Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Westland-Delfland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven. In zogenaamde denktanks geven ondernemers en directeuren deze belangenbehartiging vorm.​

Regionieuws
Lobbysucces tunnel

​De Blankenburgtunnel komt er! Daartoe heeft de Raad van State vandaag besloten. VNO-NCW West lobbyden jarenlang voor een goede verbinding tussen de A15 en A20.

lees meer
Woensdag 18 Juli 2018

VNO-NCW West is verheugd dat de Raad van State besloten heeft dat de Blankenburgtunnel mag worden gebouwd. Deze verbinding tussen de A15 en de A20 zal de congestie op op de Beneluxcorridor verminderen. Dat is broodnodig voor een optimale ontsluiting van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en Greenport Westland.

De lobby voor de nieuwe oeverbinding kent een lange geschiedenis. In 2009 werd in het beleidsplan ‘Rotterdam Vooruit’ vastgesteld dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding noodzakelijk is om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. VNO-NCW West heeft sindsdien gepleit voor de oeververbinding en met name voor het traject Blankenburg. VNO-NCW West deed dit niet alleen, zij deed dit samen met haar leden en met partners uit het bedrijfsleven, zoals TLN, EVO en Deltalinqs.

Regionieuws
Join forces to supercharge a sustainable world

​Op donderdag 5 juli vindt het HeroFestival, seeded by HortiHeroes plaats. Hét moment waar men het lef toont om samen met andere sectoren en talent van buitenaf versneld impact te maken voor een duurzame toekomst.

lees meer
Donderdag 28 Juni 2018

Op donderdag 5 juli vindt het HeroFestival, seeded by HortiHeroes plaats. Hét moment waar men samen de koplopers, innovators, overheid, kennisinstellingen, startups, werknemers en investeerders uit de Food & Flower Industry het lef tonen om samen met andere sectoren en talent van buitenaf versneld impact te maken voor een duurzame toekomst..

Op HeroStage staan topsprekers zoals IKEA en De Vegetarische Slager die hun visie op een duurzame toekomst delen. Daarnaast pitchen de jonge helden uit de HortiHeroes Academy hun innovatieve onderneming die ze in drie maanden uit de grond hebben gestampt. Startups, scale-ups en experts vanuit YES!Delft, The Hague Tech, Dutch Greenhouse Delta, Climate KIC, FoodStars, Space Business Innovation Centre en Rotterdam FoodCluster delen hun innovatie en expertise Nederland een koppositie in de wereld behouden.

Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.

Regionieuws
Audrey Keukens nieuwe voorzitter

​Audrey Keukens is benoemd tot voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW West. Zij is René Klawer opgevolgd die van 2007 tot 2018 voorzitter was. Keukens wil deze vernieuwing uitbouwen, zowel voor de lobby- als netwerkactiviteiten. ​

lees meer
Maandag 18 Juni 2018
Audrey Keukens is benoemd tot voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW West. Zij is René Klawer opgevolgd die van 2007 tot 2018 voorzitter was en de vereniging op een nieuwe leest heeft geschoeid. Keukens wil deze vernieuwing uitbouwen, zowel voor de lobby- als netwerkactiviteiten. Keukens is een van de drie directeuren-grootaandeelhouders van het Haagse bureau Dröge & van Drimmelen, gespecialiseerd in public affairs en corporate communication. 

“VNO-NCW West heeft de laatste jaren naast de lokale netwerken, zoals VNO-NCW Rotterdam, issue-gedreven netwerken opgezet. Voorbeelden zijn het VrouwenNetwerk, Groene Groeiers en het DGA-netwerk. Dat zijn goede initiatieven”, vindt Keukens die het aanbod van issue-gedreven netwerken wil uitbouwen zodat de serviceverlening aan ondernemers nog meer op maat kan plaatsvinden.  

Keukens vindt diversiteit een belangrijk thema. “Je kunt niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ook ondernemers last van. Diversiteit gaat verder dan achtergrond, gender en leeftijd. Het gaat ook om de manier van denken. Wetenschappelijk is vastgesteld dat diverse teams beter presteren.” 

De voorzitterswissel vindt op 18 juni om 17.00 uur plaats tijdens de ledenbijeenkomst in The Green Village in Delft. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is aanwezig. “Ik wil René bedanken voor zijn grote inzet, de ingeslagen vernieuwing en zijn enorme drive om concrete resultaten te bereiken voor ondernemers. Met Audrey treedt een sterk nieuw boegbeeld voor VNO-NCW West aan en ik wens haar alle succes toe de komende jaren”, aldus De Boer.  
In The Green Village wordt geëxperimenteerd met duurzame technologie en ondernemerschap. Keukens vindt dat VNO-NCW moet lobbyen voor wet- en regelgeving die deze innovatieve ontwikkelingen faciliteert en fysieke ruimte beschikbaar stelt. 
René Klawer heeft alle taken bij VNO-NCW West neergelegd, maar blijft als organisatieadviseur verbonden aan landelijk VNO-NCW en MKB Nederland.​
809747a4-28a8-4499-a0bc-794d01c85fac
Nieuwe leden
Agro Merchants
'S-GRAVENZANDE
Solisplant
's GRAVENZANDE
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Ik ervaar VNO-NCW Westland-Delfland als een actieve en ter zake kundige belangenbehartiger. "

Theo Duijvestijn
Wethouder Gemeente Westland
Dáárom ben ik lid!
"In vertrouwelijkheid sparren met collega-ondernemers"

Sylvia Grootscholten
Directeur-eigenaar van Uniglobe Westland
Dáárom ben ik lid!
"Waardevol om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen"

Steffie Michels
Notaris Westland Partners en voorzitter CBMP
Dáárom ben ik lid!
"Krachtige logistieke keten maakt het verschil"

Shawn Harris
Oprichter en CEO van Nature’s Pride
Dáárom ben ik lid!
"Leren van elkaar"

Martijn van Andel
Secretaris van Jong Management Westland
Dáárom ben ik lid!
"Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving."

Mart Valstar
DGA Best Fresh Group
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW echt een lobbyorganisatie"

Marck Hagen
Eigenaar Wuvio Chemicals
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW hét netwerk om kennis over het ondernemerschap te delen."

Léon Gardien
Directeur Gardien Bedrijfsfysiotherapie
Dáárom ben ik lid!
"Ondernemers hebben vaak dezelfde vragen en wensen"

Gilbert van der Meer
Mede-eigenaar en directielid Van der MeerGroup
Dáárom ben ik lid!
"Ik zie positieve ontwikkelingen in het Westland. De manier waarop we hier samenwerken, verdient een groot compliment."

Eric de Winter
Directeur De Winter Logistics
Dáárom ben ik lid!
"Via VNO NCW neem ik deel aan de ondernemerstafel, het is interessant om met DGA’s uit andere sectoren te discussiëren. "

Eduard ter Laak
Chief executive officer Ter Laak Orchids
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland heeft een goede adviesrol bij het aanbestedingsbeleid van de Gemeente gehad."

Arjo Riedijk
DGA Weboma en voorzitter Bouwend Haaglanden
Dáárom ben ik lid!
"Als ondernemer is het heel leuk en inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten."

Antoinette Dijkhuizen
Eigenaar 4you Accountancy
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland vervult een belangrijke verbindende rol met name in Greenport Westland Oostland."

Annie Beekenkamp
Directeur Beekenkamp Beheer Maasdijk

 Partners

 Video

Pitches Nieuwe Heldenprijs VNO-NCW Westland-Delfland