Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/media/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20West/180524%20Eindelijk%20goed%20nieuws%20over%20co2.jpg
Eindelijk goed nieuws over CO2
Datum: 23-05-2018

​Alle seinen staan op groen voor CO² Smart Grid. Op de Nationale Klimaattop in 2016 is afgesproken onderzoek te doen naar een infrastructuur voor CO² in west-Nederland, compleet met leidingen en buffers. "In juli sluiten we fase 1 af: de haalbaarheid vaststellen," vertelt Petrus Postma, coördinator van het platform CO² Smart Grid waarin ruim twintig bedrijven en overheden zijn vertegenwoordigd. "We hebben onderzoeken laten doen die allemaal in dezelfde richting wijzen: er is een markt, het is technisch goed te doen en de milieuwinst is aanzienlijk. Kortom, een interessante businesscase."

Door Hans Oerlemans

Ecofys heeft berekend dat Nederland een potentiële markt heeft voor twee miljoen ton CO² als grondstof in de chemie en industrie en als meststof in de glastuinbouw. In het Westland en rond Pijnacker krijgen tuinders jaarlijks al 500.000 ton CO² geleverd van een raffinaderij en een bioethanolfabriek in de Botlek. Tuinders elders in het land zouden graag aanhaken, alleen ontbreekt de benodigde infrastructuur.    ​

Oude oliepijpleiding
Petrus Postma: "Nederland heeft een goede startpositie voor ​grootschalige toepassing van CO² als grondstof. Nergens vind je zoveel kennis, zo’n sterk industrieel-chemisch cluster en zoveel afnemers bij elkaar. Zaak is nu samenwerking te zoeken en verbindingen te leggen, ook fysiek. Het hoeft niet allemaal in een keer. Je kunt het grid stap voor stap uitbouwen. Tussen Rotterdam en Amsterdam ligt een oude oliepijpleiding die nu al commercieel in gebruik is voor CO²-transport. Een volgende afnemer wordt de glastuinbouw rond Aalsmeer."

Dat CO² kansrijk is als grondstof toont Ruwbouw Groep aan met het nieuwe product ‘co²mpensatiesteen’. Het is een bouwsteen op basis van zand en reststoffen uit de staalindustrie. Uitharding gebeurt met CO² in plaats van met warmte. Het mes snijdt hier aan twee kanten: minder verbruik van fossiele brandstof en een grote hoeveelheid CO² vastgelegd. De steen komt binnenkort op de markt.  

Provincie aan zet
Wat gaat er nu gebeuren? "Onze conclusies en aanbevelingen liggen op de klimaattafels van onder meer Amsterdam, Rotterdam, de industrie en landbouw. Dit gaan we beslist terugzien in het Klimaatakkoord." Volgens Postma spelen de provincies een sleutelrol bij de voortgang. In 2019 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. Het is zaak dat partijen CO² Smart Grid in hun programma’s opnemen. De provincies moeten planologisch de weg vrijmaken voor uitbouw van de infrastructuur. Veel CO²-winst is te behalen door de afvalenergiecentrales in Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) op het grid aan te sluiten. "In beide havengebieden zou ook ruimte moeten komen voor proeffabrieken en pilots, zoals biomethanol-productie volgens een nieuwe methode waarbij CO² wordt geïnjecteerd. Dat is een kansrijke techniek waarbij je een reststof van een fossiele brandstof gebruikt om nieuwe brandstof te maken. Dat is pas circulair."

Video: CO² Circular
​Een animatiefilm (6 minuten) laat zien hoe de Nederlandse chemie en industrie kunnen overschakelen van fossiele grondstoffen op duurzame alternatieven. Het CO² Smart Grid vormt een essentiële schakel in de circulaire economie. 

Bekijk hier​ het standpunt van VNO-NCW West over CO² Smart Grid

Bijlagen
Deel artikel