Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/171107%20HRM%20expert%20netwerk.jpg
Duurzame inzetbaarheid
Datum: 06-11-2017

‘De arbeidsmarkt: uitdagingen en veranderingen’ staat centraal op de bijeenkomst van het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Regio Rotterdam op het Erasmus Paviljoen in Rotterdam. Hoe houd je ouderen aan het werk in de toekomst en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Door Merijn van Grieken

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor belangrijke uitdagingen. Steeds meer werkenden willen en moeten betaald werk, zorgtaken en een rijk sociaal leven combineren. Daarnaast stelt een goed opgeleide beroepsbevolking steeds hogere eisen in termen van zinvol en inspirerend werk. Hoe mobiliseren we duurzaam voldoende talent in een vergrijzende samenleving waar de technologische ontwikkeling in hoog tempo voortgaat?

Kartonnen verpakkingen
Harry van de Kraats, algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN en Directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW/MKB NL, gaat in op die veranderende rol van HR in een veranderende arbeidsmarkt. Hij haalt een voorbeeld aan van een bedrijf dat, aangejaagd door digitalisering, inmiddels geen treinkaartjes maar exclusieve kartonnen wijnverpakkingen produceert. De 1.000 medewerkers moesten zich laten omscholen. ‘Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat nadenkt over duurzame inzetbaarheid.’ 

Hogere eisen
Werkenden in een schaarse arbeidsmarkt stellen steeds hogere eisen aan de werkorganisatie. ‘Mensen willen dat een bedrijf een purpose heeft, een reden en willen weten hoe een bedrijf omgaat met innovatie, de circulaire economie en werknemers. Ook in de boardroom wordt de HR-strategie een belangrijk thema. Wat is je license to operate? Waar sta je voor, hoe ga je daarmee om en hoe veranker je dat? Bedrijven waar het HR-beleid goed is verankerd zijn vaak goede bedrijven met erkenning uit de samenleving.’

Duurzame inzetbaarheid
De verandering over het denken over duurzame inzetbaarheid - hoe houd je ouderen aan het werk, hoe kunnen we de cao vernieuwen, hoe betrekken we mensen langs de kant in het bedrijf? -  vergt een sterke HR-functie. ‘Het is urgenter dan ooit dat er in de board gekeken wordt naar de invulling van de HR-strategie’, aldus Van de Kraats. ‘Als we iedereen kunnen betrekken wordt de maatschappij stabieler. Het bedrijf is de motor van Nederlandse samenleving.

Prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het programma ‘Future of Work’, gaat dieper in op de vraag ‘Wie is voorbereid op de arbeidsmarkt van (over)morgen?’ Voor hem is het prioriteit dat mensen over (transitie)vaardigheden beschikken om zich nieuwe kennis eigen te maken en ook de mentale weerbaarheid hebben om een keer iets anders te doen als dat nodig is.

Keuring voor werknemers
‘Mensen moeten niet blijven hangen in ‘mijn oude beroep was zo leuk’ of ‘ik wil niets anders’. Er moet meer worden ingezet op een leven lang leren en de begeleiding van mensen in hun loopbaan. ‘Scholing of het mobiliteitsbureau heeft ten onrechte een slechte reputatie’, aldus Schippers.

Hij pleit voor een jaarlijkse keuring van werknemers zoals bij de auto. ‘Ga elk jaar het gesprek aan: waar wil je staan over vijf jaar? Hoe is het met je psychische gesteldheid, in welke fase van je leven zit je? Ben je fit? Wat is je ambitie? Et cetera. Eigenlijk moet de werkgever in een steeds krappere en ingewikkeldere arbeidsmarkt meer oog krijgen voor de medewerkers. Meer aandacht voor HR is noodzaak.’​

Bekijk de fotoreportage​​

Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel