Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/180124%20Visiebijeenkomst%202018.jpg
​Zon met dreigende wolken
Datum: 29-01-2018

“De bloei van de wereldeconomie is sterker dan we een jaar geleden voorspelden”, zegt hoofdeconoom Nederland Menno Middeldorp van Rabobank Nederland. “De cijfers laten een sterk herstel zien, maar wel met geopolitieke risico’s.”

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

VNO-NCW Oostland organiseerde samen met Rabobank Zuid-Holland Midden op 24 januari een visiebijeenkomst in ’t Manneke in Berkel en Rodenrijs. Gastspreker Middeldorp schetst die dag voor een honderdtal Oostlandse ondernemers een beeld van de wereldeconomie en zoemt daarbij in op Nederland en het Oostland.

Brexit
“Met uitzondering van India zien we bij alle wereldeconomieën een gezonde groei”, aldus Middeldorp. “Dat vertaalt zich in de Nederlandse economie. Wij zijn sterk verbonden met de rest van de wereld. Dat is een voordeel nu het goed gaat, maar brengt ook grote risico’s met zich mee.” In de Eurozone groeide het Bruto Binnenlands Product in 2017 met 2,4 procent en in Nederland met 3,2 procent. Middeldorp verklaart de binnenlandse groei door de forse toename van overheidsuitgaven, de lage rente die de huizenprijzen opjaagt en de groeiende export. Omdat Groot-Brittannië een belangrijke handelspartner van Nederland is, vormt de Brexit volgens hem een groot risico. “Hoogst waarschijnlijk komt er een tussenoplossing, waarbij vrije handel lastiger wordt. In dat geval valt er een licht negatief effect op de economische groei te verwachten. Bij een harde Brexit scheelt het bijna 4 procent groei voor Nederland.”

Circulaire economie
Als groot aandachtspunt noemt Middeldorp de verduurzaming. “Nederland presteert ver onder de afgesproken doelstelling voor het gebruik van duurzame energie. Als bedrijven de verduurzaming niet zelf oppakken, wordt deze straks opgelegd door beleid. Nederland moet aan de slag met de circulaire economie.” Als voorbeelden noemt hij onder meer recycling, hergebruik en reparatie van producten. Het doel is zoveel mogelijk de waarde van producten te behouden. Ook schetst Middeldorp verschillende circulaire businessmodellen, zoals platformmodellen, waarbij producten gedeeld worden en een model waarbij afval als input wordt gebruikt. Voor het Oostland ziet hij wat dat laatste betreft kansen. “Als je wilt dat afval van het ene als input voor het andere bedrijf wordt gebruikt, is het een voordeel als landbouw dichtbij industrie of dichtbevolkte gebieden plaatsvindt. In het Oostland is er een grote concentratie van landbouw, groothandel en transport. Bovendien zijn de afstanden klein, waardoor het gemakkelijker wordt circulair te ondernemen.”

Middeldorp waarschuwt er wel voor dat de Brexit in het Oostland harder zou kunnen aankomen, vanwege de grote export naar Groot-Brittannië. Verder zien de vooruitzichten er voor deze regio vooralsnog positief uit. In 2017 groeide de werkgelegenheid er harder dan het landelijk gemiddelde. Volgens Ilone Ammerlaan van VNO-NCW Oostland timmeren de Oostlandse ondernemers bovendien flink aan de weg. “De circulaire economie is hier al langer een ‘trending topic’. Ook is er veel aandacht voor transport en het aantrekken van nieuwe bedrijven door aantrekkelijke bedrijventerreinen. “Samen pakken we kansen op.”

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel