Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180208%20Innovatief%20Topland%20Adam.jpg
Innovatief Topland
Datum: 14-02-2018

Nederland staat bovenin de lijstjes, maar hoe blijven we daar? VNO-NCW metropool Amsterdam en Deloitte keken naar het NL Next Level thema Innovatief Topland. En maakten een analyse van de stand van zaken in metropool Amsterdam. Wat leren data ons over de wendbaarheid van de MRA regio en welke barrières en kansen zijn er te identificeren voor ondernemers en overheden?

door Vanessa Storm van ‘s Gravesande

Onderzoek
Het programma Nederland Innovatief Topland is erop gericht om Nederland het beste van zichzelf te kunnen laten geven. Nederland moet de ambitie hebben om leidend te zijn in de combinatie van welvaart, inclusieve groei en duurzaamheid. Naar aanleiding van dit programma hebben Deloitte en VNO-NCW metropool Amsterdam een innovatieve verdiepingsslag gemaakt voor de metropool Amsterdam. Op basis van data-analyse en interviews kregen we inzicht in de belangrijkste ondernemingsklimaat-gerelateerde trends en ontwikkelingen. Hierbij werd ingezoomd op opleidingen, economie & arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en infrastructuur. Er werden gesprekken gevoerd met leden van VNO-NCW metropool Amsterdam uit uiteenlopende sectoren.

Onbereikbaar WO-reservaat
Maurice Fransen, partner bij Deloitte, lichtte de resultaten van het onderzoek toe. Een gezond en stimulerend vestigingsklimaat is voor innovatieve bedrijven van groot belang. Hoe zit dat in en rond Amsterdam? Aantrekkelijk worden we wel gevonden. Bereikbaar niet altijd. En huisvesting is een probleem. Het aantal mensen dat woont en ook werkt in Amsterdam is steeds vaker hoogopgeleid. De werkloosheid onder lager opgeleiden stijgt. Worden we een WO–reservaat met een homogene cultuur? In een gezond vestigingsklimaat is er ruimte voor alle niveaus. Hier moet dus nog goed aan worden gewerkt.

Om als metropoolregio interessant te blijven werd ook duidelijk dat alle stakeholders moeten blijven innoveren. Dus overheid, bedrijfsleven, maar ook de zorgsector en de onderwijssector. Tot slot werd gekeken naar innovatie in het matchen van vraag en talent. De vraag naar goede mensen trekt enorm aan. Hierbij wordt steeds meer gekeken naar de vaardigheden in plaats van precieze opleiding. Amsterdam moet het van mensen hebben: de automatiseringskans van vacatures ligt hier lager dan in de rest van het land.

Hersenen
Ook spreekt Coen Olde Olthof, CEO en mede oprichter van Alpha.One. Zijn bedrijf past neurowetenschap en machine learning toe voor het begrijpen en voorspellen van keuzes die mensen maken. Coen Olde Olthof geeft zijn visie op innovatie en op de rol die onze hersenen daarbij kunnen spelen. Nederland loopt wereldwijd voorop met breinonderzoek. Waarom kiest iemand voor het een of juist voor het ander? Wat mensen zeggen te denken is niet voorspellend voor koopgedrag etc., wat het brein laat zien is dat wel. Met eyetracking en elektrodes op de hoofden van een man of 30, krijg je zeer waardevolle informatie in handen over hoe jouw reclame of website wordt ontvangen bij een groot publiek. In deze hoek wordt volop geïnnoveerd: de toekomst van marketing zal er heel anders uit gaan zien, inspirerend om dit terrein te leren kennen!

Tot slot vraagt moderator Louise van Loon ons: wanneer was de laatste keer dat je iets voor het eerst deed? En wanneer was de laatste keer dat je iets verkeerd aanpakte? Neem die ervaringen mee en leer ervan. Goed voor je hersenen, én dus ook voor je innovatieve vermogen!

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel