Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/171207%20Workshop%20Ruimtelijke%20Ordening%20Westland%20Green%20Village.jpg
Workshop duurzaamheid
Datum: 06-12-2017

In de futuristische omgeving van Green Village bij de TU Delft komen vijftig ondernemers en gemeentebestuurders bijeen voor de halfjaarlijkse workshop van VNO-NCW Westland-Delfland en de gemeente Westland. Overheid en bedrijfsleven zoeken ditmaal naar concrete innovaties voor de leefomgeving. 

Door Pieter van der Meulen

“Wij vragen een actieve inbreng van de aanwezigen om vandaag samen een stap te zetten richting een duurzame wereld.” Direct na het welkomstwoord van Pim Koelemij, directeur van Weboma Vastgoed en bestuurslid van VNO-NCW Westland-Delfland wordt de toon van de bijeenkomst gezet door Serge Santoo. De manager Marketing, Communicatie en Co-creation van Green Village maakt duidelijk dat de middag in het teken staat van het oplossen van uitdagingen rondom verduurzaming en innovatie. “In Green Village houden wij ons voortdurend bezig met de energietransitie. De transitie is een worsteling, met de poten in de klei staan en bereid zijn om onderuit te gaan. Het is belangrijk dat we ons niet beperken tot praatsessies maar dat ideeën daadwerkelijk ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en innovaties een platform krijgen om getest te worden in een realistische omgeving. Dat kan bij Green Village. We zien hier veel mooie en kansrijke innovaties. Maar voor praktische toepassing is techniek slechts een van de factoren die doorslaggevend zijn. We willen de tijd die het kost om vernieuwing op de markt te brengen verkorten door techniek, maatschappelijke acceptatie, wetgeving en business bij elkaar te brengen.”

Hink-stap-sprong
Op het terrein van Green Village staan verschillende tot de verbeelding sprekende prototypes van vernieuwende projecten. De testbuis van hyperloop-startup Hardt Global Mobility bijvoorbeeld, die transport en vervoer revolutionair moet veranderen. Of het huis van de toekomst, een testontwerp van hoe oude huizen door duurzame renovatie klaar kunnen worden gestoomd voor de circulaire toekomst. Studenten de TU Delft functioneren als proefkonijnen voor de toekomsthuizen. “Het bijzondere aan Green Village  is niet alleen de samenwerking tussen techneuten en ondernemers, ook de overheid participeert hier actief. Het terrein is een regelluwe zone. We houden ons aan een strikt veiligheidsprotocol, alles moet schoon en veilig zijn, maar verder kunnen we volop experimenteren. Green Village biedt het platform, andere partijen kunnen inpluggen op onze infrastructuur. Dit is de plek om de eerste hink in de gezamenlijke hink-stap-sprong naar een duurzame samenleving te maken.” ​

Workshop
Na een inspirerende rondleiding is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Het doel is om vanuit ondernemers- en overheidsperspectief voor duurzame innovaties uitdagingen te benoemen en mogelijke oplossingen aan te dragen. In vier groepen vinden levendige discussies plaats over: ​

Kansen voor decentrale wateropslag, filtering en distributie op straatniveau. Meer informatie
Transitie naar DC Connected Homes, omvormen op systeemniveau. Meer informatie 
De impact van renovatieconcepten op de bestaande bebouwde omgeving. Meer informatie 
Pionieren met de Omgevingswet. Meer informatie

Voors en tegens worden vanuit de overheid en bedrijfsleven afgewogen. De workshop blijkt een effectieve manier om het inzicht in elkaars perspectief te vergroten en dichterbij oplossingen te komen voor een non-fossiele wereld. 

 
Bekijk een impressie​ van de workshop

 
Bijlagen
Deel artikel