Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/Nieuwsfoto.jpg
Slimme en schone logistiek
Datum: 13-06-2018
Ad Dekkers, Manager Bureau Binnenstad gemeente Den Haag, heet een ieder van harte welkom. Hij bedankt Jaap Kooistra van Djinny Logistiek voor de gastvrije ontvangst. Onlangs hebben de Stichting Binnenstad, Binnenstad Ondernemers Federatie, Koninklijke Horeca Nederland, MKB Den Haag, VNO NCW, Uneto-Vni, TLN, evofenedex en de gemeente Den Haag, het 'Convenant Stedelijke Distributie' ondertekend. Vandaag gaan we met elkaar het gesprek aan hoe we daar opvolging aan kunnen geven.

Jaap Kooistra van Djinny Logistiek meldt dat zij als bedrijf (dus ook Ucility en UTS Abbink) een aantal jaren geleden is gaan nadenken over slimme logistiek. Het bedrijf heeft daar een core business van gemaakt. Slimme logistiek gaat over het bundelen van vrachten. Dat betekent dat je je nooit kan concentreren op één soort goederen, want het gaat juist om volume. En dat bereik je alleen door verschillende soorten goederen tegelijk te vervoeren. Dus én sanitaire middelen én schoonmaakmiddelen én bouwmaterialen. Djinny is groot en sterk in het op afroep leveren van voorraad op de plek waar het verwerkt moet worden. De tegels worden op de bouw naast de tegelzetter geplaatst, precies de hoeveelheid die hij nodig heeft. Zodat hij aan het werk kan en zich niet met de interne logistiek bezig hoeft te houden. Kooistra: “We gaan niet alleen vol de stad in, we willen er ook vol weer uit. Dus nemen we afvalstoffen mee en verwerken die maar we nemen ook restgoederen mee. Dat is efficiënte logistiek.”

Elisabeth Schoeman, projectleider gemeente Den Haag, gaat nader in op de betekenis van het convenant. De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaat neutraal zijn. Een hele opgave want het aantal inwoners stijgt met 10%, dus stijgt ook het vervoer en de logistiek. In dit convenant ‘Stedelijke Distributie' spreken de partijen de ambitie uit dat in 2025 de winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad alleen bevoorraad worden door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Ofwel zero-emissie voertuigen. Hieronder wordt verstaan elektrische voertuigen, waterstofvoertuigen, maar het kunnen ook hybride voertuigen zijn die in de stad zonder benzine rijden. Wanneer er niet voldoende zero-emissie (grote) vrachtwagens voorradig zijn dan richt de gemeente zich op Euro 6 wagens. Schoeman: “We houden voor de binnenstad hoogstwaarschijnlijk de grens aan van de huidige milieuzone.”

Michel Oldenburg, logistiek makelaar Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, gaat nader in op de ondersteuning die geboden kan worden. 
Vanuit de gemeente Den Haag is subsidie beschikbaar voor schoon vervoer: €3.000 euro voor aanschaf van een tweedehands elektrische voertuig en €5.000 euro voor een nieuwe. Het gaat dan om elektrische bestelbussen, en taxi’s.
Bedrijven die voorop lopen met schoon vervoer kunnen privileges tegemoet zien. Denk bijvoorbeeld aan het twee uur langer parkeren. Privileges zijn veel ruimer dan venstertijden. Hij roept op dat bedrijven ideeën indienen aan de hand van een paar vragen: Wat ga je doen? Wat levert het op voor de stad? Hoe doe je het?/Welke concrete acties ga je ondernemen? 
De subsidie schoon vervoer is alleen bestemd voor organisaties die gevestigd zijn in Den Haag.

Bedrijven die slim en efficiënt willen gaan werken en buiten de spitsen willen gaan rijden (realiseren spitsmijdingen) kunnen bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een projectplan indienen. Dit geldt voor alle bedrijven in de regio Haaglanden en Rijnland. Oldenburg: “Ook hier gelden de vragen: Wat ga je doen om spitsmijdingen te realiseren? Welke acties onderneem je? Een bijdrage is mogelijk voor 45,25% van de projectkosten met een maximum subsidiabele investering van €18.000,-“

Stephan Bredewold van PPH2 meldt dat waterstof inmiddels al een beetje uit de kinderschoenen is. We gaan zien dat de opslag van duurzame energie steeds massaler wordt. En daarmee is omzetting naar waterstof mogelijk. Hij benadrukt dat waterstof vooral geschikt is voor grote voertuigen. Een fiets op waterstof of een kleine bestelbus is niet rendabel. Dat kan beter elektrisch. Op dit moment kan er alleen nog waterstof worden getankt in Rhoon en in Helmond. Verwacht wordt dat einde dit jaar dat ook in Den Haag mogelijk is. Bredewold: “Het is een kip-ei dilemma. Het beste is zowel meer waterstofpompen te bouwen en de vraag naar waterstof vervoer te laten stijgen. Waterstof is zeer goedkoop in het opslaan maar je verliest bij het omzetten en is dus alleen als nuttig bij grote volumes.”

Ad Dekkers dank de sprekers en de aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen aan de discussie. De bedoeling is om twee à drie keer per jaar bij elkaar te komen om kennis te delen en te discussiëren. Over dit onderwerp zijn we nog lang niet uitgepraat. Hij doet een oproep om te komen met ideeën en projectvoorstellen. Binnenkort wordt een website gemaakt waarop de informatie ook te lezen is. Hij verzoekt de informatie ook verder te verspreiden onder geïnteresseerden. Heeft u vragen neem dan contract op met:
mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
denhaagelektrisch@denhaag.nl

Aanwezigen
De aanwezigen waren afkomstig van de volgende bedrijven:
AH Online, Djinny Logistiek, Maison Kelder, Connekt, TLN, Bereikbaar Haaglanden, Gemeente Den haag, Ebike4Delivery, Blue Line Logistics, Scheepshalte.nl, Autohaag Zeeuw, Timmers Bouwlogistiek, PostNL, Huschka Beveiligers, Biesieklette, Shell Binckhorstlaan, Stint, City Hub, PPH2, Wittebrug Lease, Auto Haag Zeeuw ’s Gravenzande, HANOS, Red je Pakketje, MRDH, MKB Den Haag, Grote Markt Den Haag, APC Groep, Focus Koeriers.

Bekijk hier​ de presentatie
Bijlagen
Deel artikel