Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/Greenport%20innovatiefonds.jpg
‘Bring in the Dutch!’
Datum: 18-03-2018

“De groei van de wereldbevolking gaat plaatsvinden in Azië, niet in het Westland. Maar als je een rol wilt spelen in het voeden van de nieuwe megacities, zullen we de handen ineen moeten slaan.” Martin van Gogh, directeur van Hoogendoorn Growth Management, is verheugd met innovatiepact Greenport West-Holland.​

Namens de provincie Zuid-Holland tekent gedeputeerde Adri Bom-Lemstra het innovatiepact Greenport West-Holland op 2 februari 2018. Honderdduizend euro wordt beschikbaar gesteld voor onder andere een programmaregisseur om de ontwikkeling van nieuwe innovaties te versnellen. Het Innovatiepact Greenport West-Holland wordt afgesloten voor minimaal 3 jaar.

Feeding en greening megacities
“De afgelopen decennia hebben wij gehandeld vanuit een coöperatieve gedachte, vanuit samenwerking. De laatste jaren is dat omgeslagen naar steeds meer concurrentie. Terwijl juist op het gebied van innovatie, zowel thuis als in het buitenland, het van enorm belang is dat we de handen ineen slaan.” De nummer 1 van de wereld worden op het gebied van tuinbouwkennis. Bovendien moet de regio oplossingen bedenken én verkopen om de steden van de toekomst te voorzien van voeding, welbevinden en geluk. Dat is de ambitie van Martin van Gogh. “Feeding en greening de megacities, daarvoor moet je gezamenlijk optreden. Dit innovatiepact zorgt ervoor dat we als overheid, onderzoeks- en kennisinstellingen en ondernemingen dingen voor elkaar kunnen krijgen die op eigen houtje nooit zouden lukken. Vooral op het gebied van innovatie levert samenwerking veel op. Je kunt het als bedrijf, maar ook als onderzoeksinstituut niet alleen, je moet het samen doen.”

Telefoonnummer
Tuinbouwkennis is met name in de toekomst cruciaal voor de voeding en gezondheid in megacities. Van Gogh wil een voorbeeld zijn voor de wereld en laten zien hoe je op een verantwoorde manier een megacity kan voeden. “De komende jaren ontstaan honderden megacities. Eigenlijk moeten de burgemeesters van die steden allemaal ons gezamenlijk telefoonnummer hebben, zeg maar 0800 – Bring-in-the-Dutch. De wereld moet weten dat ze bij ons terecht kunnen, wij kunnen oplossingen bieden. Dat is de essentie en het innovatiepact Greenport West-Holland is daartoe een goede stap.”

Platform voor innovatie
In totaal 39 ondernemers, organisaties, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben het Innovatiepact van Greenport West-Holland samen met de provincie ondertekend.

Dit platform:
  • verbindt partijen die los van elkaar de slagkracht missen om nieuwe concepten door te ontwikkelen en naar de markt te brengen;
  • brengt lopende initiatieven in kaart, zodat partijen die nu parallel aan elkaar werken de krachten kunnen bundelen;
  • koppelt onderzoeksprogramma’s, onderwijscurricula, subsidiestromen en businessinnovatie op een efficiënte en effectieve manier;
  • maakt kennis, middelen en praktische capaciteit om innovaties te realiseren toegankelijk.
Lees hier​ meer over het innovatiepact Greenport West-Holland 

 
Bijlagen
Deel artikel