Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/media/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20West/2017-4%20art.%204%20Fietsen%20alle%20jaren%20710.jpg
Op de fiets werkt 3x beter
Datum: 19-07-2017

Je  kunt de berichten bijna niet hebben gemist. Iedereen heeft het weer over de files. Ze nemen toe, regelmatig worden de records ‘verbeterd’ . En de verwachting: het wordt alleen maar erger! De file kost geld, tijd, is slecht voor de economie, onze leefomgeving en onze gezondheid. Bovendien moeten al die auto’s ergens parkeren, en dat kost ook weer veel geld, (heel veel) tijd en ruimte.

Door Marina Meens

Bereikbaar Haaglanden is een publiek-private kennisplatform met als partners onder meer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), VNO-NCW West en brancheorganisaties EVO en TLN. De partijen verschillen in veel opzichten van elkaar: profit en non-profit, midden- en kleinbedrijf en beursgenoteerde bedrijven, gevestigd in het Westland of hartje Den Haag en Leiden. De grote gemene deler is de noodzaak van een goede bereikbaarheid om te kunnen blijven ondernemen in de ruimste zin van het woord. Soms staat het vervoer van de eigen goederen voorop, een andere keer de werknemers die met moeite op het werk of bij de klant kunnen komen. www.bereikbaarhaaglanden.nl

De campagne Ga3.0
Bereikbaar Haaglanden kent een campagne: Ga3.0.
www.ga3punt0.nl

De campagne 3.0 staat enerzijds voor een moderne manier van leven, maar ook voor het drie keer uitproberen en ervaren van een nieuwe, slimme manier van reizen. De ervaring is dat mensen makkelijker bereid zijn over te stappen op een andere manier van reizen als ze deze eerst ervaren hebben. Vanaf medio april 2017 zijn er voor werkgevers en werknemers verschillende acties die het fietsen naar het werk op een leuke manier bevorderen. Een van de fietsacties is het gebruik van de ‘Op de fiets werkt (3x) beter’-app. Wanneer de werknemers gaan fietsen zetten zij de app aan, de app registreert de gereden kilometers en voor elke kilometer gaat er een bedrag naar een goed doel.
Fietsen alle jaren
Het goede doel in 2017 is Fietsen Alle Jaren. Dit biedt mensen die minder mobiel zijn en zelf niet meer kunnen fietsen de mogelijkheid om (opnieuw) van nabij stad en natuur op de fiets te ervaren. Het geeft hen een kans om hun ervaringen te delen. Denk aan kwetsbare ouderen, mensen met een (fysieke of mentale) beperking, zowel thuiswonend als wonend in een instelling. Om deze doelgroep weer te laten fietsen zijn er fietsriksja’s nodig. Deze fietsriksja’s kosten circa 5.500 euro per stuk. Bereikbaar Haaglanden wil dit jaar met de Ga3.0 actie ‘Op de fiets werkt (3x) beter’ zorgen dat er minimaal 1 fietsriksja bij elkaar wordt gefietst en misschien wel twee. De MRDH is de partner die bereid is geld vrij te maken voor de fietsriksja als we met z’n allen genoeg kilometers bij elkaar fietsen.

Hoe gaat het fietsen voor het goede doel in zijn werk?
Werkgevers worden opgeroepen de actie te promoten onder hun werknemers. Hieronder staat een simpele instructie voor het in gebruik nemen van de app.
• Ga naar www.ga3punt0.nl.
• Je treft daar een link aan naar de app ‘Op de fiets werkt (3x) beter’
• Download de app en zet hem aan als je gaat fietsen
• Elke kilometer die je fietst draag je bij aan het goede doel
• Met elke trap komt de fietsriksja dichterbij!

Fietsen is op deze manier niet alleen gezond (minder ziekteverzuim), slim en duurzaam, maar bovendien sociaal. Met zijn allen spaar je mee voor het goede doel. Via de app kun je ook zien hoeveel kilometer je per dag fietst ten opzichte van andere fietsers.

Ga3.0, fiets voor het goede doel en trap een fietsriksja bij elkaar!

Meer informatie?
Neem contact op met fietspromotor: fiets@bereikbaarhaaglanden.nl

Bijlagen
Deel artikel