Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/170529%20AV%20economische%20thermometer.jpg
Regionale arbeidsmarkt in beeld
Datum: 28-05-2017

Tijdens de bijeenkomst van Werkgeversservicepunt WSP AVregio, Stichting Samen Doen en VNO-NCW AV over het huidige economische landschap brengt de Kamer van Koophandel de ontwikkelingen van de regionale economie in beeld.

De cijfers van de Kamer van Koophandel tonen dat het aantal bedrijfsvestigingen in de regio is gestegen. Zowel het aantal startende bedrijven als het aantal gestopte bedrijven is toegenomen, zij het dat de starters sterker vertegenwoordigd zijn. In het eerste kwartaal van 2017 is het saldo starters-stoppers 126 bedrijven. Een mooi plaatje voor onze regio. Naast de zakelijke dienstverlening (3963 bedrijven), waarin veel ZZP’ers werkzaam zijn, is de voornaamste productiebedrijvigheid de bouw. Hier is het aantal vestigingen 2022, meer dan groothandel en logistiek (1526), detailhandel (1317) en industrie (750). De bouw laat een stijging zien in het aantal vestigingen. Daarbij is ook het aantal ZZP’ers gestegen.  Totaal zit het aantal ZZP’ers tegen de 6000. Velen ervan denken in de toekomst personeel nodig te hebben. Een optimistisch geluid. Procentueel heeft Zederik de meeste starters en de minste stoppers.

Bij de regiocijfers van werkzoekenden was te zien, dat het in de regio nog niet zo slecht gaat met de arbeidsmarkt. Een relatief laag aantal werkzoekenden t.o.v. de grotere steden, nl. 5,3%  geeft de regio een positief beeld. Vooral in de maakindustrie krimpt de werkgelegenheid, terwijl de uitzendbranche en de bouw stijgen. Om deze goede cijfers te behouden is er zeker aandacht nodig voor lokale samenwerking op alle fronten.  Overheden, ondernemers en onderwijs zullen niet zonder elkaar kunnen.

Belangrijk nieuws werd geleverd door het E-Platform Avres Werkt: een digitaal platform, waarop alle werkzoekenden niet meer op basis van functie, maar op basis van competenties gevraagd en aangeboden worden. Competentie wordt het sleutelwoord. Werkgevers, UWV, Werkgeversservicepunt en uitzendbureaus doen allen mee. De verwachting is, dat het E-Platform medio augustus start. ​

Na afloop van de bijeenkomst vond een netwerkborrel plaats. ​

Bijlagen
Deel artikel