Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Westland-Delfland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven. In zogenaamde denktanks geven ondernemers en directeuren deze belangenbehartiging vorm.​

Regionieuws
Dutch Flower Group wint Familiebedrijven-award 2018

​Stichting Familie Onderneming heeft vandaag de Familiebedrijven Award 2018 uitgereikt aan de Dutch Flower Group. Het familiebedrijf werd gekozen uit een selecte groep van vijf genomineerde ondernemingen.

lees meer
Dinsdag 24 April 2018

​Stichting Familie Onderneming heeft vandaag de Familiebedrijven Award 2018 uitgereikt aan de Dutch Flower Group. Het familiebedrijf werd gekozen uit een selecte groep van vijf genomineerde ondernemingen.
Lees meer

Regionieuws
Nieuwe voorzitter Audrey Keukens

​Audrey Keukens is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West.
Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

Onderstaand interview is op 19 april 2018 verschenen in het ledenmagazine West.

Nadat het Algemeen Bestuur begin maart zijn goedkeuring gaf, werden de leden via de mail geraadpleegd. De positieve reply’s stroomden binnen. Audrey Keukens is een innemende persoonlijkheid. Eerste indruk: sociaal, hands-on-mentaliteit, relatief jong (42). Én directeur-grootaandeelhouder. Het perfecte profiel voor de voorzitter van een ondernemersvereniging nieuwe stijl. Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

Door Annemarie van Oorschot

De vernieuwing van VNO-NCW West wil Audrey Keukens voortvarend doorzetten. Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken, communiceert daar helder over en reikt praktische oplossingen aan.
“Op twee vlakken moet de vernieuwing geïntensiveerd worden”, zegt ze vastberaden, “intern en ledenontwikkeling. Intern wordt het bureau van VNO-NCW West al anders georganiseerd en krijgt de samenwerking tussen de regionale en landelijke organisatie een nieuwe vorm. De uitdaging is dat er eind 2018 een vitaal en gezond bureau staat. Wat de ledenontwikkeling aangaat, zullen we de neergaande tendens moeten keren. De vorm van events en van netwerkgroepen zal moeten veranderen.”
Keukens is sinds twee jaar lid van VNO-NCW Den Haag, daarvoor was ze actief voor Jong Management (JM), afdeling Amsterdam. Ze constateert dat JM-leden niet vanzelfsprekend doorstromen naar VNO-NCW. “Die verbinding wil ik verbeteren. Dat is één. Ook de verbinding met andere ondernemers kan beter. Mensen worden niet snel meer lid ergens van, dat is een maatschappelijke trend. Ze willen de verplichtingen niet. Daar komt bij dat hier in het westen van het land de Malietoren, landelijke VNO-NCW, bekend is. De regionale vereniging minder. En er zijn ook heel veel andere leuke clubjes. VNO-NCW West zal zich meer moeten profileren.”

Wat versta je onder een andere vorm van events?
“Een spreker in een zaaltje werkt in mijn ogen niet meer. Als er dan ook nog voornamelijk oudere, mannelijke deelnemers zijn, voelen jonge  ondernemers een drempel. Waarom zijn de bijeenkomsten bijna altijd van vier tot zeven in de avond? Dat is een onmogelijke tijd voor jonge mensen met kinderen. Organiseer ook eens een ontbijt- of lunchbijeenkomst. En waarom altijd binnen, ga eens naar buiten, iets samen ervaren. Dus meer variëren in het aanbod. En leden hebben zelf leuke ideeën voor bijeenkomsten, help ze die te realiseren.”

En welke andere vorm van netwerkgroepen zie je?
“Je zult lokale en issue-gedreven netwerken moeten ontwikkelen. Lidmaatschap van VNO-NCW West is niet interessant, wel van Amsterdam of Westland. Er zijn al goede initiatieven, zoals het VrouwenNetwerk en Groene Groeiers. We kunnen kijken of er andere issues zijn waaraan we groepen ondernemers kunnen binden. De grootste uitdaging die de komende tien jaar op ondernemers af komt, is het vinden van goed personeel. VNO-NCW West heeft een HRM Expert Netwerk waaraan vooral personeelsmanagers deelnemen. Maar die weten wel dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm groot gaat worden. De leden zelf, de directeuren-grootaandeelhouders, zijn daar nu wellicht nog weinig mee bezig. Die moeten bij elkaar komen, sparren en ervaringen uitwisselen.”

Keukens is een van de drie partners bij het Haagse bureau Dröge & van Drimmelen, gespecialiseerd in public affairs en corporate communication. Het bureau werd in het jaar 1999 opgericht, Keukens kreeg er in 2001 haar eerste baan - na haar universitaire opleiding ‘Culturele studies’ in Amsterdam - werd in 2008 mede-eigenaar en is sinds 2015 directeur-grootaandeelhouder. Samen met Frans van Drimmelen, oud-medewerker van VNO-NCW, zorgde ze in2011 voor een schaalsprong met de  overname van het eveneens Haagse communicatieadviesbureau Pauw, Sanders & Zeilstra. Het bureau telt anno 2018 veertig medewerkers en drie vestigingen in Den Haag, Brussel en Shanghai.

Public Affairs behoort ook tot de corebusiness van VNO-NCW. Is er kans op belangenverstrengeling?
“Op kantoor heb ik afgesproken dat ik dossiers die in de regio spelen, niet zal oppakken. Daarnaast ben ik uiteraard transparant over zowel mijn werkzaamheden als nevenfuncties naar alle betrokken partijen.”
Welke lobbyprojecten heb je nu onder je hoede?
“Ik ben als partner verantwoordelijk voor de financiële zaken van Dröge & van Drimmelen en natuurlijk ook voor acquisitie. Dat doe ik de helft van mijn tijd. De andere helft faciliteer ik vooral grote Amerikaanse techbedrijven bij hun public affairs. Die wijs ik de weg in Nederland. Deze bedrijven komen uit een andere politieke cultuur en vinden de Nederlandse manier van polderen soms ingewikkeld. Ik adviseer ze dan wie ze op welk moment moeten benaderen. We leiden ze ook op in de Nederlandse politiek, want een meerpartijencoalitie kennen Amerikanen niet.”

Welke lobby-onderwerpen zou je voor VNO-NCW West willen oppakken?
“Er zijn er heel veel, maar ik beperk me tot drie: diversiteit, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. Een korte toelichting? Ik wil de leden oproepen diversiteit in hun bedrijf te bevorderen. De samenstelling van hun personeel zou op elk niveau een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, op het gebied van geslacht, culturele achtergrond en opleidingsniveau. Door de snel groeiende krapte op de arbeidsmarkt hebben zij voor de continuïteit van hun bedrijf iedereen keihard nodig. Je kunt ook niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ondernemers last van. Dat is nooit goed voor een stabiel ondernemingsklimaat. Het honderdduizend-banenplan is een goede aanpak, maar de groep ‘arbeidsgehandicapten’ is te specifiek. Dat kunnen we breder trekken.”

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk streeft sinds de oprichting in 2010 naar meer vrouwen in  topfuncties van het bedrijfsleven en in de besturen van VNO-NCW. Voorzitter Caroline van Reenen, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW West, heeft het onderwerp diversiteit hoog op de agenda van VNO-NCW gezet. Keukens is de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de vereniging circa zeventig jaar geleden.

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk heeft recent gepleit voor de invoering van een vrouwenquotum voor topfuncties. Noodzakelijk om de diversiteit te realiseren. Mee eens?
“Ik ben niet tegen een quotumwet, maar zie deze als een tijdelijke stimulans. We zitten in een overgangsfase. Bij de generatie van mijn moeder stopte de vrouw met werken als ze trouwde of een kindje kreeg. Bij mijn generatie ging de vrouw die moeder werd vaak in deeltijd werken omdat haar man een hoger salaris en een beter carrièreperspectief had. Bij de komende generatie gaat die balans denk ik anders doorslaan. Jonge vrouwen groeien tegenwoordig sneller door dan mannen, ze zijn hoger opgeleid en eerder afgestudeerd. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de man het meeste geld verdient. Ik hoop dat jonge stellen ervoor kiezen dat zij beiden blijven werken en de zorgtaken gelijk verdelen. Het bedrijfsleven zal zich op het gebied van de werktijden flexibeler gaan opstellen, hoewel ik me realiseer dat dit in bijvoorbeeld productiebedrijven met ploegendiensten moeilijk is. Toch zal het bedrijfsleven dit moeten faciliteren, want het heeft die mensen gewoon hard nodig. Ik ben ervan overtuigd dat werknemers met een vierdaagse werkweek ook de top kunnen bereiken. Dat gebeurt al in de zakelijke dienstverlening. Mits je geschikt bent, want de beste -ongeacht seksuele geaardheid- moet de topfunctie krijgen.”

En de andere twee lobbyonderwerpen, bereikbaarheid en bedrijventerreinen?
“De steden in de Randstad zijn slecht bereikbaar. Door technologische ontwikkelingen zal er veel veranderen in de vervoersstromen, maar we moeten de overgangsperiode door. In de lobby moeten we streven naar een optimale mix van openbaar en wegvervoer. En we kunnen het vervoer nu al slimmer regelen. Neem het pakketvervoer. Ik heb vorige week zes dingen via internet besteld en kreeg op één dag zes verschillende bezorgers aan de deur. Dat kan anders. Wat de bedrijventerreinen betreft, er is een spanning tussen wonen en werken. De toenemende schaarste aan woningen zet druk op bedrijventerreinen. Soms kan wonen en bedrijvigheid worden gecombineerd, maar vaak ook niet. Je wilt geen kinderrijke wijk naast de industrie, waar vrachtwagens rijden en veel lawaai is. We moeten lobbyen voor voldoende ruimte voor maakindustrie, die mag niet uit de steden verdwijnen.”

Tussen de serieuze vragen door vertelt Keukens ongedwongen over haar persoonlijke leven. Ze is geboren in Amsterdam, opgegroeid in Apeldoorn, woont in Wassenaar, is alleenstaand en heeft een pleegdochter van vijf jaar. “Ze komt eens in de twee weken een weekend bij me, dan ben ik onbereikbaar. Ik ga dan leuke dingen met haar doen. Naar het bos, het strand, maar ook de gewone dingen als grasmaaien en boodschappen. Het is voor haar fijn. En ik kan haar moeder, bij wie ze de rest van de tijd woont, een weekend ontlasten. Ik heb me een tijdje geleden aangemeld bij de stichting Jeugdformaat. Ze is nu bijna acht maanden bij me. Of ze lang blijft weet je niet. Dat is altijd afwachten.”

Sporten doet Keukens graag. Ze speelt bij de veteranen van de Haagse hockeyclub HDM, die vorig seizoen “helaas van de reserve-overgangsklasse naar de eerste klasse’ zijn gedegradeerd. Ze golft met vriendinnen. “Nee, nooit zakelijk” en houdt van skiën. En ze heeft ‘onwijs veel zin’ in het voorzitterschap van VNO-NCW West. “Ik ga de komende tijd naar veel bijeenkomsten om ondernemers te ontmoeten en sta zeer open voor nieuwe ideeën en wensen. Alleen met elkaar kunnen we een bloeiende vereniging zijn!”

Regionieuws
Algoritmes alles bepalend

​“De invloed van kunstmatige intelligentie op de samenleving, ondernemers en werkgelegenheid wordt steeds groter”, zegt  Herbert ten Have van Fizyr in magazine West.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

​'Het leven wordt steeds meer bepaald door algoritmes'

We hebben er allemaal mee te maken en vaak zonder dat we het zelf doorhebben: kunstmatige  intelligentie. Het bepaalt de kijk- en koopadviezen van Netflix of Amazon en ook de gezichtsherkenning bij de paspoortcontrole. “De invloed van kunstmatige intelligentie op de samenleving, ondernemers en werkgelegenheid wordt steeds groter. Het maakt ons leven makkelijk”, zegt Herbert ten Have van Fizyr.

Herbert ten Have (53) is een graag geziene gast op verjaardagen. Hij staat garant voor een leuk  cadeau: coole gadgets. Dat is niet heel raar, gezien zijn werk. Na eerdere functies bij onder andere Viedit (oprichter) en Innovation Quarter is hij nu directeur bij Fizyr in Delft. Het bedrijf leert robots hoe zij autonoom producten kunnen herkennen, selecteren en oppakken. Iemand zoals Herbert ademt technologie en is natuurlijk altijd op zoek naar de nieuwste technologische snufjes.

Heb je die interesse altijd gehad?
“Mijn eerste kennismaking met kunstmatige intelligentie weet ik nog goed. Toen Google Photo vier jaar geleden met gezichtsherkenning uitkwam, heb ik al mijn foto’s en video’s geüpload. Het bizarre was dat de foto van mijn vader als zevenjarig jongetje meteen werd  gekoppeld aan een actueel portret als 81-jarige man. Ik was enorm onder de indruk van de kracht van het algoritme.”

Wat is kunstmatige intelligentie?
Je laat een systeem of software verbanden uitzoeken, correlaties leggen en oplossingen vinden die tot voor kort uitsluitend door het menselijk brein werden gedaan. Een algoritme vertelt een  computer of robot welke specifieke stappen in welke volgorde uitgevoerd moeten worden om een bepaald eindresultaat te bereiken. Fizyr ontwikkelt deep learning software, ook wel getrainde algoritmes genoemd. Deep learning is een algoritme waarmee computers of robots patronen leren  herkennen uit voorbeelden. Door een robot vele duizenden foto’s van bijvoorbeeld doosjes te laten zien, leert hij na verloop van tijd een doosje te herkennen, ook nieuwe doosjes die afwijken van al die doosjes op de foto’s. Zo kun je computers ook leren luisteren en spreken. Neem Siri op je Iphone. Deze software is gebaseerd op talloze audioclips, op grond waarvan de Iphone woorden, zinnen en grammaticale constructies herkent en reproduceert. Stel, je hebt een bestekbak met vorken, lepels en messen, waarbij het bestek ook nog eens varieert in kleur, vorm, grootte en metaal. Wij kunnen dan een robot trainen alle messen te herkennen en deze uit de bestekbak te halen.”

Een robot trainen?
“We trainen de software, het algoritme met data. Net als een kind dat je leert wat een appel of peer is. Alles draait om data. Zelfrijdende auto’s? Data. Stemherkenning? Data. Beeldherkenning? Data. Ziektes op de huid? Data.”

In 2016 ontving je als CEO Delft Robotics de Nieuwe Heldenprijs van VNO-NCW Westland-Delfland en de Amazon Picking Challenge. Je was toen CEO van Delft Robotics.
Waarom heb je de naam van dit bedrijf veranderd in Fizyr?
“Delft Robotics ontwikkelde robots voor het midden- en kleinbedrijf. Er werkte een briljant team van techneuten met bijzondere kennis van ‘machine vision’, alleen werd dat vrijwel niet benut. Er lag een schone kans om het bedrijf op de kaart te zetten en klanten en projecten te vinden met een match met ons specialisme. Het team had de koerswijziging al lang bedacht en binnen enkele maanden hebben we gezamenlijk het besluit genomen alleen nog maar met deep learning software te werken. Vervolgens hebben we ook onze naam veranderd in Fizyr. Robots bestaan immers al vijftig jaar. Het laatste decennium worden robots vaker autonoom gemaakt. Ze kunnen kijken en voelen in een sterk gestructureerde omgeving. Wij maken het nu mogelijk dat een robot om kan gaan met variatie.”

Wat is de rol van kunstmatige intelligentie in de samenleving?
“Oh die is heel groot! Behoorlijk veel wordt nu al bepaald door algoritmes: het nieuws dat je leest en ook de verzekering die je wilt afsluiten. De bank gebruikt algoritmes om risico’s te inventariseren. Of wat denk je van de kijk- en koopadviezen van Netflix of Amazon? De invloed wordt alleen maar groter. Heel veel dingen kunnen slimmer. Kunstmatige intelligentie wordt bij introductie vaak als bijzonder ervaren, maar de meesten onder ons vinden stem- en gezichtsherkenning al normaal. Ik verwacht straks veel meer toepassingen.”

En wat betekent dat voor onze maatschappij?
“Dat veel taken die door mensen worden uitgevoerd, straks door robots worden gedaan. Het werk bij dag en ontij aan opvoerbanden in de logistiek kan zwaar en belastend zijn. Dat is saai, repetitief werk, wat eenvoudig door robots gedaan kan worden. Ik voel me bij bedrijfsbezoeken soms ongemakkelijk als ik dat zie. Elk pakketje dat wij met z’n allen online kopen, gaat zowel bij het order picken als bij een willekeurig pakketbezorgingsbedrijf door minimaal vier handen. Al die werknemers kunnen dus ‘s avonds niet bij hun gezin zijn.”

Maar zij hebben wel een baan!
“Vroeger werkten we met z’n allen op het land of in de fabriek. Daarvan vinden we het prettig dat dat niet meer hoeft. Kunstmatige intelligentie is een belangrijke aanjager van de vierde industriële revolutie. Dit proces gaat vele malen sneller dan we gewend zijn. Dankzij die revolutie zullen we in de toekomst minder hoeven te werken. Ik verwacht dus dat we een basisloon, of beter, een negatieve inkomstenbelasting gaan krijgen. We kunnen veel taken slimmer doen. Hoe dom is de bezigheid van het zelf besturen van een auto? Ik kan niet wachten op zelfrijdende auto’s!”

Zorgt kunstmatige intelligentie ook voor nieuwe banen?
“Het is de redding van bijvoorbeeld de agrosector waar de toekomstige schaarste aan personeel een grote uitdaging wordt. Zonder automatisering zie ik het zwaar in voor de glastuinbouw. Het handmatige werk zal door robots verdwijnen, maar tegelijkertijd komen er andere banen bij. Er is een groeiend en structureel tekort aan technisch opgeleid personeel. We zullen mensen waarvan hun baan door robots wordt ingenomen, moeten omscholen. Maar dat is niet genoeg. Waarom sponsort het bedrijfsleven de technische studies niet waardoor deze gratis worden? Waarom laten we basisschoolkinderen geen kennis maken met techniek zodra ze er interesse in hebben? Ik geef kinderen van familieleden en vrienden vaak apps en gadgets om mee te spelen. Alle kinderen zouden een maximale kans moeten krijgen op het vergaren van kennis en ervaring, zodat ze goed beslagen ten ijs komen op hun toekomstige arbeidsmarkt.”

Wat adviseer je ondernemers?
“Lees simpelweg het laatste technische nieuws over AI (Artificial Intelligence). Kijk welke toepassingen van kunstmatige intelligentie in je bedrijf mogelijk zijn. Denk aan blockchain, logistieke planningen, het herkennen van frauduleuze transacties of spraakherkenning, voor bijna alle  onderdelen van je bedrijf kan het interessant zijn. De veranderingen gaan veel sneller dan je je realiseert.”

f2a0e55c-0d80-4d01-86fc-e8abf2e7c4de
Nieuwe leden
Frank (F.P.) Groot
ROTTERDAM|KWS Infra bv
René (R.P.A.) van der Arend
NAALDWIJK|Van der Arend Tropical Plantcenter B.V.
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland vervult een belangrijke verbindende rol met name in Greenport Westland Oostland."

Annie Beekenkamp
Directeur Beekenkamp Beheer Maasdijk
Dáárom ben ik lid!
"Als ondernemer is het heel leuk en inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten."

Antoinette Dijkhuizen
Eigenaar 4you Accountancy
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland heeft een goede adviesrol bij het aanbestedingsbeleid van de Gemeente gehad."

Arjo Riedijk
DGA Weboma en voorzitter Bouwend Haaglanden
Dáárom ben ik lid!
"Via VNO NCW neem ik deel aan de ondernemerstafel, het is interessant om met DGA’s uit andere sectoren te discussiëren. "

Eduard ter Laak
Chief executive officer Ter Laak Orchids
Dáárom ben ik lid!
"Ik zie positieve ontwikkelingen in het Westland. De manier waarop we hier samenwerken, verdient een groot compliment."

Eric de Winter
Directeur De Winter Logistics
Dáárom ben ik lid!
"Ondernemers hebben vaak dezelfde vragen en wensen"

Gilbert van der Meer
Mede-eigenaar en directielid Van der MeerGroup
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW hét netwerk om kennis over het ondernemerschap te delen."

Léon Gardien
Directeur Gardien Bedrijfsfysiotherapie
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW echt een lobbyorganisatie"

Marck Hagen
Eigenaar Wuvio Chemicals
Dáárom ben ik lid!
"Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving."

Mart Valstar
DGA Best Fresh Group
Dáárom ben ik lid!
"Leren van elkaar"

Martijn van Andel
Secretaris van Jong Management Westland
Dáárom ben ik lid!
"Krachtige logistieke keten maakt het verschil"

Shawn Harris
Oprichter en CEO van Nature’s Pride
Dáárom ben ik lid!
"Waardevol om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen"

Steffie Michels
Notaris Westland Partners en voorzitter CBMP
Dáárom ben ik lid!
"In vertrouwelijkheid sparren met collega-ondernemers"

Sylvia Grootscholten
Directeur-eigenaar van Uniglobe Westland
Dáárom ben ik lid!
"Ik ervaar VNO-NCW Westland-Delfland als een actieve en ter zake kundige belangenbehartiger. "

Theo Duijvestijn
Wethouder Gemeente Westland

 Partners

 Video

4 april Greenco