopen 6 jaar geweldig werk verzet. Het VrouwenNetwerk staat als een huis in West en nog belangrijker (top)vrouwen staan momenteel – mede door jullie - volop in de (media)aandacht. Een geweldige prestatie! 

Nog overwegend mannelijke directies van bedrijven weten ons op een steeds meer natuurlijke wijze te vinden en zoeken ook actief naar ons. Zij zien het belang in van onze toegevoegde waarde op hun ‘apenrots’ en het positieve effect hiervan voor een gehele organisatie. Toch vindt er tegelijkertijd een verwoede discussie plaats over het wel of niet invoeren van een quotum. Het mag helaas nog steeds niet zo zijn dat het een vanzelfsprekendheid is in Nederland dat we net zoveel vrouwen als mannen op topfuncties hebben. Gelukkig zien we ook een stijgende lijn in het aantal vrouwelijke ondernemers, maar hun aandeel op de Nederlandse markt is nog altijd veel kleiner dan dat van mannen. Het VNO-NCW VrouwenNetwerk heeft tweemaal onderzoek gedaan naar vrouwelijk ondernemerschap. Daaruit blijkt dat veel vrouwelijke ondernemers ambitieus zijn, maar daarvoor wel meer dan 50 uur per week moeten werken plus de zorg voor het gezin. 

De weg naar de top is moeilijker voor vrouwen. Een grote groep vrouwen voelt zich niet gezien, gehoord en gewaardeerd. Echter, er zijn ook vrouwen die zich in bovenstaande absoluut niet herkennen en geenszins geassocieerd willen worden met de huidige opzet en inrichting van vrouwennetwerken. Ook heel interessant. En dan hebben we nog mannen die aangegeven dat ze geen ambitieuze (top)vrouwen kunnen vinden…. hoe bestaat het? Kortom: het onderwerp leeft als nooit tevoren! 

Mannen en vrouwen voelen inmiddels aan dat ‘vrouwen aan de top’ - of dat nu is als topondernemer, als lid van Raden van toezicht of Raden van commissarissen of op een hoge managementpositie - eigenlijk geen discussieonderwerp zou mogen zijn. Ik ken zelf geen (top)heren die zich verzetten tegen het doorstromen van vrouwen naar hoge functies. De essentie is dat het onderwerp heel ongrijpbaar voor ze is. Hoe kwantificeer je als mannelijk bestuur de toegevoegde waarde van een vrouw voor een organisatie? Wat gaat er in dat geval morgen beter dan gisteren? De noodzaak lijkt te ontbreken, en daarmee ook het directe belang, om tot actie over te gaan. Grote bedrijven geven steeds vaker het goede voorbeeld vanwege hun brede maatschappelijke rol in de samenleving, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Vergelijk het met de invoering van de maximale snelheid in het verkeer. Deze is door de overheid ingevoerd vanuit veiligheidsoogpunt. Als je te hard rijdt, ontvang je een boete. Dat voelt onrechtvaardig. En toch snappen we in de maatschappij deze maatregel allemaal. Met dit inzicht ben ik zelf ook de afgelopen jaren opgeschoven in mijn mening over de invoering van een vrouwenquotum. Ja, het is (helaas) nodig!

Oproep aan leden VrouwenNetwerk
In de tussentijd stel ik voor dat we vanuit onze eigen kracht vooruit gaan. En vooral niet praten over, maar in gesprek gaan met de (top)heren. Want alleen samen kunnen we het systeem doorbreken. Met het nieuwe bestuur willen we de komende zomerperiode een aantal strategiesessies organiseren in heel Noord- en Zuid-Holland. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 5 juni in Alkmaar. Deze strategiesessies draaien helemaal om jou! Wat heb jij nodig? En hoe kunnen wij als VNO-NCW VrouwenNetwerk daarop in spelen? Ik nodig je uit om met ons het gesprek aan te gaan. En neem vooral ook vrouwen mee die nog niet aangesloten zijn bij het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Laten we de discussie zo breed mogelijk voeren. Want we realiseren ons allemaal; ‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je al kreeg!’ En dat geldt voor mannen en vrouwen!

Chantal Roest,
Voorzitter VNO-NCW VrouwenNetwerk​
Bijlagen
Deel artikel