Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/170606%20Human%20Capital%20Netwerk%20-%20ABN%20AMRO.jpg
Jobs of the future
Datum: 07-06-2017

​“Alles staat weer ter discussie. Technologische ontwikkelingen leiden tot disruptie en onzekerheid op een snel veranderende arbeidsmarkt.” Tijdens de eerste bijeenkomst van het Human Capital netwerk Noord-Holland gaat het over de banen van de toekomst en het aanpassend vermogen van ondernemers. 

Door Pieter van der Meulen

De arbeidsmarkt ondergaat fundamentele veranderingen. Banen veranderen, banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Als gevolg van automatisering, digitalisering en robotisering is de arbeidsmarkt voortdurend in beweging. Op initiatief van Lucas van Wees, directeur HRM van de Universiteit van Amsterdam, is het Human Capital netwerk Noord-Holland opgericht om de denkkracht in de regio in te zetten op vraagstukken over mens, werk en de toekomst. “Halverwege vorig jaar hebben we besloten dit netwerk, met bijbehorende adviesraad, op te richten,” leidt Van Wees de bijeenkomst bij ABN Amro op de Zuid-as in. “De eerste brainstorm van de adviesraad heeft vier onderwerpen voor 2017 opgeleverd: de arbeidsmarkt van de toekomst, de visie Human Capital agenda, transities en HR Tools. Rondom deze thema’s vinden dit jaar twee grote bijeenkomsten plaats, de eerste vandaag en de tweede op 19 oktober bij Delta Lloyd Amsterdam.”

Goud in handen
Gastheer ABN Amro bevindt zich middenin een eigen transitieproces naar een sectorbank. “Het is voor ons een overgangsperiode,” zegt Han Mesters Sector Banker zakelijke dienstverlening. “Wij moeten ons aanpassen aan de hedendaagse realiteit. We hebben te maken met structurele veranderingen. De wet van Moore, die stelt dat technologie zich exponentieel ontwikkelt, is nog steeds van toepassing. Als ik vraag aan ondernemers hoever zij denken dat de disruptie door technologie is gevorderd, hoor ik vaak dat zij denken dat we min of meer op de helft zitten. Dat is echt niet het  geval. We staan pas aan het begin van de transformatie. Alles staat weer ter discussie. Alle onderdelen van het bedrijfsproces moet opnieuw geëvalueerd worden.” Volgens Mesters is het overgrote deel van de bedrijven momenteel niet in staat om in te spelen op de transities. “De komende twintig jaar staat in het teken van innovatie en verandering, vooral op het gebied van werk. Als je een baan hebt die je in processen kunt beschrijven, is de kans levensgroot dat deze binnen twintig jaar niet meer bestaat. Bij de meeste bedrijven is de innovatiekracht momenteel simpelweg niet groot genoeg om hierop in te spelen. Hiërarchisch ingerichte bedrijven blijken geen goede voedingsbodem voor innovatie. Maar in Nederland hebben we goud in handen. In vergelijking met het buitenland is de machtsafstand binnen organisaties klein en bestaat een hoge mate van zorgzaamheid. Deze voorwaarden gaan op de arbeidsmarkt van morgen een steeds belangrijkere rol spelen.”

Aard van het werk verandert
Twee keer per jaar brengt het UWV een prognose uit, waarin de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gepresenteerd.` “In twee jaar tijd is de arbeidsmarkt met een derde krapper geworden,” stelt Rob Witjes, Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij het UWV. “Gemiddeld komen er 86.000 banen per jaar bij, voor 2017 is onze verwachting dat dit aantal op 225.000 uitkomt. We bevinden ons dus momenteel in een behoorlijk goede periode wat betreft werkgelegenheid. Volgend jaar verwachten we ook in alle arbeidsmarktregio’s groei ten opzichte van dit jaar. Maar een krappe arbeidsmarkt is voor werkgevers heel lastig. Technologie zorgt ervoor dat banen verdwijnen, maar daar komen in veel gevallen andere banen voor terug. Het is vooral de aard van het werk dat verandert. Er is meer behoefte aan hoger opgeleid personeel. Het profiel van de ideale werknemer van de toekomst gaat uit van het T-shaped job profile. Mensen die breed ontwikkeld zijn hebben de toekomst, omdat zij wendbaar en multi-inzetbaar zijn, maar tegelijkertijd ook verdieping en expertise binnen hun vakgebied hebben, vanwege de toenemende complexiteit van functies.” Bijlagen
Deel artikel