Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/160920%20Prinsjesdag%202016.jpg
Koekoekseieren
Datum: 21-09-2017

Investeren in innovatie

“Het nieuwe kabinet moet ruim baan maken voor het MKB en de familiebedrijven”, zegt Arne Weverling, Tweede Kamerlid voor de VVD tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Oostland. “Het bedrijfsleven is de banenmotor. De politiek loopt per definitie niet voor op het bedrijfsleven. Politieke maatregelen lopen altijd achter de muziek aan.”

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

Als telg uit een ondernemersfamilie weet Weverling waar hij het over heeft. Voordat hij de politiek in ging, runde hij onder meer veertien jaar zijn eigen evenementenbedrijf. “We moeten ondernemers laten ondernemen. De politiek heeft er belang bij om mee te werken aan innovaties. Het topsectorenbeleid van de overheid blijkt bijvoorbeeld een stimulans voor innovatie. Ook met innovatiekredieten geeft de overheid een positieve impuls aan nieuwe ontwikkelingen. Voor zowel de politiek als het bedrijfsleven geldt dat we moeten blijven investeren in R&D en innovatie. Procentueel lopen we iets achter op andere landen. Dit voorjaar werd Invest-NL gelanceerd. Ondernemers kunnen via Invest-NL terecht bij één loket voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Het kabinet heeft hiervoor 2,5 miljard opzijgezet.”

Tandpasta en zonnebrand
Eddy Staas, partner bij BDO, geeft tijdens het Miljoenenontbijt zijn visie op het nieuwe belastingplan. “Het plan telt precies tien pagina’s en is voor ondernemers het beste plan sinds jaren. Er staat vrijwel niets in, dus worden er geen beloftes gedaan die daarna weer worden teruggedraaid. Het grootste deel van het plan gaat over zonnebrand en tandpasta en de achterliggende vraag of deze producten aangemerkt moeten worden als geneesmiddelen. In het plan wordt nu de koppeling gemaakt met de wet op de geneeskunde. De hoogste opbrengst in het belastingplan is afkomstig uit de tijdelijk verhoogde energiebelasting. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt, wordt ingezet voor het energie-efficiënt maken van woningen in de gereguleerde huursector. Dit jaar staat er - gelukkig - niets in het belastingplan over de woningmarkt en bijtelling voor leaseauto’s. Ik hoopte dat er in box 1 iets zou staan over zzp’ers, maar dat is niet het geval. Nu zijn de verschillen met werknemers in loondienst te groot.”

Koekoekseieren
De beide gastsprekers gaan in gesprek met de ondernemers Gijs van der Helm en Marc Houweling, met Wineke ’t Hart, fractievoorzitter GroenLinks in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland. Onderwerpen die de revue passeren zijn verduurzaming, bereikbaarheid, cybercrime, het ondersteunen van sociale doelen en het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers dat er helaas niet van is gekomen. Van de Stadt wijst erop dat de formatie wat hem betreft niet lang genoeg kan duren. “Het gaat goed met het land. We moeten waken voor een overheid die alles oplost.” In de rijksbegroting ziet hij drie koekoekseieren die in toenemende mate de rest wegdrukken. “Tachtig procent van het geld dat te vergeven is, gaat naar zorg, sociale zekerheid en OCW. Over het belang daarvan zijn de kiezers het unaniem eens. De resterende bedragen vallen vergeleken bij deze drie sectoren in het niet, terwijl er ook op andere terreinen - zoals veiligheid - meer geld nodig is. Dat is een fundamenteel probleem, waar fundamentele maatregelen tegenover zouden moeten staan.”

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel