Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/070601%20Westland%20Talent%20Award.jpg
Westland Talent Award
Datum: 31-05-2017

​Een twintigtal bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen zoals VNO-NCW West, en de gemeente Westland gaan zich de komende tijd inspannen om te komen tot een Westland Talent Academy (WTA), een hotspot van kennis van young professionals die nu werkzaam zijn bij topbedrijven in Westland. Het WTA zorgt voor een smeltkroes van kennis, innovatie en techniek vanuit verschillende disciplines die verbonden worden onder de paraplu van tuinbouwbedrijven en de gemeente. Tijdens een bijeenkomst bij Rijk Zwaan in De Lier op 18 mei hebben zij symbolisch een zaadje in de aarde geplant, met als doel talent te kunnen oogsten om de tuinbouw toekomstbestendig te maken.

Werelduitdagingen
Initiatiefnemers zijn de gemeente Westland en ondernemer Mart Valstar van de Best Fresh Group, die de  internationale toppositie van het tuinbouwcluster wil behouden en verder wil uitbreiden. Het tuinbouwcluster heeft alles  in zich om die positie in te nemen, mits het cluster nu gaat investeren om talent te borgen en te verzilveren. De komende jaren groeit een groot aantal steden in de wereld met een enorme snelheid, vooral in Aziatische en Afrikaanse landen. Voedselveiligheid- en zekerheid worden de uitdagingen van de toekomst voor die snel groeiende steden. De individueel opererende bedrijven in de greenport komen wel op deelgebieden met oplossingen, zoals kassenbouw, klimaattechnologie of veredeling, maar bieden onvoldoende een totaalconcept voor deze steden. "Door talent van verschillende bedrijven met verschillende disciplines samen te brengen en cross-overs te realiseren, kom je tot nieuwe verrassende oplossingen en ideeën. Dat is de start van innovatie”, aldus ondernemer Mart Valstar.

Investeren in nieuwe generatie
Het concept van de Westland Talent Academy is vormgegeven met drie jonge ondernemers die aan de wieg stonden van een succesvol start-up concept in Utrecht en zo meer kruisbestuiving tussen bedrijven, start-ups en young professonials hebben gerealiseerd. De Westland Talent Academy bevat de volgende drie onderdelen: een ‘entrepeneurship development programma’, waarbij 15-25 jonge talenten van Westlandse en internationale bedrijven met elkaar gaan werken aan een business case, een start-up programma en een scout programma. Op deze manier kan de tuinbouwsector meer talent aantrekken en behouden, concrete innovaties tot stand brengen en nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Burgemeester Sjaak van der Tak deed tijdens de bijeenkomst ook een appèl op het Westlandse bedrijfsleven. Hij gaf de aanwezigen mee:” De toekomst van Westland moeten we zoeken bij de nieuwe generatie. De generatie die anders denkt en is opgegroeid met de deeleconomie en de digitale wereld. Dus in die generatie moeten we in investeren en daar hebben we elkaar hard voor nodig."

Bijlagen
Deel artikel