Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180419%20Werkgeversontbijt.jpg
Het veranderen van gedrag, hoe doe je dat?
Datum: 18-04-2018
Op 19 april vond het werkgeversontbijt van Bereikbaar Haaglanden plaats bij Hogeschool Leiden. We werden meegenomen in de uitdagingen van gedragsverandering. Hoe pak je dat aan? En wat is daar voor nodig?

Henriëtte Martens van Hogeschool Leiden nam ons mee in de wereld van de toegepaste psychologie. Aan de hand van een aantal theorieen liet zij zien dat analyse van de doelgroep cruciaal is. Dus inzicht in waar uw medewerkers wonen. Om welke afstand gaat het? Begrijpen zij de uitleg en begrijpen wij ook waarom gedragsverandering nodig is. Denk ook na over de ruil. Als u wilt dat medewerkers veranderen naar het gewenste gedrag, wat krijgen ze er dan voor terug? En wat willen zij er voor terug? Een betere stalling? Ruimte om om te kleden, kleding te drogen?

Giselle Fransen, Management Drives, ging in op de drijfveren van mensen om te veranderen. Hoe motiveert u uw medewerkers hiervoor? Veranderingen in gedrag van mensen vindt alleen blijvend plaats als ze van binnenuit komen. Door inzicht te krijgen in wat iemand motiveert, zijn we in staat daarop te motiveren. Sturen op motieven ofwel drijfveren die eenieder persoonlijk interesseren is makkelijker en duurzamer dan sturen op zaken die buiten ons zelf staan.

Daarnaast vond de aftrap plaats van een nieuwe Ga3.0 actie: ​Neem je eigen vervoer mee! Partners van Bereikbaar Haaglanden kunnen een maand lang verschillende soorten meeneemvervoer uitproberen om de 'last mile' naar het werk mee af te leggen. Kijk voor meer informatie over deze actie op de website van Ga3.0.

Nieuwe convenantpartners
De community van Bereikbaar Haaglanden verwelkomde weer zes nieuwe partners:

Brouwer Company
Joke Brouwer, algemeen directeur en eigenaar van Brouwer Company (Brouwer Tours en Taxi Brouwer) is met 325 medewerkers gevestigd in Noordwijk. "Wij gaan het partnerschap aan omdat bereikbaarheid en mobiliteit van cruciaal belang is voor ons bedrijf! Ons doel is om bij te dragen aan een schoner milieu omdat we deze wereld schoon willen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom zijn onze nieuwste touringcars voorzien van Euro 6 motoren.
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een Tesla en rijden er diverse voertuigen op groengas. We laten ons graag inspireren door de andere partners."

mboRijnland
Sinds 1 september van het vorig jaar zijn het ID College en het ROC Leiden samengevoegd tot één organisatie: Het mboRijnland. Een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) met 1600 medewerkers. Liesbeth Westerhof, HRM Specialist Arbeidsverhoudingen: "Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden.
Vanwege deze maatschappelijke verbinding willen wij ook graag bijdragen aan duurzame oplossingen voor bereikbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers. Ons doel is het fietsen van en naar het werk te stimuleren en te promoten.
Daarnaast dagen wij graag onze medewerkers uit om andere manieren van mobiliteit te onderzoeken voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen die veel worden gemaakt. Juist voor het uitwisselen van ideeën over slimme mobiliteit kunnen we de kennis van de andere partners goed gebruiken."

Gemeente Leiderdorp
"Het partnerschap van Bereikbaar Haaglanden draagt bij aan de ambities uit onze Duurzaamheidsagenda en de vitaliteit van onze medewerkers, het ontwikkelen van regionaal beleid voor de SP71-gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) en het benutten van de kennis en tools van duurzame mobiliteitsoplossingen voor onze medewerkers."
Kees Wassenaar is wethouder Ruimtelijke ordening, Wonen, Economische Zaken en Verkeer van de gemeente Leiderdorp. "Een van de thema's binnen onze Duurzaamheidsagenda is mobiliteit. Als onderdeel hiervan is de ambitie om de CO2-uitstoot terug te brengen en het fietsgebruik voor korte afstanden (tot 7,5 km) met 10% in 2025 te verhogen. Dit willen we o.a. realiseren door het fietsen te stimuleren (verbeteren fietspaden, -verbindingen en -parkeerplaatsen). Collega's die op minder dan 5 kilometer afstand van het werk wonen worden gestimuleerd om de auto te laten staan en om de fiets te gebruiken of om te voet te komen. Dit draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze werknemers. Wij hebben het voornemen om onze collega's extra te stimuleren door Healthcoins - een beloning voor gezond gedrag - in te zetten voor het fietsen of lopen."

Batavia Biosciences BV
Batavia Biosciences (85 medewerkers) richt zich op het versnellen van de overgang van kandidaten voor biofarmaceutische producten van ontwikkeling naar klinisch onderzoek met een verbeterd succes en lagere kosten. Derk van Elten, Facility Manager, licht toe waarom zijn organisatie lid is geworden van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland:
"We willen de bereikbaarheid van Batavia ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Daarom stimuleren wij medewerkers om meer gebruik te maken van slimme en/of duurzame vormen van woon-werkverkeer. Dus een reductie van het CO2 en het bevorderen van de vitaliteit van de werknemers."
Zelf is Van Elten een keuzereiziger: de ene keer de auto, de andere keer de fiets.

HE Space Operations BV
HE Space, gevestigd in Noordwijk aan Zee, is gespecialiseerd in het werven van hoog opgeleid technisch personeel met een exclusieve focus op de Europese ruimtevaartsector. Het bedrijf heeft 116 medewerkers waarvan 94 in Nederland.
Leanna Roscoe (HR Manager) en Rob Olijslager (Senior HR Advisor) melden de volgende doelen: Het verhogen van bewustzijn van slimme/duurzame mobiliteit binnen HE Space en het stimuleren van mobiliteit en gezondheid. Zij zijn met name op zoek naar advies en informatie bijvoorbeeld over acties en initiatieven.

GGZ Rivierduinen
GGZ Rivierduinen telt circa 2265 medewerkers en is als stichting op het gebied van geestelijke gezondheidszorg actief in het noorden van Zuid-Holland met als hoofdvestiging Leiden. John Luijben, Clustermanager HR:
"Mobiliteit en wat daar omheen speelt zoals parkeren kan een 'dissatisfier' zijn als het niet goed geregeld is en juist tot kostenbesparing leiden als het goed geregeld is. We zetten als organisatie in op een pakket maatregelen aan onze medewerkers die de noodzaak tot mobiliteit verminderen en waar mogelijk de kosten verlagen en tot bewustere keuzes op dit gebied leiden. Als we dit als werkgevers met elkaar weten te realiseren kunnen in algemene zin de mobiliteit en bereikbaarheid verbeterd worden."
Luijben fietst naar het werk en pakt voor zakelijke ritten de fiets of de auto, afhankelijk van de afstand.

Ook een werkgeversontbijt bijwonen? Neem contact op met Astrid Homan.

Bekijk hier de fotoreportage
Bekijk hier​ de presentatie

Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel