Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180403%20Pieter%20Eenhoorn%20blog%20-%20grenzeloze%20potentie%20Westland.jpg
Benut grenzeloze potentie Westland
Datum: 02-04-2018
Voor het hele Westland, de inwoners, maar zeker ook de ondernemers, is goede bereikbaarheid van levensbelang. De economie van het Westland valt of staat met korte, betrouwbare reistijden voor vracht- en personenvervoer. Met het 3-in-1 project zijn de afgelopen jaren goede investeringen gedaan in het provinciale wegennet en de A4 Midden-Delfland is eindelijk geopend. Maar zowel verkeersstudies als de dagelijkse praktijk wijzen uit dat de komende jaren fors méér investeringen nodig zijn. Laten we niet uit het oog verliezen waar de mondiale naam en faam van het Westland vandaan komt en zorgen dat deze positie in de toekomst behouden blijft.

 
Wie glastuinbouw zegt, waar ter wereld dan ook, zegt ook Westland. De kennis en kunde die in deze regio aanwezig is, bieden een geweldig uithangbord voor de regio en voor heel Nederland. Maar zoals bekend is stilstand achteruitgang. We moeten ons blijven ontwikkelen. De oprichting van het World Horti Center (WHC) is daartoe een geweldige stap geweest. Het WHC heeft de ambitie het belangrijkste innovatiecentrum van de glastuinbouwsector te worden. Jaarlijks verwacht het centrum tienduizenden internationale vakmensen te ontvangen, die komen kijken hoe wij het hier doen. Niemand minder dan koningin Maxima, onder toeziend oog van minister van Landbouw Carola Schouten, opende het WHC vorige week. Het onderstreept dat Nederland er een kennis- en innovatiepareltje bij heeft.

 
Toch maak ik me zorgen of dit in de lokale politiek ook wordt erkend. Tijdens het verkiezingsdebat van VNO-NCW Westland-Delfland en MKB Westland van 13 maart vervalt de discussie vaak in details en lokale thema’s. Niet onbelangrijk, maar het Westland is veel meer dan dat. Naast het bevorderen van leefbaarheid, zorgen voor vitale kernen moet ook het verder uitbouwen van deze internationale topregio moet prioriteit krijgen. Nog altijd bestaat veel ruimte voor verbetering, te beginnen met de bereikbaarheid. Nieuwe technologieën maken de weg vrij voor ‘smart mobility’, daar valt in het Westland nog veel te winnen. Een Uber is in deze regio bijvoorbeeld nog niet te krijgen. Maar ook investeringen in traditionele bereikbaarheid zijn vereist. Vergroot de capaciteit van de centrale as van het Westland met de N213, verdubbel de Veilingroute en faciliteer hoogwaardig openbaar vervoer binnen het Westland en van en naar omliggende steden. Wanneer ook het nieuwe gemeentebestuur doordrongen blijft van de unieke, internationale positie van het Westland en zorgt voor goede contacten met provincie, Rijk en Europa, kunnen we ook in de toekomst de grenzeloze potentie van het Westland benutten.

 
Pieter Eenhoorn,
Voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland
Bijlagen
Deel artikel