Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/regio/rijnland/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20Rijnland/2017-1%20art.2%20Omgevingsvisie.jpg
Hart van Holland: Omgevingsvisie 2040
Datum: 28-05-2017

​Het afgelopen jaar is samen met burgers, bedrijven en instellingen gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio. Dit gezamenlijke product van tien gemeenten, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude is voor alle betrokkenen een belangrijke stap in de voorbereiding op de Omgevingswet.

De Regionale Agenda zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar wordt afgestemd. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en omdat veel belangrijke ontwikkelingen grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. De regionale opgaven en waarden worden regionaal verder uitgewerkt en door elke gemeente vertaald naar het eigen grondgebied.
Klik hier om de Regionale Agenda te bekijken.

Bijlagen
Deel artikel