Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/171204%20PI%20De%20Schie.jpg
Van detentie naar werk
Datum: 11-12-2017

Uit de bak, aan de bak!

Welk perspectief heeft een ex-gedetineerde op de arbeidsmarkt? En zijn werkgevers bereid om deze groep een tweede kans te geven? In samenwerking met DJI, Penitentiaire inrichting Rotterdam en ZPITS brengt VNO-NCW regio Rotterdam  op 4 december werkgevers, gemeente, uitzendbureaus en ex-gevangenen met elkaar in contact in Penitentiaire Inrichting de Schie in Rotterdam. “Durf je nek uit te steken!”​

Door Pieter van der Meulen

De jaarlijkse, landelijke uitstroom vanuit de gevangenissen bedraagt grofweg 28.000 mensen. Allemaal mensen die een kansrijker toekomst perspectief nodig hebben ter voorkoming dat zij  terugvallen in de criminaliteit. “Gedetineerden kosten de samenleving miljarden op jaarbasis. Het is in ons gezamenlijk belang om te zorgen dat zo min mogelijk recidive plaatsvindt. De beste manier om dat te doen is door hen kansen te bieden om na gevangenschap op een eerlijke wijze hun geld te verdienen en geen slachtoffers meer te hoeven maken”  Epco Boerema, staffunctionaris ketensamenwerking van onder meer de penitentiaire inrichting Rotterdam, pleit voor een bredere samenwerking tijdens en aansluitend op detentie voor een arbeidsperspectief voor mensen met een detentieverleden. Door het bedrijfsleven en de gemeente in vroegtijdig stadium te betrekken bij het toekomsttraject voor gevangenen wil Boerema terugkeer in de maatschappij soepeler laten verlopen. “Een grote groep gedetineerden wil niets liever dan een normaal, werkend leven opbouwen als ze vrijkomen. De praktijk leert dat gedetineerden al tijdens detentie de gelegenheid moeten krijgen te kunnen werken aan een arbeidsperspectief. Dit kunnen zij niet alleen! Terugkeer in de vrije maatschappij is moeilijk en risicovol vanuit een ‘beschermende’ omgeving van een PI. Wij hebben samenwerkingspartners nodig om hen uitzicht te bieden op een arbeidsperspectief, zodat zij zichzelf daardoor kunnen motiveren en zich tijdens detentie in te zetten.  Een inzet dat gericht is op mentale vorming, training, opleiding  en aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Als wij weten wat welke vaardigheden werkgevers, bedrijven vragen, kunnen wij onze werkprogramma’s en omscholingsprojecten daarop inrichten. Werkgevers, deel vacatures met ons, dan kunnen mensen vanuit de penitentiaire inrichting klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.”

Motivatie en betrouwbaarheid
Met meerdere handen in de lucht en flink uitwisselen van kaartjes, wordt de oproep van Boerema positief opgepakt door aanwezigen. Verhalen van (ex-)gedetineerden onderstrepen het belang van bieden van kansen. “Het leven in de gevangenis is niet te vergelijken met het gewone leven in de maatschappij,” vertelt Toine Bakermans. “De enige reden dat ik nu weer aan het werk ben, is vanwege de mensen die hun nek hebben durven uitsteken.”
Behalve welwillende werkgevers zijn begeleiding en een helder traject cruciale voorwaarden. De gemeente Rotterdam en uitzendbureaus in de regio worden betrokken om de slagingskansen zo groot mogelijk te maken. Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Piet Boekhoud, directeur van stichting De Nieuwe Kans, komen de invalshoeken van gemeentebestuurders, werkgevers en ervaringsdeskundigen aan bod. “Ex-gedetineerden hebben meer begeleiding nodig, daar hoeven we niet omheen te draaien,” vertelt Zippora Porcelijn van uitzendbureau ZPITS Flex, dat bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden en daarnaast opleidingen aanbiedt om de kansen van mensen op een baan te vergroten. “Vertel het eerlijke verhaal aan werkgevers, zodat zij weten waar ze aan toe zijn.” Peter van Koppen van uitzendbureau Van Koppen&Van Eijk zet zich sinds kort in voor ex-gedetineerden. “Ik heb een voorkeur voor motivatie en betrouwbaarheid. Bij veel mensen binnen deze doelgroep vind je deze eigenschappen. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt hebben we gemotiveerde mensen de komende jaren keihard nodig.”

Schop onder de kont
Alle Rotterdammers moeten mee kunnen doen. Marlin Huygens, directeur Werk en Inkomen, vindt dat iedereen die wil werken, de kans daarvoor moet krijgen. “Niets is belangrijker dan van waarde zijn en dat ook voelen,” stelt Huygens. “Iedereen heeft een kans nodig, of dat nou mensen met een beperking zijn of mensen met een problematisch verleden. Wij hebben instrumenten om te ondersteunen. We werken met een programma aanbodversterking en hebben een team specialisten. Die kunnen bij elke stap begeleiding bieden aan zowel de werkende als de werkgever.” Eric Kheenen weet als specialist bij de gemeente Rotterdam wat nodig is voor een succesvol instromingstraject. “Ons motto is van detentie zo snel mogelijk naar werk. Wij zijn heel goed in een aai over de bol en een schop onder de kont. Je moet het persoonlijk maken, mensen echt leren kennen en in de ogen kijken. Daarom is een bijeenkomst als deze ook zo belangrijk.” Na de paneldiscussie krijgen de aanwezigen een rondleiding door de werkzalen van In-Made, waarbij uitleg werd gegeven over het soort werk dat gevangen doen en welke mogelijkheden, zoals het halen van diploma’s, zij hebben zich te ontwikkelen met het zicht op terugkeer in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel