Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Algemeen Dossier

Skip Navigation LinksSustainable Urban Delta

SUD
Investeer in duurzame delta Nederland

Investeer in de Sustainable Urban Delta (SUD) om van Nederland de meest duurzame delta ter wereld te maken! ​Met de SUD kunnen we nationale duurzame en integrale oplossingen wereldwijd bekendheid geven. Nederland kan, als groenste stad van de wereld, internationaal de standaard worden. De SUD is opgenomen in NL Next Level, de toekomstvisie van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland die wordt ondersteund door een brede investeringsagenda.
Investeringen zijn nodig in de sectoren: ​

  • ​​​Water​
  • Energie
  • Voedsel ​
  • Mobiliteit

 

 
Ik vind dit standpunt...
 

​Dagelijks trekken wereldwijd 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Naar verwachting woont binnen vijftien jaar zestig procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Hoe houd je die steden leefbaar? Nederland is qua oppervlakte en inwonersaantal vergelijkbaar met wereldsteden als Shanghai, New York en Sao Paolo, maar de kwaliteit van leven is hoogwaardiger. Nederland is de groenste stad ter wereld, een Sustainable Urban Delta die internationaal de standaard kan worden.
Lees het artikel over de Sustainable Urban Delta in magazine West.​​​

​Nova Delta
De energietransitie, verdere ontwikkeling van watermanagement, digitalisering, robotisering en de voedselrevolutie zijn slechts een aantal van de ingrijpende uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan. Nederland als Sustainable Urban Delta presenteert een toekomstvisie waarin Nederland een koplopersrol kan vertolken in een nieuwe, duurzame wereld.​​
NOVA DELTA 2.jpgBekijk de film (2,5 minuut) van KuiperCompagnons, Fabian Krausz en SMARTLAND, gemaakt voor Nova Delta​ waarin de uitdagingen, maar vooral ook de kansen voor Nederland, helder worden weergegeven. In het Nederland van morgen worden initiatieven gecombineerd, wordt een brug geslagen tussen mens en natuur en bestaat een nieuw verbond gesloten tussen land en zee. 

Film door: KuiperCompagnnons, Fabian Krausz, SMARTLAND
Voor: Nova Delta; initiatief van de gezamenlijke topsectoren NL en Zuid-Hollands Kustinitiatief

Meiny 150.jpg
De grondlegger van het Sustainable Urban Delta (SUD) gedachtegoed is Meiny Prins, lid van VNO-NCW Westland-Delfland en directeur van Priva, een hightech bedrijf dat hardware, software en diensten levert op het gebied van
klimaatbeheersing. Toen Prins in 2012 een lezing gaf voor de Sociaal Economische Raad (SER) over Nederland als groenste stad van de wereld, is het idee van Nederland als Sustainable Urban Delta geboren. "Nederland heeft een nieuw verdienmodel nodig. Het gas in ons land raakt op, terwijl we daaraan hartstikke verslaafd zijn. Maar niemand in Den Haag is bezig met een nieuwe internationale positionering van ons land. Het is tijd dat politiek Den Haag achter het concept van de Sustainable Urban Delta gaat staan!"

SUD 2019.jpgEen visie de toekomst van Nederland als de groenste stad ter wereld
Een samenvatting van alle lezingen en presentaties die de afgelopen jaren
door mij zijn gegeven over het idee van de Sustainable Urban Delta.
Meiny Prins

Nederlandstalig 
Engelstalig​                                                                    

Steden in Nederland als voorbeeld
In de grote steden in Nederland heeft zich, ondanks de toenemende urbanisatie, een kwalitatief hoogwaardige manier van leven ontwikkeld. Een combinatie van factoren, waaronder grote werkgelenheid, relatief veel groen, een groot cultureel aanbod en behoorlijke voorzieningen op het gebied van mobiliteit en woonmogelijkheden, heeft ervoor gezorgd dat de leefbaarheid in de Nederlandse steden bijzonder hoog is. Maar de naderende urbanisatiegolf treft ook de steden in Nederland. De regio's van VNO-NCW West dringen erop aan om op tijd in actie te komen en met name op het gebied van mobiliteit, wonen en duurzaamheid in te spelen op de ontwikkelingen. Investeren, vernieuwen en vergroenen!  
Lees de visies van de voorzitters van VNO-NCW regio Rotterdam en VNO-NCW Metropool Amsterdam​​ 

De Amsterdam Economic Board heeft vijf uitdagingen geformuleerd die de komende jaren centraal staan in het beleid van de Metropoolregio Amsterdam.
Bekijk de vijf uitdagingen van de Amsterdam Economic Board.  

​Roadmap Next Economy
Samenwerking tussen grote steden in Nederland vindt inmiddels effectief plaats. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft de Roadmap Next​ Economy (RNE) ontwikkeld. RNE is een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap leidt tot een massief pakket aan investeringen en projecten waarmee een fundamentele economische transitie in de regio tot stand komt. 
Lees meer over de Roadmap Next Economy​.

SUD projecten VNO-NCW West

VNO-NCW West is al aan de slag met verschillende SUD-projecten:
  • A12-corridor​: Het gebied rond de A12 biedt economische kansen die beter benut kunnen worden. Ontwikkel de A12-corridor ​tot internationale, duurzame logistieke corridor! ​Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid valt in Nederland nog veel winst te boeken. De gebiedsontwikkeling rond de A12 is een goed voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven die moet leiden tot het versterken en verbinden van de provincie Zuid-Holland. 
  • Groene Cirkels​​: De manier waarop productieprocessen worden vormgegeven verandert. Duurzaamheid gaat bij alle stappen van het proces een belangrijke rol spelen. Deze stappen zijn bij het project Groene Cirkels gedefinieerd als ​vijf cirkels: ​energie​​​water​, ​grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving​. De SUD en het Groene Cirkels sluiten naadloos op e​lkaar aan. ​
NL Next Level
De Sustainable Urban Delta is opgenomen in NL Next Level, de toekomstvisie van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. De samenleving ondergaat meerdere ingrijpende omwentelingen. Met name de energietransitie, de verschuiving van een lineaire naar de circulaire economie en de digitale revolutie hebben een grote maatschappelijke en economische impact. De campagne NL Next Level bevat een brede investeringagenda waardoor Nederland ook in de toekomst tot de wereldtop blijft behoren. ​​
Lees meer over NL Next Level​​

Meer informatie: Petra Tiel en Rogier Krabbendam​
 
Lobbypunten
Lobbynieuws
'Zo kan ik mijn bedrijfsvoering verduurzamen'

​Vanaf 1 juli geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Leden van VNO-NCW West vertellen hoe energiebesparing wordt omgezet in een kans voor je bedrijf. Menno Rubbens, directeur cepezedprojects: "Het kan gaan om hele simpele ingrepen."​​ Bekijk de vlog​ ​​(1.38).​

lees meer
Vrijdag 7 Juni 2019
Lobbynieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versnelt wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

Lobbynieuws
Ondernemen in het oog van de storm

​Nog een half jaar tot de brexit. Het handelsconflict tussen China en de VS escaleert. Trumps buitenlandbeleid veroorzaakt veel onzekerheid en ook binnen de eigen Europese Unie rommelt het. Wat betekent de internationale economische onrust voor ondernemers uit de Randstad?

lees meer
Dinsdag 18 September 2018

​ONDERNEMEN IN HET OOG VAN DE STORM

Tekst: Pieter van der Meulen
Beeld: ANP

De wereldeconomie schudt en beeft. Over ruim een half jaar hoort het Verenigd Koninkrijk officieel niet meer bij de Europese Unie. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten escaleert, op de valreep voorkomt een deal tussen Trump en Juncker een conflict tussen de VS en Europa, Turkije raakt verder verstrikt in een diepe financiële crisis en China eist steeds nadrukkelijker de dominante positie op het economische wereldtoneel op. Welke plaats nemen onze leden in tussen dit geweld van economische zwaargewichten?

In 2016 lanceren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland NL Next Level, een nieuw perspectief voor Nederland. Ondersteund door een brede investeringsagenda blijft Nederland in dit perspectief ook in de toekomst tot de economische wereldtop horen. “Het bedrijfsleven verkeert in de unieke positie om dingen tot stand te brengen en op een goede manier richting te geven aan de veranderingsprocessen die plaatsvinden,” stelt Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW en een van de drijvende krachten achter NL Next Level. Het bedrijfsleven moet het voortouw nemen bij de verschillende economische en maatschappelijke transities die zich de komende jaren onvermijdelijk zullen voltrekken. Maar hoe ontwikkelt het geopolitieke speelveld zich terwijl deze grote omwentelingen plaatsvinden? Kan Nederland nog steeds de voortrekkersrol op zich nemen als de economische wereldorde, zoals die de afgelopen decennia eruit heeft gezien, ingrijpend verandert?

Leven wordt lastiger
Op 29 maart 2019 zal de brexit een feit zijn. Het lijkt erop dat tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk invoertarieven en douanecontroles worden geherintroduceerd. In 2017 leverde de handel met het VK Nederland 22,7 miljard euro op, 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee waren bijna 220 duizend Nederlandse banen gemoeid. Dit maakt het Verenigd Koninkrijk onze belangrijkste handelspartner na Duitsland. Volgens analisten van de Rabobank worden de delfstoffenwinning, de maakindustrie en de land- en tuinbouwindustrie in Nederland het hardst geraakt. Op de veiling in Honselersdijk in het Westland drukt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in juli tweehonderd tuinders op het hart toch serieus rekening te houden met de mogelijkheid van een harde brexit, waarna Groot-Brittannië geen deel meer uitmaakt van de gemeenschappelijke markt van de EU. “Ik maak me niet zo snel druk,” aldus de Boer. “Maar we moeten serieus rekening houden met een botsing tussen de EU en Engeland die een harde brexit tot gevolg heeft. Er gaat een verplaatsing van productie plaatsvinden. Wanneer het moeilijker en duurder wordt van hieruit naar Engeland te exporteren, gaan producenten in het Verenigd Koninkrijk dat overnemen. Nederlandse producenten, zeker in de agrarische sector, krijgen te maken met meer concurrentie uit het Verenigd Koninkrijk. Het leven wordt lastiger.”

Spierballentaal
Aan de andere kant van de oceaan wordt anders gereageerd op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. President Trump prijst de Engelsen dat zij het heft weer in eigen hand durven nemen, volledig in de geest van zijn eigen America First-ideologie. Maar als premier Theresa May haar brexitplan presenteert, wordt dit genadeloos neergesabeld door Trump door te zeggen dat Engeland op deze manier niet hoeft te rekenen op een handelsverdrag met de VS. Om deze kritiek vervolgens weer af te zwakken door te zeggen dat Engelsen mogen doen wat ze willen en dat de VS altijd klaar staat voor haar bondgenoten. Het is kenmerkend voor het buitenlandbeleid van Trump: spierballentaal en dreigementen, onvoorspelbaarheid en standpunten die van de ene op de andere dag totaal kunnen veranderen. In juli leek een grootschalig handelsconflict tussen de VS en de EU onafwendbaar. Enkele dagen later sloten Juncker en Trump een grote handelsdeal en verschenen de twee uitbundig knuffelend en kussend voor de camera. Maar hoe lang deze liefde stand zal houden, is onmogelijk te zeggen.

Armpje drukken
De relatie tussen de Verenigde Staten en China laat minder ruimte voor interpretatie. Na veel waarschuwingen heeft de VS importheffingen ter waarde van 34 miljard dollar ingesteld op Chinese goederen. China betaalde met gelijke munt terug door een heffing op Amerikaanse goederen te leggen. Xi Jinping, president van China, noemt de tegenmaatregelen onvermijdelijk en stel dat de VS ‘de grootste handels oorlog uit de geschiedenis’ is begonnen. Gevolg is een wedstrijdje armpje drukken tussen de twee grootste economieën ter wereld. De Verenigde Staten is altijd groot voorvechter geweest van vrijhandel, wat moet leiden tot toename van de wereldwijde welvaart. Maar onder leiding van Trump is een andere, protectionistische weg ingeslagen. Als Amerikaanse bedrijven in andere landen produceren omdat dit goedkoper is, leidt dat tot werkgelegenheid in het productieland. Trump wil banen in eigen land scheppen door bedrijven via importheffingen te verleiden de productie naar eigen land terug te halen. Belangrijke financiële instanties zoals de Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar ook grote Amerikaanse bedrijven zelf, zeggen dat veel producten door globalisering nou eenmaal verspreid over de wereld worden gemaakt. Volgens Trump dwingt het Amerikaanse handelstekort hem tot maatregelen. Amerika importeert sinds de jaren tachtig meer dan het exporteert, met een verschil van 566 miljard dollar in 2017. Volgens Jan Lambregts, hoofd van afdeling Financial Markets Research bij de Rabobank, is het duiden van een handelstekort als iets negatiefs een misverstand. “De macht ligt juist bij importlanden, die meer invoeren dan uitvoeren. China doet eigenlijk steeds een enorme investering in de dollar."

Made-in-China
Het escalerende handelsconflict tussen China en de VS kan vanuit een breder perspectief ook anders worden geduid. Al geruime tijd dient China zich steeds nadrukkelijker aan als dé toonaangevende economie in de wereld. In 2015 presenteert Xi Jinping het ‘Made-in-China 2025’ programma. Doel van dit plan is om tussen nu en 2025 nog meer gigantisch technologische sprongen te maken, waarbij de nadruk vooral ligt op elektrische auto’s scheepstechnologie en duurzame energie. Het ambitieuze streven is dat acht van de tien producten uit deze sectoren in 2025 in China geproduceerd worden. Made in China dus. Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie en de productie van halfgeleiders wil China leidend worden. De technologiesector wordt gesteund met forse subsidies, strakke planning en natuurlijk een gigantische afzetmarkt in eigen land.  Hoewel de grootste beursgenoteerde techbedrijven nog steeds Amerikaans zijn, zitten de Chinezen Amerika op de hielen. De door Trump ontketende handelsoorlog kan gezien worden als de meest recente zet in de wedloop om technologische dominantie, wat uiteindelijk leidt tot economische en politieke suprematie.

Groot in klein zijn
Welke effecten hebben deze ontwikkelingen en onzekerheden voor Nederland? Ondernemen is kansen zien en hoewel de brexit voor veel onduidelijkheid zorgt, biedt deze ook kansen. Multinationals heroverwegen de vestigingsplaats van hun hoofdkantoor in Europa, waarbij Nederland een uitkomst kan bieden. Vanwege de brexit vertrekt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) uit Londen en heeft de Zuidas in Amsterdam gekozen als nieuwe thuishaven. Ook Unilever kiest voor Nederland, in zijn geval Rotterdam, als locatie voor het hoofdkantoor. Ook verlaten meerdere financiële instellingen Londen op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Zowel de Japanse bank MUFG en NatWest Markets, onderdeel van Royal Bank Scotland als de financiële dienstverlener Tradeweb, hebben zich op de Zuidas gemeld. Behalve het buitenland beleid van het VK wordt ook dat beleid van de VS gevoeld. Niet alleen met China wordt een handelsoorlog uitgevochten, eveneens met Mexico, Canada en de EU. Ook hier is een zilveren omlijning. China, de economie van de toekomst, is door het conflict met de VS op zoek naar andere partners en de Europese markt lijkt momenteel een stuk toegankelijker en betrouwbaarder. Een intensievere handelsrelatie van Nederland met het oosten lonkt.

Meedeinen
Zakendoen in de eigen Europese Unie biedt geen garantie voor rustig vaarwater. De Turkse lira herstelt zich voorzichtig van een flinke val, maar de situatie in Turkije blijft zorgwekkend en onvoorspelbaar. Italië verwacht dit jaar voorzichtige economische groei, maar het land kampt nog steeds met de op een na grootste staatschuld in de eurozone, na een ander Europees zorgenkindje, Griekenland. De Rabobank beschrijft Nederland in zijn economisch commentaar als een bootje dat meedeint op de golven van de wereldeconomie. En historisch gezien komen de beste scheepsvaarders uit Nederland.LEDENREIS NAAR CHINA
Vanuit het DGA-netwerk organiseert VNO-NCW West in april 2019 een ledenreis naar China. Er worden bedrijfsbezoeken gedaan bij de meest innovatieve en spraakmakende ondernemingen en natuurlijk wordt uitgebreid gesproken over de groeiende, economische invloed van China.
Wilt u meer weten over de ledenreis?Neem gerust contact op met Norma Drost (drost@vno-ncwwest.nl)

BREXIT: PRAKTISCHE TIPS
VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid bieden ondernemers praktische tips om – ondanks alle onzekerheid – aan de gang te gaan met hun brexit-voorbereiding. Wat gebeurt er op 29 maart 2019 en daarna? Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Doe de Brexit Impact Scan en kijk voor nieuws voor ondernemers op www.hulpbijbrexit.nl​