Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/171011%20Regeerakkoord.jpg
Regeerakkoord prima voor versterking Randstad
Datum: 10-10-2017
​Het nieuwe regeerakkoord biedt een prima vertrekpunt voor de grote transities die nodig zijn voor een sterke en leefbare Randstad, zoals de ontwikkeling naar een circulaire economie en de energietransitie in de Rotterdamse haven, de greenports en de woningproductie, en de uitrol van lightrail. ​

 
De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting sluiten goed aan op de kern van ons NL Next Level programma. Het regeerakkoord biedt een goede basis voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, die broodnodig is om de transities te realiseren. We kijken uit naar een uitwerking in concrete kaders die ondernemers echt stimuleren, zodat Nederland daadwerkelijk in versnelling wordt gebracht.
 
“Vooral ondernemers in de Randstad hebben het grootste belang bij de voorgestelde plannen van het nieuwe kabinet”, zegt een positief gestemde Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. “In de eerste plaats wil het de woningproductie aanjagen. Dat is cruciaal gezien de woningbouwbehoefte die op ons af komt. Er zijn de komende jaren honderdduizenden woningen nodig in de stedelijke gebieden van de Randstad. Dat vergt een goede regie van rijk en provincies. Ook is het goed dat het nieuwe kabinet wil investeren in openbaar vervoer en in de ontbrekende schakels in het wegennet. Vooral de investering in lightrail zal fors moeten zijn, want anders gaat de Randstad een verkeersinfarct tegemoet.”
 
3-slag
Volgens Mooren bestaat de grootste uitdaging voor de Randstad uit de 3-slag woningbouw, bereikbaarheid en verduurzaming. Die 3-slag kan uitsluitend in publiek-private samenwerkingsverbanden en met een actieve rol van het rijk worden gemaakt. 

 
Luchthavens 
VNO-NCW West is blij dat het nieuwe kabinet kiest voor een scherper selectiviteitsbeleid voor Schiphol. Dit betekent dat de nadruk moet liggen op vluchten van groot economisch belang. Het is terecht dat de milieuwinst die geboekt wordt met bijvoorbeeld  geluidsarmere en schonere vliegtuigen, ten goede komt aan de groei van Schiphol. Ook Rotterdam-The Hague Airport moet kunnen groeien met meer zakelijke bestemmingen.

 
Bijlagen
Deel artikel