Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/media/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20West/2017-4%20art.%201%20Watermanagement%20conflictbeheersing%20710.jpg
NYT roemt water- management NL
Datum: 19-07-2017

​Voor Nederland biedt klimaatverandering kansen in plaats van bedreigingen. De New York Times roemt de Nederlandse houding en aanpak van het stijgende water en stelt dat de hele wereld in de rij staat om te leren van de Nederlandse expertise. En dat is hard nodig, volgens het Delftse kennisinstituut Deltares.

Door Pieter van der Meulen

Zoals kaas in Frankrijk of auto’s in Duitsland. Volgens de New York Times is klimaatverandering op vergelijkbare wijze business in Nederland. Terwijl de Amerikanen zich onder leiding van president Trump hebben teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, geeft Nederland er zijn eigen draai aan. De Nederlanders pionieren op eigenzinnige wijze voorwaarts, zo beschrijft de krant.

Triple A
Dat Nederland uitblinkt op het gebied van watermanagement mag geen verrassing heten. Om deze positie in de toekomst te behouden hebben overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zich verenigd in de Topsector Water. Het boegbeeld van de Topsector Water is Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond en lid van VNO-NCW Delft. “Er is geen project in de wereld op het gebied van water dat er toe doet en waar wij niet bij betrokken zijn,” stelt Ron Thiemann, directeur van Deltares. “Wij zijn een echte ‘Triple A-’organisatie en dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Het is evident dat we moeten inspelen op klimaatverandering en met name het aantal klimaatvluchtelingen dat dit zal veroorzaken. De wereld moet voorbereid zijn.” Dat de Nederlandse oplossingen voor waterproblematiek als lichtend voorbeeld kunnen dienen voor grootstedelijke gebieden wereldwijd past precies in de Sustainable Urban Delta (SUD) – visie. De SUD, waarmee nationale duurzame en integrale oplossingen wereldwijd bekendheid krijgen, is onderdeel van NL Next Level, de toekomstvisie van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

Transparantie
Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Instituut Clingendael heeft Deltares de notitie ‘Water, climate and conflict: security risks on the increase?’ opgesteld. Een belangrijke conclusie van de notitie is dat waterschaarste en overstromingsrisico’s in verschillende gebieden zullen toenemen vanwege klimaatverandering, wat de kans op instabiliteit en conflict kan laten groeien. “Het is dus van levensbelang dat we onze kennis zoveel mogelijk delen over de hele wereld. Transparantie is een groot goed bij Deltares. De hoeveelheid data is de afgelopen jaren sterk toegenomen en dat zal de komende tijd sterk doorzetten. Wat mij betreft moeten alle gegevens openbaar zijn. In de praktijk levert dat ook alleen maar meer werk op, omdat mensen en bedrijven die gebruik maken van onze data en systemen voor vragen toch weer bij ons terecht komen.”

Klimaatvluchtelingen
Water speelt een cruciale rol in ontwikkelingsstrategieën op zowel mondiale, regionale als lokale schaal. Economische groei en toename van de bevolking, in combinatie met slecht water of landmanagement, kunnen leiden tot afname van waterbeschikbaarheid of grotere kwetsbaarheid voor overstromingen en zeespiegelstijging. De komende jaren draagt klimaatverandering bij aan deze problematiek. Naar verwachting zullen in 2050 twintig miljoen inwoners van Bangladesh door de stijgende zeespiegel worden verdreven en op zoek moeten naar een nieuw thuis. Migratie op dergelijke schaal kan leiden tot grote onrust, zo blijkt uit de huidige vluchtelingenstroom richting Europa. Om te zorgen dat het aantal klimaatvluchtelingen enigszins binnen de perken blijft, adviseren PBL, Deltares en Instituut Clingendael om vanuit verschillende disciplines samen te werken en zoveel mogelijk kennis wat betreft watermanagement mondiaal te delen. 

Lees het artikel van de New York Times ‘The Dutch have solutions to rising seas’

Lees meer over de Sustainable Urban Delta

Lees hier de notitie ‘Water, climate and conflict: security risks on the increase?’ van PBL, Deltares en Instituut Clingendael

Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel