Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/Brexit%20livestream%20710.jpg
‘Meer grenzen, meer Europa’
Datum: 20-02-2018

​Dertig jaar geleden trok Ruud Greve in een kleine vrachtwagen naar Italië om daar Nederlandse planten en bloemen te verkopen. Bij de toenmalige douanekantoren werd het geduld van de jonge ondernemer meermaals op de proef gesteld. Hoe kijkt hij nu aan tegen het grenzeloze verkeer door Europa?

In 1986 begon Ruud Greve, samen met een compagnon, met de export van Nederlandse bloemen en planten naar Italië. Overheidsinstanties die de export moesten bevorderen, bleken niet over de nodige specifieke kennis te beschikken, dus de onervaren Greve was op zichzelf aangewezen. Het deed nogal wat stof opwaaien toen hij destijds zijn beklag deed over onvoorziene administratieve belemmeringen tijdens de eerste reis over de grens. De route naar Italië liep door Duitsland en Zwitserland, in een Europa waar de binnengrenzen nog niet waren opgeheven en ieder land er zijn eigen standaarden op nahield. Bij iedere grensovergang was er dan ook wel wat. In Duitsland bleken vereiste formulieren te ontbreken, in Zwitserland werd de (in Nederland goedgekeurde) verzegeling van de vrachtwagen onvoldoende geacht en moest deze ter plaatse worden aangepast – voor rekening van de onwetende vervoerder. Verreweg het langst werd gewacht aan de Italiaanse grens. Als gevolg van bureaucratie bij de traag werkende douane aldaar duurde het lang voordat de lading werd vrijgegeven voor verder transport. Een bloemetje opzij zetten voor de beambte van dienst wilde daar in het vervolg‘ wel bij helpen. Het waren niettemin kostbare uren in een sector waarin de producten zo snel mogelijk worden verhandeld. Tijd was immers geld.

De handel bleek echter al snel een succes en Greve bouwde in Italië een gelukkig bestaan op. Anno 2018 heeft hij drie bedrijven in de omgeving van Milaan, goed voor een jaarlijkse omzet van rond de 6 miljoen euro. Eén bedrijf richt zich op het importeren en in Italië verkopen van Nederlandse bloemen en planten. Daarnaast wordt er ook binnen Italië gekocht en geëxporteerd naar landen als Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En er is een eigen kwekerij waarvan de meeste producten in Nederland worden verhandeld. Inclusief die kwekerij bezit Greve tussen de 6 en 7 hectare, waar hij werkt aan verdere uitbreiding.

Verdrag van Schengen
Sinds dat prille begin in 1986 is er veel veranderd. Het Verdrag van Schengen en het oprichten van de gemeenschappelijke Europese markt hebben vrij verkeer van goederen en personen mogelijk gemaakt. Verkeer en vervoer tussen de lidstaten zijn een stuk gemakkelijker geworden sinds de interne grenscontroles zijn opgeheven. “Maar ik moet zeggen dat wij destijds, toen we eenmaal doorhadden hoe alles werkte, niet tegen veel verrassingen meer aanliepen.” Greve merkt op dat met het afschaffen van de Euro¬pese binnengrenzen het verkeer tussen lidstaten enorm is toegenomen. “Er is meer activiteit op de markt, de snelwegen zijn nu veel drukker. Dat heeft zijn nadelen. Bij slecht weer bijvoorbeeld worden vrachtwagens bij de Gotthard¬tunnel stilgezet. Daar moeten ze soms tot anderhalve dag op een parkeer¬terrein wachten. Zwitserland is voor transporteurs trouwens altijd een lastig land ge¬bleven, ook omdat het geen deel uitmaakt van de gemeenschappelijke markt. Maar over het algemeen kunnen we vrij goed doorrijden.”
Oponthoud bij de grens komt dus weinig meer voor, maar de grootste tijdwinst wordt geboekt bij het indienen en ontvangen van de nodige papieren. Dat dankt Greve echter niet aan uniforme Europese procedures, maar aan vooruitgang in de communicatietechnologie. Door de mobiele telefonie en met name het internet is het gemak waarmee internationaal transport kan worden geregeld sterk toegenomen. “De formulieren worden al van tevoren opgestuurd. Er wordt direct gecommuniceerd in plaats van dat we moeten wachten op een fax hier of stempel daar.”

Controles niet waterdicht
“Dat wil niet zeggen dat er minder papierwerk is: je hebt op dit moment juist ontzettend veel nieuwe papieren nodig om te kunnen exporteren.” De Europese eenwording heeft strengere regels met zich meegebracht, zoals bepaalde kwaliteitseisen die aan producten worden gesteld. In de tuinbouw zijn die erop gericht het ver¬spreiden van bedreigende insecten en besmettingsziektes te voor¬komen. Vanuit een EU-agentschap zijn in iedere lidstaat con¬troleurs aangesteld die kwekerijen moeten beoordelen op hoe die regels worden nageleefd. Greve is een voorstander van die controles, maar waarschuwt: “Je kan dat nooit goed controleren. Grote bedrijven houden zich goed aan de regels, maar er zijn kleinere bedrijven die dat niet doen. Het voldoen aan kwaliteits¬eisen en het laten controleren van de kwekerij is een kostenplaatje dat ze liever vermijden. Vaak komen ze daar ook mee weg, die controles zouden best scherper mogen. De Italiaanse controleurs doen in principe goed werk, maar met de registratie in Italië is het minder goed gesteld. Ongeregistreerde kwekers worden niet opgemerkt en glippen door de mazen van de wet. Het zijn kleinere bedrijven, geen directe concurrentie. Maar door de lagere prijzen die
ze aanbieden ontstaat er onrust op de markt.”
Is dat alleen een Italiaans probleem? “In Zuid-Europese landen als Italië merk je wel dat er onderling wat gemak¬kelijker ‘afspraken’ worden gemaakt. De kwaliteitscontrole in Nederland is beter, maar ook daar zal het niet waterdicht zijn”, vermoedt Greve.

Amsterdam onveiliger dan Sicilië
Greve plukt de vruchten van Europees beleid en moedigt verdere betrokkenheid vanuit Brussel alleen maar aan. Dit in een tijd waarin het functioneren van de EU op toenemende kritiek kan rekenen. De Brexit heeft ervoor gezorgd dat het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk op losse schroeven is komen te staan. Ook in andere landen gaan stemmen op om uit de EU te stappen. In een uiterst geval zouden de grenzen dus weer in Europa kunnen verschijnen. Gevraagd naar zijn visie hierop geeft Greve een verrassend antwoord: “Ik ben voorstander van het terugbrengen van die grenzen. De criminaliteit, met name de drugshandel, loopt uit de hand. Ook in Nederland. Je leest zo vaak over afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld, dat is nog erger dan op Sicilië. Het beste zou zijn om die grenzen weer op te zetten en al het verkeer beter te controleren. Het transport gaat er ongetwijfeld onder lijden, maar dat moet je afwegen tegen de veiligheid die je ervoor terugkrijgt. Iedereen kan maar heen en weer rijden, kan doen en laten wat hij wil. Het is allemaal veel te makkelijk. Het is belangrijker om je veilig te voelen dan om winst te maken. Dat geldt trouwens niet alleen voor mijn bedrijf, maar voor iedereen. Dan doe je een klein stapje terug, nou okee dan.”

Bijlagen
Deel artikel