Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/IntroFoto/Foto%20intro%20onderwijspower.jpg
Doelgroep Onderwijs
Datum: 11-02-2018

​De regio Rotterdam staat voor grote uitdagingen: het vinden van geschikt personeel, terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, innovatie, internationalisering, ondernemerschap en de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

ICT en andere technologie spelen een toonaangevende rol in de samenleving. Met als gevolg een groeiende vraag naar gespecialiseerd technisch personeel. Er is helaas sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor er een ernstig tekort ontstaan aan programmeurs, ontwerpers, data-analisten en technisch onderhoudspersoneel.

Werkloosheid is een toenemend probleem in de regio Rotterdam. Met 8,1 procent in 2016 is Rijnmond de regio met de hoogste werkloosheid van Nederland. Voor de gemeente Rotterdam is het werkloosheidspercentage zelfs 11,3 procent. Ook onder jongeren heerst in de regio Rotterdam relatief meer werkloosheid dan in de rest van het land. Op middellange termijn is een negatieve trend zichtbaar die de komende tijd moet worden doorbroken.

Het netwerk Onderwijspower van VNO-NCW Rotterdam focust zich de komende tijd op het samenbrengen van de wensen van het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden in het onderwijs, in het bijzonder op het gebied van Informatie- en Communicatie-Technologie (ICT) en het terugdringen van de bovengemiddelde werkloosheid.   


Speerpunten
Het is hoog tijd dat Rotterdam investeert in technologie in alle lagen van het onderwijs, vooral in ICT.
 
• Richt een IT-Campus op, waar alle vormen van onderwijs en bedrijfsleven gebruik kunnen maken van scholing, deskundigheid en onderzoeksmogelijkheden. Door de krachten van ondernemend Rotterdam, mbo en hbo, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit te bundelen op een centrale plek kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden gebundeld en geëxcelleerd worden op het gebied van ICT.
• Zorg voor een Rotterdams IT-onderwijsprogramma dat beschikbaar is voor alle basisscholen. Het onderwijsprogramma wordt samen met de basisscholen ontwikkelt op de IT-Campus.
• De uitdaging voor onderwijs en werkgevers is om gezamenlijk te zorgen dat jongeren de juiste werknemersvaardigheden ontwikkelen, met name voldoende sociale en taalkundige vaardigheden om succesvol een baan te zoeken. VNO-NCW Regio Rotterdam zal actief participeren in de aanpak van  jeugdwerkloosheid.

Onderwijspower brengt actuele en toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie in kaart. In Onderwijspower maken werkgevers en onderwijsinstellingen afspraken over een doelmatig onderwijsaanbod voor de regio. Onderwijspower organiseert minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende thema’s, die gebaseerd zijn op de actuele dynamiek in de regio.

Meer informatie
Bert Mooren, directeur VNO-NCW West
mooren@vno-ncwwest.nl
070-3490814

Bijlagen
Deel artikel