Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180703%20Moreel%20convenant%20IT%20Campus.jpg
'Moreel convenant' IT-campus
Datum: 02-07-2018

​Woensdag 6 juni ontmoetten diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit de gemeente elkaar in het Schielandshuis in Rotterdam. Zij slaan de handen ineen om de IT Campus te realiseren in het belang van de Rotterdamse regio en haar inwoners. Alle 35 koplopers, oftewel de eerste ambassadeurs van de Campus, ondertekenen een 'moreel convenant' waarmee de samenwerking symbolisch is onderstreept.

Waarom een IT Campus Rotterdam?
Digitalisering in de samenleving gaat razendsnel. Technologische ontwikkelingen hebben een gigantische impact op de maatschappij. Reguliere banen vragen steeds vaker om digitale vaardigheden en IT-kennis wordt een vereiste. Het werk van nu en in de toekomst verandert. Rotterdam wil en moet daar tijdig op inspelen. De stad heeft grote potentie op het gebied van innovatie en digitalisering. Haar rol als digitale poort naar Europa wordt steeds belangrijker. De haven groeit, de energietransitie is in volle gang en het ondernemersklimaat floreert. Om de potentie te benutten en de positie van Rotterdam nog meer te versterken is dringend behoefte aan meer en geschikter IT-talent. Op maandag 3 september opent de IT Campus Rotterdam haar deuren bijna zeker op de RDM-Kade.

Krachten bundelen
Ron Kooren is niet alleen voorzitter bij Albeda, maar ook voorzitter van 'Onderwijspower' van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Onderwijspower is hét platform voor onderwijs en arbeidsmarkt voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Ron is een van de drijvende krachten achter de IT Campus Rotterdam: "De vraag naar IT-geschoold personeel in onze stad is groot. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Deze mismatch is zowel kwalitatief als kwantitatief: er zijn meer vacatures dan arbeidskrachten en de studenten die uitstromen voldoen vaak niet aan de specifieke eisen van het bedrijfsleven. Doel op de lange termijn is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde studenten: van 4000 naar 8000. Het is hoog tijd voor actie, samenwerking en krachtenbundeling. De IT Campus Rotterdam is een initiatief waar we de komende jaren onze schouders onder gaan zetten. Op zo'n dag als vandaag in het Schielandshuis bruist het van de energie bij alle betrokkenen: ideeën worden gedeeld en met concrete afspraken bouwen we gezamenlijk verder aan dit programma voor de stad."

Katalysator
Op de IT Campus Rotterdam gaan onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan huidig en toekomstig talent. Vraag en aanbod komen er bij elkaar met opleidingen voor iedereen. Ron vervolgt: "De IT Campus Rotterdam is dé katalysator voor deze samenwerking. De Campus richt zich niet alleen op een hogere instroom en nieuwe opleidingen, maar moet ook als vliegwiel fungeren voor nieuwe oplossingsrichtingen en netwerken." Luc Gimbrère, directeur van het Rotterdamse IT-bedrijf Betabit, zet enthousiast zijn handtekening op het symbolische convenant: "Wij werken mee aan de ambitie om alle 50.000 kinderen in het primair onderwijs programmeerlessen te geven. De po-besturen hebben ons met open armen ontvangen. Ook denken we mee hoe we effectiever kunnen werven en meer meisjes kunnen bereiken. We bieden studenten in het mbo en hbo-stages en projecten aan. Doorlopende leerlijnen, AD-trajecten en het aantrekken van startups zijn voorbeelden van thema's die we met alle betrokkenen beetpakken. Met elkaar op zoek gaan naar oplossingen werkt enorm inspirerend." Henk de Bruijn, manager sociale infrastructuur bij Havenbedrijf Rotterdam vult aan: " IT moet een onderdeel van alle vakken worden in het mbo en hbo. IT koppelen aan maintenance en techniek-opleidingen is zeer gewenst. Acties die bijdragen aan kwalitatief goed opgeleide mensen, ook voor de haven. De komst van de Campus is de start van een proces waar we vanuit het Havenbedrijf graag een bijdrage aan blijven leveren."

Tot slot
Wil je meer weten over de IT Campus Rotterdam, ben je benieuwd wie de koplopers zijn of heb je een idee dat je graag wil delen? Mail dan naar Matthijs Jaspers, de projectleider van de IT Campus Rotterdam. E-mail: matthijs.jaspers@code-rotterdam.nl

Meer informatie VNO-NCW regio Rotterdam: Tessa Langerijs​

Bijlagen
Deel artikel