Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/170907%20Blankenburgtunnel%20Brief.jpg
Geen verdere vertraging!
Datum: 06-09-2017

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. 

Begin juni deed de Raad van State een voorlopige uitspraak over een bezwaar met betrekking tot de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese Habitatrichtlijn. Het Europees Hof is nu gevraagd uitleg te geven over de bepalingen in deze habitatrichtlijn. Het logistieke bedrijfsleven vreest voor vertraging die dit mogelijkerwijs oplevert in het proces dat wordt doorlopen voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, zo schrijven zij aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs verzoeken de minister alles in het werk te stellen de realisatie van de Blankenburgverbinding zonder verdere vertraging te laten verlopen. 
Twee belangrijke redenen vertraging te voorkomen: 

  1. Economisch belang: 
    Een optimale onsluiting is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. De Blankenburgtunnel vormt hierin een belangrijke schakel en is in die zin cruciaal voor de bereikbaarheid van het gebied. De in mei gepresenteerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zien dat de nationale economische groei zal leiden tot grote druk op de robuustheid van de infrastrcutuurr rondomhet Rotterdamse havencomplex. De congestie die dit met zich mee brengt, leidt tot economische schade voor de, in en rond het gebied, gevestigde bedrijven en bedrijven die zorgen voor de aan- en afvoer van goederen in de Mainport Rotterdam. De internationale concurrentiepositie van Rotterdam komt daarmee onder druk te staan. Om die reden is het juist nu van dubbel belang versneld te investeren in ontbrekende infrastructuur, die de groeiende economie op adequate wijze kan faciliteren. 
  2. Veiligheid:
    Het haven- en industriecomplex kent op dit moment eigenlijk maar één 'vluchtroute': de A15. Indien zich op deze weg een calamiteit voordoet, is het in het kader van de robuustheid en de veiligheid cruciaal dat er rond de Mainport Rotterdam voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, ook in het geval van een calamiteit optimaal bereikbaar te blijven. In het kader van veiligheid biedt de Blankenburgverbinding een zeer belangrijke ontsluitingsroute naar de noordoever van de Nieuwe Waterweg. 
Lees hier​ meer over het standpunt van VNO-NCW West over de Blankenburgtunnel

Bijlagen
Deel artikel