Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190403%20Waterschapsverkiezingen%20-%20molen%20-.jpg
Waterschaps bestuurders gezocht!
Datum: 02-04-2018

​Waterschappen zorgen ervoor dat we in Nederland droge voeten houden – ook achter de dijk, onder de zeespiegel - zodat we goed kunnen wonen en werken. Het bedrijfsleven heeft hier ook baat bij en betaalt via de verschillende heffingen circa 20 procent van de kosten van het Waterschapswerk. Dat werk bestaat grotendeels uit het beheren van de waterkeringen, het zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater.  Er zijn op dit moment 21 waterschappen in Nederland, waar ongeveer 11.000 medewerkers in dienst zijn met een omzet van 2,7 miljard. Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. Binnen dit bestuur worden verschillende, soms tegenstrijdige belangen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Immers de waterschappen opereren op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer en recreatie. Waar een waterschap op zoek gaat naar ruimte om regenwater op te vangen, zou het bedrijven kunnen tegenkomen die ruimte zoeken voor een bedrijventerrein. Door met elkaar naar oplossingen te zoeken, kunnen veel belangen worden gediend.

Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen.

In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Een groot deel van het bestuur wordt via verkiezingen door de burgers gekozen. Voor vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in het algemeen bestuur van het waterschap benoemt de Kamer van Koophandel de bestuurders. Benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling. VNO-NCW en MKB-Nederland en VNO-NCW West nodigen kandidaten uit om hun interesse voor deze bestuursfunctie kenbaar te maken.

Kandidaten
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat een kandidaat affiniteit heeft met het bedrijfsleven en het waterschap. Kandidaten hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring een goed netwerk en bijvoorbeeld financiële en/of technische kennis. Herkent u zichzelf? Stuur dan tussen 1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl

De gesprekken met kandidaten vinden eind juni / juli 2018 plaats.

NB: U kunt zich alleen kandidaat stellen voor het waterschap, waarin u woont.

Uitgebreide informatie vindt u op www.vno-ncwwest.nl/waterschappen en op www.kvk.nl/waterschap​


 
Bijlagen
Deel artikel