Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/Gemeenteraadsverkiezingen.jpg
Stem voor een ondernemende gemeente!
Datum: 18-03-2018

Twijfel je nog over je keuze of wil je extra munitie voor je mening? Lees de laatste blogs van ondernemers, spraakmakende uitspraken tijdens de verkiezingsdebatten en andere actuele informatie.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen; in een andere, economisch betere tijd dan vier jaar geleden. Toch staan gemeenten meer dan ooit voor de uitdaging zich in te zetten voor de lokale economie, werkgelegenheid en vitaliteit van de samenleving. Thema’s als veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid staan ook hoog op de agenda. Ondernemers spelen bij al die onderwerpen een voorname rol. Zij vormen de bron voor groei, dynamiek, vernieuwing en sociale cohesie.

Ondernemers zijn daarom een belangrijke partner voor elk gemeentebestuur. Ruimte voor ondernemerschap en stimulerend beleid dat aansluit bij hun behoeften, dragen bij aan duurzame groei; juíst op lokaal niveau.

Lees het pamflet ‘Ondernemers centraal, juist lokaal’ van VNO-NCW en MKB Nederland met praktische tips voor een succesvol ondernemingsklimaat in uw gemeente.

Verkiezingsmanifesten
Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben verschillende regio’s van VNO-NCW West manifesten opgesteld waarin de belangen van ondernemers helder staan beschreven. In veel regio’s is door gemeentebestuurders positief gereageerd op de manifesten. Het belang van goede samenwerking tussen lokale politiek en ondernemers is cruciaal om grote opgaven waarmee alle gemeenten in de Randstad de komende jaren te maken krijgen op de juiste manier te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave in de grote steden en de daarmee samenhangende bereikbaarheidsvraagstukken. Of aan de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet.
Lees in de verkiezingsmanifesten van de regio’s van VNO-NCW West hoe politiek en bedrijfsleven samen de economie van de Randstad kunnen versterken.

Magazine West.
In de drie meest recente uitgaven van West., het ledenmagazine van VNO-NCW West, worden drie gemeentelijke onderwerpen uitgelicht. Wat is nodig om gemeenten in Noord- en Zuid-Holland economisch aantrekkelijk te maken en houden? Welke rol ligt hierbij weggelegd voor de gemeente zelf?

Deel I: Hoe anticiperen gemeenten op de enorme woningbouwopgaven voor de grote steden de komende jaren? En hoe verduurzamen we de bestaande woningvoorraad? Woningbouw vraagt om regie en visie 
Deel II: Hoe bepalend is cultuur voor het ondernemersklimaat binnen gemeenten? Wat kan een gemeente doen om de culturele sector te stimuleren?
Gemeenten, dans mee op ondernemerssucces!
Deel III: Hoe blijven de stedelijke regio’s in de Randstad bereikbaar, bevoorraad en leefbaar zonder schade voor bedrijfsleven en milieu? En hoe kunnen gemeenten dit consolideren?
‘Goederenvervoer over water verdient herwaardering’

Blogs
In de blogreeks in de aanloop naar de verkiezingen geven voorzitters van verschillende regio’s van VNO-NCW West geven hun visie op de gemeentepolitiek en vertellen waar volgens hen de nadruk op zou moeten liggen. 

Debatten
In vijf regio’s van West zijn ondernemersverkiezingsdebatten gehouden. De lijsttrekkers van de grote partijen geven hun visie op de economische toekomst van hun gemeente.
Lees meer over het debat van VNO-NCW Metropool Amsterdam
Lees meer over het debat van VNO-NCW regio Rotterdam
Lees meer over het debat van VNO-NCW Westland-Delfland i.s.m. MKB Westland
Lees meer over het debat van VNO-NCW Delft
Lees meer over het debat van VNO-NCW Den Haag

 
Heeft u vragen over ondernemersklimaat in uw gemeente? Neem contact op met onze regiomanagers. 

Lees hier alles over de inzet van VNO-NCW West tijdens de gemeenteraadsverkiezingen​

 
Bijlagen
Deel artikel