Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180423%20Toezicht%20houden.jpg
Naar een cultuuromslag in de RvC
Datum: 25-04-2018

​Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, nam het eerste exemplaar van het jaarlijkse commissarissen benchmark onderzoek in ontvangst. Hij pleit daarbij voor meer focus op het belang van cultuur en minder op regels. Een cultuuromslag binnen de Raden van Commissarissen is nodig. In het samenspel tussen Commissarissen en Bestuur kan meer ruimte worden geboden aan afwijkende inzichten, ervaringen en deskundigheid. Ook moeten vaker mensen met een andere achtergrond worden aangetrokken.

Door Vanessa Storm van ‘s Gravesande

Moderator Gerard Citroen opende de bijeenkomst. Zowel de actualiteit als de rapporten geven veel stof tot nadenken. De samenstelling van de RvB en RvC en de samenwerking tussen beide is bepalend voor de kwaliteit. Hoe komt deze samenstelling tot stand? Waarop wordt gelet en wie doet dat?

Sfeer en samenstelling
Hans de Boer vindt dat de Raad van Commissarissen een veilige en deskundige ruimte moet bieden waar RvC en RvB kunnen overleggen over de effectiviteit en de continuïteit van de onderneming. Veranderingen gaan in een sneltreinvaart: denk aan alle digitale ontwikkelingen. Juist in deze tijd moeten bedrijven hun bestuur optimaal toerusten. Diversiteit is daar erg belangrijk in. Wat betreft vrouwen leek database voor topvrouwen een handzame oplossing. Helaas blijkt het lastiger dan gedacht. Dat geeft te denken over hoe open we staan om nieuwe invloeden toe te laten. Jonge mensen moeten ook vaker een plek krijgen. Haal ze erbij en geef ze een podium. De voorzitter is hierbij cruciaal: hij/zij moet diversiteit – ook culturele diversiteit - echt willen en een stimulator zijn.

Voorkom tunnelvisie
Aalt Klaassen, researcher/consultant van Board in Balance, gaat nader in op de resultaten van het onderzoek onder commissarissen. De voorzitter had dit jaar opvallend veel verbeterwensen. Dit geeft moed voor een versnelling van verandering. Verbeterwensen zitten vooral op de werkgeversrol en op kennis/technische competenties.

Wat betreft de samenstelling wordt meestal geselecteerd op bestuurlijke ervaring. De verleiding is zo groot, dat ook als we bewust dat criterium niet stellen, we toch iemand nemen met zoveel mogelijk bestuurlijke ervaring. Terwijl het ook verfrissend kan zijn iemand zonder bestuurlijke ervaring aan te trekken. ICT kennis is echter al vele jaren een verbeterpunt, maar lijkt niet te verbeteren. Veranderingen in samenstelling geven ruimte om ontbrekende kennis binnen te halen. Maar we laten mensen zitten voor een volgende termijn, zonder dit aan te grijpen om opnieuw objectief naar de samenstelling te kijken. Kennis van de betreffende sector wordt ook altijd gewild, maar het kan ook verfrissend zijn om iemand uit een andere sector te nemen. Zo voorkom je een tunnelvisie en haal je andere invalshoeken binnen.

Monique de Vos van Chasse Executive Search en zelf toezichthouder, geeft in het panel mee dat interne tegenspraak regelmatig goed werkt. Een externe persoon erbij halen is echter soms gewoon nodig, om dingen te zien die je zelf als groep niet meer ziet. Bart Jonker van Grant Thornton sluit zich hierbij aan. Een externe helpt je om bepaalde processen gestructureerd te doorlopen. Dit draagt bij aan de professionaliteit.

We hebben in Nederland een voorliefde voor unanimiteit. Het intern oneens zijn hoeft niet erg te zijn. Steeds vaker wordt in notulen vastgelegd op welke punten men het niet eens is.
Je moet je met elkaars portefeuille mogen bezighouden en kunnen vragen wat er in je opkomt. Hoe meer diversiteit in de groep, hoe meer zelfkritisch men kan zijn. Een homogene groep wordt snel te tevreden over zichzelf.

Voorzitter Hans Bakker sluit af: hij is sinds 1992 commissaris en werkt al jaren mee aan het onderzoek. Ook Hans vindt het belangrijk om alert en kritisch te blijven kijken. Wees je bewust van hoe de zaken geregeld zijn, bijvoorbeeld op het vlak van beveiligingsbeleid. Equipeer jezelf voor de volgende oorlog, niet voor de vorige. Het onderzoek stimuleert ons ook dit jaar weer om hierover na te denken!

Commissarissenonderzoek
Aan het onderzoek van Grant Thornton deden 300 commissarissen, bestuurders en secretarissen van RvC’s mee. Lees hier deel I van het onderzoek: ‘Voorzitter lijkt om’. De andere onderdelen worden later dit voorjaar gepubliceerd.

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel