Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/171031%20Opnieuw%20meer%20banen.jpg
Opnieuw meer banen!
Datum: 30-10-2017

​Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De marktsector neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening en blijft daarmee op koers om de gemaakte afspraken te behalen.
​​​
Goede wil
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien in deze cijfers de bevestiging van de goede wil van werkgevers uit de marktsector om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De doelstelling is om eind 2017 33.000 extra banen te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer de huidige trend zicht voortzet verwachten de ondernemingsorganisaties deze doelstelling te kunnen behalen. Uit de voorbeelden en ervaringen die zijn weergegeven op www.opnaarde100000.nl blijkt dat werkgevers uit diverse sectoren zich inzetten voor de invulling van de Banenafspraak.

Uitvoering blijft lastig
Werkgevers blijven in de uitvoering van de Banenafspraak tegen problemen aanlopen, hoewel het ministerie van SZW en gemeenten proberen die onder controle te krijgen. De bureaucratie blijkt nog altijd groot. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. De ondernemingsorganisaties hebben al eerder concrete verbetervoorstellen onder de aandacht gebracht en zullen dit ook doen in gesprekken met de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van SZW. Belangrijk is dat werkgevers beter zicht hebben op het arbeidsaanbod en dat regelingen zoals jobcoaching en werkplekaanpassing landelijk hetzelfde worden.

Regionale verschillen groot
Uit de trendrapportage blijkt dat de regionale verschillen in de voortgang Banenafspraak groot zijn. In zeventien van de 35 arbeidsmarktregio's is al ruim voldaan aan de doelstelling voor 2017, terwijl vijf arbeidsmarktregio’s nog niet op de helft van de doelstelling voor dit jaar zitten. Hoewel deze regionale doelstellingen indicatief zijn, verwachten de ondernemingsorganisaties een relatie tussen de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening en de voortgang per arbeidsmarktregio. Hiervoor zullen zij in regionaal en landelijk verband aandacht blijven vragen.

Bijlagen
Deel artikel