Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/media/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20West/Zelfbouw%20(def).jpg
Zelfbouw zorgt voor innovatie
Datum: 23-05-2017

Grote innovatie komt vaak voort uit kleine initiatieven. Dat geldt ook in de woningbouw. Op het gebied van duurzaamheid, aanpak en woonvormen wordt de woningmarkt vernieuwd door zelfbouw. En daarmee is het een zegen voor het ondernemersklimaat.

Collectieve zelfbouw is echt een aanwinst,” zegt gedeputeerde Joke Geldhof. “Mensen zijn veel nauwer betrokken bij hun huis en voelen ook meer behoefte om  er goed voor te zorgen. Huizen kunnen volledig worden afgestemd op de wensen van bewoners, Bijkomend voordeel is dat wijken met collectieve zelfbouw vaak veel hechter zijn.”

Innovatie
Innovaties op het gebied van duurzaamheid, procesaanpak en woonvormen zijn met veel minder risico op een kleine schaal te realiseren. Te gemakkelijk wordt gedacht dat grote ondernemingen efficiënter kunnen werken. Het tegendeel is waar. Een kleine ondernemer is flexibeler, heeft minder overhead en voelt, vanwege de eigen investeringen, de urgentie om het bouw- en ontwikkelproces snel te doorlopen. Bewoners willen keuzevrijheid en met aanpasbare bouwproducten is dat steeds eenvoudiger te realiseren. Zelfbouw, medeopdrachtgeverschap en kleinschalige huur voorzien in een grote behoefte aan op maat gemaakte woningen.

Doel gehaald
In 2013 hebben Provinciale Staten een initiatiefvoorstel aangenomen om in tenminste 15 dorpen en steden bij te dragen aan collectieve zelfbouw. Het streven is inmiddels voltooid.  Behalve via subsidieverlening aan de bouwers,   stimuleert de provincie gemeenten en corporaties om voldoende locaties en panden beschikbaar te stellen.

Deze weg vervolgen
Vanwege het succes van de afgelopen jaren luidt het advies van de onderzoekers dan ook het zelfbouwbeleid met enkele aanscherpingen voort te zetten. De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling om groepen particulieren te helpen, vooral in de voorfinanciering, tijdens het ontwerpen, plannen en vergunningverlening.. Om de zelfbouwontwikkelingen ten opzichte van de nieuwbouwproductie nauwlettend in de gaten te kunnen houden, wil de provincie samen met het Rijk een benchmark ontwikkelen. Daarmee kunnen gemeenten zien hoe zij ten opzichte van elkaar functioneren en kunnen gemeenten aan elkaar gekoppeld worden zodat er van elkaar geleerd kan worden.

Bekijk in dit filmpje wat zelfbouw inhoudt.

Bijlagen
Deel artikel