Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180418%20Gemeenteraadsverkiezingen.jpg
Lobby gaat door!
Datum: 17-04-2018

​De lobby is niet afgelopen met de verkiezingen

De bestuursvoorzitters in de regio’s van VNO-NCW West hebben, samen met de leden en de VNO- NCW medewerkers, zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ingespannen om de wensen van het bedrijfsleven in de diverse partijprogramma’s te krijgen. Vier voorzitters geven een eerste reactie op de verkiezingsuitslag in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Maar daarmee is de lobby niet afgelopen. “Dit is het belangrijkste moment om te lobbyen bij de toekomstige wethouders”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, ruim een week na de verkiezingen.

“Nu vinden de onderhandelingen plaats over de collegeprogramma’s en worden belangrijke keuzes gemaakt. Doordat onze bestuurders, onze lobbyisten en ik persoonlijk contact hebben met  lijsttrekkers die bezig zijn colleges te vormen, kunnen we effectief lobbyen voor een gunstig  ondernemersklimaat en een goede basis leggen voor de samenwerking de aankomende jaren. We voeren zowel een-op-een als groepsgesprekken met gemeenteraadsleden. De aanpak hiervan  verschilt per gemeente. Onderwerpen waarop wij nadruk leggen zijn de woningbouwopgave in steden, het belang van de industrie, de verduurzaming en de bereikbaarheid. Ook adviseren we de gemeenten meer samen te werken met andere gemeenten in de regio. Veel kansen kunnen alleen gegrepen worden en problemen opgelost als er effectief wordt samengewerkt.”

Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Regio Rotterdam:
“Als ik het nu mocht zeggen zou ik de VVD, D66 en de PvdA het liefste in het college van bestuur zien. Die partijen hebben regeerervaring en VNO-NCW Rotterdam kan met alle drie de partijen goed zakendoen. Zeker de VVD heeft zich in de  afgelopen jaren constructief opgesteld richting ondernemers en ik hoop dat zij dat ook doen in de toekomst.
Echter, het wordt spannend wie in het college van bestuur komt omdat de partij Leefbaar Rotterdam’ nu elf zetels heeft binnengehaald. Tijdens het vorige college met het CDA, Leefbaar Rotterdam en D66 was de samenwerking tussen VNO-NCW Rotterdam en de gemeenteraad wisselend. Ik denk dat de samenwerking tussen ons en de wethouders beter kan en dat we daar in de toekomst nog slagen in kunnen maken.“

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam:
“Dat GroenLinks de grootste partij is geworden in Amsterdam lag zeker in lijn met mijn  verwachtingen. De lijsttrekker Rutger Groot Wassink werd tijdens het mede door ons georganiseerde bedrijfslevendebat al verkozen tot de beste debater. Dat is fijn want dat betekent dat ondernemers vertrouwen hebben in GroenLinks.

De kans is groot dat het college een linkse formatie wordt, maar dat is voor VNO-NCW Amsterdam geen probleem: wij zijn het gewend dat ‘de linksen’ de stad regeren. Voor ons is het belangrijk dat we een goede samenwerking hebben op basis van vertrouwen met de gemeente en we willen ons inzetten om dat vorm te geven. Zeker nu er een grote schaalsprong aankomt op het gebied van woningbouw en infrastructuur in Amsterdam. Het is daarom essentieel dat we goed met elkaar overleggen, want een goed functionerend bedrijfsleven is goed voor stad en inwoners. We hebben elkaar altijd nodig gehad en dat zal zo blijven.”

Jaap Wielaart, voorzitter VNO-NCW Den Haag:
“Ik vind de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag verrassend. De lokale partij ‘Groep de Mos’ is een stuk groter geworden, dat had ik niet verwacht. Nu zij groter dan ooit is, zal zij meer naar de lokale belangen van de gemeente kijken. Dat zal de zaak voor ons wel veranderen. Hoe dat precies gestalte krijgt zullen we zien. Toch denk ik niet dat we veel te vrezen hebben. Het gaat uiteindelijk om de mensen die de wethouders worden. Als zij bereid zijn om hun beste beentje voor te zetten, kunnen ze ook een goede samenwerking verwachten met VNO-NCW Den Haag. Het is belangrijk dat wij van onze kant goede lobby voeren en dan komt het goed. Ik hoop dat de formatie snel gaat, zodat spoedig de beste stuurkracht plaatsvindt binnen de gemeente.”

Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland:
“De belangrijkste vraag na de verkiezingen in de gemeente Leiden is of met drie of vier partijen een college wordt gevormd. Bij drie is het de vraag of de VVD of de PvdA gaat meedoen. Er ligt een grote klus voor ze klaar, want zij zullen moeten bepalen hoe verder wordt gegaan met de toekomstvisie van deze regio. Daarbij wordt gesproken over een fusie van gemeenten. Dit zou goed zijn voor de ondernemers, omdat het voor hen van groot belang is dat gemeenten samenwerken.

Zelf denk ik niet dat er veel zal veranderen in de samenwerking tussen VNO-NCW Rijnland en de gemeenten door de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij het deelnemen aan Economie071, een samenwerkingsverband tussen de drie O’s: overheden, onderwijs en ondernemers, werken we de afgelopen jaren constructief samen. We zullen moeten wennen aan de nieuwe wethouders, maar ik verwacht de samenwerking op een vruchtbare manier voort te zetten.”

Bijlagen
Deel artikel