Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/170718%20HIRB%20subsidie%20provincie%20NH.jpg
Vooraankondiging HIRB subsidie provincie NH
Datum: 17-07-2017

De provincie NH heeft vanaf 31 augustus 6.3 miljoen euro, verdeeld over 3 jaar, beschikbaar gesteld voor verbetering van werklocaties in Noord-Holland. De subsidie is bedoeld om op basis van cofinanciering werklocaties en/of bedrijventerreinen te herstructureren of toekomstbestendig te maken.

Ondernemersverenigingen en gemeenten in Noord-Holland kunnen vanaf augustus weer gebruik maken van de HIRB subsidie. Deze subsidie biedt beide partijen de mogelijkheid om toekomstbestendige werklocaties en/of verduurzaming van bedrijventerreinen te financieren. Hiervoor zijn twee maatregelen ingesteld: een fysieke herstructurering en een bedrag voor ondersteuning van toekomstbestendige werklocaties. Ook is er vanaf 1 september een prijsvraag gericht op verbetering van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. 

1. De fysieke maatregel betreft de aanpak van de openbare ruimte of de private ruimte. Deze aanvragen mogen alleen worden ingediend voor bedrijventerreinen die op de ABCD lijst staan. Alleen gemeenten mogen deze, in overleg met de ondernemersverenigingen, aanvragen. 

2. De ondersteunende maatregel mag door zowel ondernemersverenigingen als gemeente worden aangevraagd. Deze subsidie biedt veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld verbetering van het beheer van bedrijventerreinen, duurzame maatregelen, transformatie van bedrijventerreinen en kantoorlocaties en vraagbundeling voor breedband op bedrijventerreinen. 

 
Voor ondersteuning bij de aanvragen zijn twee ambassadeurs benoemd, te weten Cees Brinkman (Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Harm de Boer (SADC). Daarnaast zal Arie Willem Bijl namens de provincie een steunpunt duurzame energie en circulaire economie gaan oprichten met als doel kennisdeling, samenwerken, ondersteuning bij aanvragen en uitwerking van de maatregelen. Hiertoe zullen ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Op de website van de provincie zal in augustus meer informatie te lezen zijn over de regelingen en de prijsvraag. 

 
Voor meer informatie zie link​

Bijlagen
Deel artikel