Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
/NieuwsFoto/170418%20Grant%20Thornton.jpg
Commissarissen onder de loep
Datum: 24-04-2017
Wat mogen RvB en RVC van elkaar verwachten? Dat was dit jaar de kernvraag van de bijeenkomst die VNO-NCW Metropool Amsterdam en Grant Thornton jaarlijks organiseren over de invulling van het commissariaat.

Door Vanessa Storm van ‘s Gravesande

Aalt Klaassen (researcher/ consultant) maakte resultaten bekend van het jaarlijkse benchmarkonderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-) publieke sector. Dit jaar hebben ook leden van directies/RvB’s en secretarissen van RvC’s meegedaan.

Er wordt vaak gesproken over toezicht houden, maar de rol van de RvC is inmiddels een stuk verder geëvolueerd. Zo is er ook de adviesrol, de werkgeversrol en de ambassadeursrol. De informatievoorziening van de RvB aan de RvC is een proces waar de RvC zelf de regie over zou moeten hebben. In de praktijk blijkt dit steeds weer een aspect dat verbetering behoeft. De informatie mag meer tijdig, volledig, duidelijk en gebalanceerd richting de RvC komen. Verder richt de RvC zich vaak nog op het bekijken van cijfers, terwijl er ook vele andere competenties worden gevraagd van een commissaris. Zoals kennis over marketing, HR, ICT, kwaliteit en maatschappelijk rendement.

Programmadirecteur van de NCD Academy, Gerard Citroen, leidt de discussie over de uitkomsten van het onderzoek. Panellid Geert Wirken heeft een veelzijdige ervaring in het bedrijfsleven, met meerdere commissariaten en besturen. Panellid Bart Jonker leidt de controlepraktijk bij Grant Thornton en is docent bij de Governance University. Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de relatie tussen de RvC en de OR. Geert Wirken stelt dat de rol van de OR zeker van belang is, maar bij snelle beslissingen komt de raadpleging van de OR soms in de knel. In de praktijk verschilt de relatie met de OR zeer. In Duitsland is de relatie met de vertegenwoordiging van werknemers anders geregeld: daar zit er zelfs een afvaardiging van werknemers in de RvC.

De accountant kan de RvC ontzorgen door de juiste cijfers te genereren en te duiden, zegt Bart Jonker. Ook kan hij cultuuraspecten bespreekbaar maken. Vanuit de zaal komt het signaal dat cultuur in een bedrijf erg bepalend is, maar hoe meet je cultuur? Hier blijken inmiddels best goede instrumenten voor te zijn. Het is de kunst voor RvC en RvB om deze instrumenten in te zetten en de resultaten serieus te behandelen.

In het beeld van de RvC komt vaak terug dat de RvB vindt dat de commissaris onvoldoende begrijpt van het bewuste product, of de markt/het bedrijf. Wanneer dit beeld heerst heeft dat ook gevolgen voor de manier waarop de RvC wordt betrokken. Bij de verwachtingen van de persoonlijke competenties van de RvC wordt kritisch doorvragen het meest belangrijk gevonden. Creativiteit en onconventionaliteit wordt door velen gezien als een verbeterpunt. Dit laatste hoeft zeker niet leeftijdsgebonden te zijn. Al is meer diversiteit op alle fronten wenselijk in RvC’s en RvB’s.  Bij de RvB’s wordt strategisch inzicht als competentie het meest belangrijk gevonden. Het kunnen luisteren wordt het vaakst genoemd als competentie die verbetering behoeft. 

Ook gaan we in op het spreken van stakeholders door de RvC. Kan de commissaris door het bedrijf lopen en met iedereen spreken? Veel RvB’s zullen dat niet waarderen. De ervaring is dat het erg nuttig kan zijn om medewerkers te spreken, maar wel binnen de kaders van vooraf gemaakte afspraken. Speciaal geplande sessies met groepen medewerkers kunnen ook een oplossing zijn.

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam, sluit de bijeenkomst af met een aantal van zijn ervaringen als commissaris. Wat betreft het verbeterpunt ICT kennis geeft hij een advies mee: zorg ervoor dat je als RvB en RvC de kosten/baten afweging voor het niveau van ICT beveiliging kent. Dit is een besluit dat vaak door de ICT afdeling wordt genomen, maar dat de hele organisatie aangaat en dus een directiebesluit zou moeten zijn.

Het Commissarissen Benchmark onderzoek is mede dankzij de inbreng van Grant Thornton als partner en hoofdsponsor tot stand gekomen. Board in Balance is cosponsor. Zie deze pagina voor uitleg over het onderzoek en de resultaten van vorig jaar. Op korte termijn komen de volgende resultaten van het onderzoek 2016/2017 ook op deze site te staan: http://www.grantthornton.nl/commissarissenonderzoek/​


Bijlagen
Deel artikel