Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Van en door ondernemers

​VNO-NCW Regio Rotterdam is dé invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking, vooral ook samenwerking tussen leden uit verschillende bedrijfstakken.

Regionieuws
Lobbysucces tunnel

​De Blankenburgtunnel komt er! Daartoe heeft de Raad van State vandaag besloten. VNO-NCW West lobbyden jarenlang voor een goede verbinding tussen de A15 en A20.

lees meer
Woensdag 18 Juli 2018

VNO-NCW West is verheugd dat de Raad van State besloten heeft dat de Blankenburgtunnel mag worden gebouwd. Deze verbinding tussen de A15 en de A20 zal de congestie op op de Beneluxcorridor verminderen. Dat is broodnodig voor een optimale ontsluiting van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en Greenport Westland.

De lobby voor de nieuwe oeverbinding kent een lange geschiedenis. In 2009 werd in het beleidsplan ‘Rotterdam Vooruit’ vastgesteld dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding noodzakelijk is om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. VNO-NCW West heeft sindsdien gepleit voor de oeververbinding en met name voor het traject Blankenburg. VNO-NCW West deed dit niet alleen, zij deed dit samen met haar leden en met partners uit het bedrijfsleven, zoals TLN, EVO en Deltalinqs.

Regionieuws
'Moreel convenant' IT-campus

​De eerste ambassadeurs hebben een moreel convenant ondertekend waarmee zij zich committeren aan de realisatie van de IT-campus in Rotterdam. VNO-NCW regio Rotterdam zet zich al geruime tijd in voor de komst van een IT-campus en en deze symbolische bekrachtiging van de betrokken partijen.​​

lees meer
Dinsdag 3 Juli 2018

​Woensdag 6 juni ontmoetten diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit de gemeente elkaar in het Schielandshuis in Rotterdam. Zij slaan de handen ineen om de IT Campus te realiseren in het belang van de Rotterdamse regio en haar inwoners. Alle 35 koplopers, oftewel de eerste ambassadeurs van de Campus, ondertekenen een 'moreel convenant' waarmee de samenwerking symbolisch is onderstreept.

Waarom een IT Campus Rotterdam?
Digitalisering in de samenleving gaat razendsnel. Technologische ontwikkelingen hebben een gigantische impact op de maatschappij. Reguliere banen vragen steeds vaker om digitale vaardigheden en IT-kennis wordt een vereiste. Het werk van nu en in de toekomst verandert. Rotterdam wil en moet daar tijdig op inspelen. De stad heeft grote potentie op het gebied van innovatie en digitalisering. Haar rol als digitale poort naar Europa wordt steeds belangrijker. De haven groeit, de energietransitie is in volle gang en het ondernemersklimaat floreert. Om de potentie te benutten en de positie van Rotterdam nog meer te versterken is dringend behoefte aan meer en geschikter IT-talent. Op maandag 3 september opent de IT Campus Rotterdam haar deuren bijna zeker op de RDM-Kade.

Krachten bundelen
Ron Kooren is niet alleen voorzitter bij Albeda, maar ook voorzitter van 'Onderwijspower' van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Onderwijspower is hét platform voor onderwijs en arbeidsmarkt voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Ron is een van de drijvende krachten achter de IT Campus Rotterdam: "De vraag naar IT-geschoold personeel in onze stad is groot. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Deze mismatch is zowel kwalitatief als kwantitatief: er zijn meer vacatures dan arbeidskrachten en de studenten die uitstromen voldoen vaak niet aan de specifieke eisen van het bedrijfsleven. Doel op de lange termijn is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde studenten: van 4000 naar 8000. Het is hoog tijd voor actie, samenwerking en krachtenbundeling. De IT Campus Rotterdam is een initiatief waar we de komende jaren onze schouders onder gaan zetten. Op zo'n dag als vandaag in het Schielandshuis bruist het van de energie bij alle betrokkenen: ideeën worden gedeeld en met concrete afspraken bouwen we gezamenlijk verder aan dit programma voor de stad."

Katalysator
Op de IT Campus Rotterdam gaan onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan huidig en toekomstig talent. Vraag en aanbod komen er bij elkaar met opleidingen voor iedereen. Ron vervolgt: "De IT Campus Rotterdam is dé katalysator voor deze samenwerking. De Campus richt zich niet alleen op een hogere instroom en nieuwe opleidingen, maar moet ook als vliegwiel fungeren voor nieuwe oplossingsrichtingen en netwerken." Luc Gimbrère, directeur van het Rotterdamse IT-bedrijf Betabit, zet enthousiast zijn handtekening op het symbolische convenant: "Wij werken mee aan de ambitie om alle 50.000 kinderen in het primair onderwijs programmeerlessen te geven. De po-besturen hebben ons met open armen ontvangen. Ook denken we mee hoe we effectiever kunnen werven en meer meisjes kunnen bereiken. We bieden studenten in het mbo en hbo-stages en projecten aan. Doorlopende leerlijnen, AD-trajecten en het aantrekken van startups zijn voorbeelden van thema's die we met alle betrokkenen beetpakken. Met elkaar op zoek gaan naar oplossingen werkt enorm inspirerend." Henk de Bruijn, manager sociale infrastructuur bij Havenbedrijf Rotterdam vult aan: " IT moet een onderdeel van alle vakken worden in het mbo en hbo. IT koppelen aan maintenance en techniek-opleidingen is zeer gewenst. Acties die bijdragen aan kwalitatief goed opgeleide mensen, ook voor de haven. De komst van de Campus is de start van een proces waar we vanuit het Havenbedrijf graag een bijdrage aan blijven leveren."

Tot slot
Wil je meer weten over de IT Campus Rotterdam, ben je benieuwd wie de koplopers zijn of heb je een idee dat je graag wil delen? Mail dan naar Matthijs Jaspers, de projectleider van de IT Campus Rotterdam. E-mail: matthijs.jaspers@code-rotterdam.nl

Meer informatie VNO-NCW regio Rotterdam: Tessa Langerijs​

Regionieuws
Jong, fris en vooral divers

​Audrey Keukens is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West. Tijdens een feestelijke voorzitters-wissel in The Green Village in Delft volgt zij René Klawer op. Keukens wil verjongen en vernieuwen. “Waar zijn mijn leeftijds-genoten? Waar zijn de vrouwen? Meer diversiteit, daar ga ik mij de komende tijd op storten.”

lees meer
Dinsdag 19 Juni 2018

​Audrey Keukens is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West. Tijdens een feestelijke voorzitterswissel in The Green Village in Delft volgt zij René Klawer op. Keukens wil verjongen en vernieuwen. “Waar zijn mijn leeftijdsgenoten, de nieuwe generatie ondernemers? Waar zijn de vrouwen? Meer diversiteit, daar ga ik mij de komende tijd op storten.”


 
Door Pieter van der Meulen

 
“Als je door je oogharen naar Nederland kijkt, zie je dat het bedrijfsleven op de maximale capaciteit bezig is. Het is tijd om te investeren in de harde kant van de economie, de bouwende kant en minder op het verdelende aspect, zodat Nederland de capaciteit kan uitbreiden.” Hans de Boer, voorzitter van landelijk VNO-NCW, ziet noodzaak tot verandering voor het Nederlandse bedrijfsleven om de sterke economische positie te behouden. Een frisse wind in dé ondernemersvereniging van de Randstad past perfect in deze redenering. “Vind haar maar eens, een jonge vrouwelijke ondernemer in het Westen van het land die bereid is vanuit VNO-NCW West het ondernemersbelang te dienen. Vrouwen aan de top, dat wil VNO-NCW graag zien. Audrey is daar een geweldig voorbeeld van.” 

 
Shirtje wisselen
Minder feestelijk vindt De Boer het vertrek van Klawer. “Op moeilijke momenten leer je iemand echt kennen. Ik herinner me een autorit samen met René toen ik net was aangetreden als voorzitter van VNO-NCW en flink onder vuur lag in de media. We reden samen terug uit Maastricht, te midden van talloze telefoontjes over mijn uitspraken. Toen heb ik René leren kennen als warm, wijs en op de juiste manier rustig. Hij is tien jaar ouder dan ik en een voorbeeld voor mij, niet in de laatste plaats door de manier waarop hij voorzitter is geweest van VNO-NCW West. Dit is een moeilijke regio. Je moet geloofwaardig bij zowel Ajax, Feyenoord als AZ op de tribune kunnen zitten en ook een traantje kunnen wegpinken als Sparta degradeert. Dat lukt niet als je steeds van shirtje wisselt, dan moet je oprecht liefde hebben voor het spelletje. Dat heb jij meer dan tien jaar uitgedragen voor ondernemers in de verschillende regio’s van West.”      

 
Authentiek ondernemerschap
“Onze werkgeversclub gedijt in een organisatie van ondernemerschap en innovatie. The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties, is een prachtig voorbeeld waar beide samen komen, de perfecte plaats voor deze wisseling.” Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, werkte maar liefst elf jaar nauw samen met Klawer. “In de afgelopen jaren heb ik een bijzondere band met René opgebouwd, met als startpunt onze gezamenlijke waardering voor authentiek ondernemerschap. Bedankt voor alle inzet, humor en wijsheid die wij van jou hebben meegekregen.” Als afscheidscadeau ontvangt Klawer een gebundelde bloemlezing van zijn columns die hij tijdens zijn voorzitterschap heeft geschreven in magazine West. Met een staande ovatie en onder luid applaus neemt hij afscheid van VNO-NCW West.  
Lees hier de special van West.​ met de columns van René Klawer

Lees hier de toespraak van René Klawer bij het overdragen van het voorzitterschap van VNO-NCW West.

 
Niemand uitsluiten
“Een eer en een cadeau dat ik hier mag staan en deze klus mag doen. De afgelopen weken heb ik veel met leden gesproken en daar krijg ik veel energie van.” Audrey Keukens is als partner bij Dröge & van Drimmelen al geruime tijd lid van VNO-NCW West en heeft veel waardering voor het voorzitterschap van Klawer. “Dat je elf jaar voorzitter bent geweest, langer dan de twee keer vier jaar die eigenlijk is toegestaan, zegt eigenlijk alles. Ik wil graag doorgaan op de door jou ingeslagen weg. Voortbouwen op de doelgroepnetwerken, zoals het DGA-netwerk, het VrouwenNetwerk en het nieuwe netwerk Groene Groeiers. Variatie in doelgroepen, maar ook nieuwe vormen van bijeenkomsten spreken andere groepen aan. En dat is hard nodig. Waar zijn mijn leeftijdsgenoten? Waar is de nieuwe generatie ondernemers? Waar zijn de vrouwen? Diversiteit blijkt in alle organisaties succesvoller te zijn. Dat is het thema waarop ik mij ga storten. Diversiteit wat betreft man-vrouw verhouding, culturele achtergrond, maar ook mensen die op een andere manier denken. Je kunt niemand uitsluiten, dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ondernemers ook last van. Ik ga ernaar streven dat de samenstelling van het ledenbestand en de besturen van VNO-NCW West een afspiegeling wordt van de samenstelling van het Nederlandse bedrijfsleven.”

Lees hier de toespraak van Audrey Keukens bij het aanvaarden van het voorzitterschap van VNO-NCW West op 18 juni 2018 in Delft.

Lees het kennismakingsinterview met Audrey Keukens​ in magazine West. 
f49319b9-fe50-4b74-bd94-770086edea15
Nieuwe leden
ABN AMRO Bank N.V.
ROTTERDAM
World Trade Center Rotterdam
ROTTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen
Dáárom ben ik lid!
"Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten."

Joke Boonstra
Lid Raad van Bestuur Erasmus MC
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)."

Richard Jongste
Directeur-eigenaar Maasmond, vastgoedzorg en projectinrichting
Dáárom ben ik lid!
"’Energie, dynamiek en vooral de mensen zijn de redenen dat wij ons helemaal thuis voelen bij VNO-NCW Regio Rotterdam."

Sacha Boulogne
Partner AppStudio

 Partners

 Video

thumb eindejaarsfilm 2017 met afspeelknop.jpg
Eindejaarsfilm 2017