Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Van en door ondernemers

​VNO-NCW Regio Rotterdam is dé invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking, vooral ook samenwerking tussen leden uit verschillende bedrijfstakken.

Regionieuws
Vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel

​Vastgoedtransformatie in de zorg. Dat is het onderwerp van de Adviesraden Bouwpower en Zorgpower van VNO-NCW Regio Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum. Voor zorginstellingen is het vastgoed een belangrijk, maar ook risicovol bedrijfsmiddel.

lees meer
Dinsdag 10 Oktober 2017

Vastgoedtransformatie in de zorg. Dat is het onderwerp van de Adviesraden Bouwpower en Zorgpower van VNO-NCW Regio Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum. Voor zorginstellingen is het vastgoed een belangrijk, maar ook risicovol bedrijfsmiddel.

Door Merijn van Grieken

‘Eindelijk is het zover… een bijeenkomst over zorg en vastgoed’, zegt Joke Boonstra, voorzitter van de Adviesraad Zorgpower. Bouwen in de zorg is met alle snelle technologische ontwikkelingen ingewikkeld. ‘Je bouwt voor 50 jaar, maar als je kijkt wat er in de zorg gebeurt, kan dat bijna niet. Mensen worden ouder, behandelingen beter, op technologisch vlak kan er meer en tegelijkertijd speelt discussie over zorgkosten. Dat vraagt om een flexibel ziekenhuis’, zegt Boonstra die per 1 september toetrad tot de Raad van bestuur van Erasmus MC.

Rug recht houden
Het nieuwe ziekenhuisgebouw van Erasmus MC, waarvan de bouw in 2009 begon, wordt per 18 maart 2018 in gebruik genomen. ‘Een langdurig vastgoedtransformatieprogramma. Je moet lang je rug recht houden’, aldus Menno Riemersma, directeur Programma Integrale Bouw Erasmus MC.
Voor Erasmus MC is vastgoed is een strategisch bedrijfsmiddel. Circa 70 procent van de balans is vastgoed. ‘Grote vastgoedtransformaties vormen een trigger voor het primaire proces - artsen, verpleegkundigen etc - om goed na te denken hoe je in de toekomst wil werken. Vastgoed moet niet dominant zijn, maar omdat het zo inflexibel is, moet je er serieus over nadenken.’

Waar sta je over tien jaar
Bij de toekomstige opgave voor het Sophia Kinderziekenhuis heeft Riemersma daarom alle gebruikers gevraagd: Waar sta je over tien jaar? Wat heb je dan nodig en hoe ziet de zorg eruit? Waarin wil je excelleren en waar ligt je ambitie? Daarna gaan we de vertaalslag maken naar het ziekenhuis dat daarbij hoort. Er zijn nu medische apparaten die tien jaar geleden, bij de start van de nieuwbouw, niet bestonden. Die moeten ook worden ingepast’, aldus Riemersma.

Integraal programma
Om goed op veranderingen in te spelen, is de nieuwbouw in een integraal programma georganiseerd. ‘Een programmatische aanpak van werkprocessen en ICT is cruciaal, ook in een vroegtijdig stadium. Er zijn ruim 60 afdelingen en grote transformaties in het vastgoed raken velen. Bij programma’s van deze omvang moet je nooit bang zijn om nieuwe uitdagingen tegen het licht te houden en toch nog mee te nemen en door te voeren’, aldus Riemersma.

Efficiënt werken
Het nieuwe ziekenhuis wordt 207.000 m2 bruto vloeroppervlak groot. Efficiënter werken is het uitgangspunt. Verschillende specialismen delen de polikamers, de bezetting van de spreek- en behandelkamers wordt hoger en door eenpersoonskamers wordt de kans op infecties kleiner, rust de patiënt beter uit en kan de ligduur verkort worden.

Naar huis
Volgens Guido van den Bogaert, voorzitter Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie, verplaatst de zorg zich in snel tempo van ziekenhuis naar de thuisomgeving. Volgens hem wordt de zorg kleinschaliger en gaat naar de wijken. Nederland houdt een aantal gespecialiseerde centra en academische ziekenhuizen en krijgt er kleine klinieken in de wijken bij, zegt hij.
‘De ziekenhuiszorg zoals we die nu kennen waarbij patiënten na behandeling soms langdurig worden verpleegd, veranderd. In de toekomst is er minder ziekenhuiscapaciteit, maar is er wel behandelcapaciteit en worden mensen vervolgens in de thuisomgeving, verzorgd. In de wijk komen kleine klinieken die de patiënt op weg helpt naar herstel.’

Fotoreportage

Regionieuws
De economie, halleluja!

​Fris uit de veren voor het traditionele Miljoenenontbijt! De dag na Prinsjesdag uitslapen zit er niet in weten ruim 600 ondernemers inmiddels in de regio Rotterdam. Zij werden bijgepraat door burgemeester Ahmed Aboutaleb en hoogleraar Jan Willem Velthuijsen van de Rijksuniversiteit Groningen en partner & chief economist bij PwC.

lees meer
Vrijdag 22 September 2017

‘Het is een eer en een feest om over de economie te praten in een stad die bruist van de economie en waar 20 procent van de economie doorheen gaat en wordt gecreëerd. Voor economen is dit de mooiste stad van Nederland’. Een mooie binnenkomer van Amsterdammer Jan Willem Velthuijsen tijdens het Miljoenenontbijt, een samenwerking tussen VNO-NCW Regio Rotterdam, PwC Rotterdam en ING.

door Merijn van Grieken/Van Grieken Tekst

De economie van Nederland staat er glanzend voor: 3 procent groei bij een inflatie van bijna nul. Dat hebben we al heel lang niet meegemaakt, stelt de hoogleraar optimistisch. Of het nu gaat om investeringen, koopkracht of consumptie, het gaat goed. ‘We zijn als minilandje de 3de exporteur van Europa en de 7de ter wereld. Daar mogen we trots op zijn. We zien een brede groei waar we allemaal vertrouwen in hebben. Zo. Halleluja!’

Leven lang leren
Inderdaad halleluja! Toch had Velthuijsen ook een duidelijke boodschap gericht aan politiek Den Haag. De overheid moet meer investeren in een leven lang leren en harder werken aan een inclusieve samenleving, vindt hij. ‘Mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen of tijdens de economische recessie zijn gevallen, moeten zo snel mogelijk terug het arbeidsproces in. Neem die mensen weer aan’, zegt hij.

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland. ‘Werkgevers in ons land zoeken naar de beste kandidaat en als die niet gevonden wordt, zegt men: er is niemand geschikt. In Duitsland nemen ze de iets minder goede mensen ook aan en leiden deze mensen intern op door trainingen te geven. Dat werkt. Er is nauwelijks werkloosheid en bedrijven en overheden besteden geld aan de ontwikkeling van mensen. Investeren in een leven lang leren is nodig om de beroepsbevolking fit te houden. Daar moeten we hier ook heen.’Inclusieve samenleving
Ook Aboutaleb is het daarmee eens en maakt daarbij geen keus wie er verantwoordelijk is voor dat leven lang leren. ‘Zowel de overheid, als het bedrijfsleven, de werkgever als de persoon zelf moet (blijven) investeren in educatie en ontwikkeling. Onderwijs is te lang gezien als maatschappelijke kostenpost. Maar het is een investering. Dat moeten we echt in de gaten houden’, aldus de burgemeester.

Tussen nu en 2026 moeten 100.000 mensen met een beperkte toegang tot de banenmarkt werk hebben, hebben VNO-NCW en het rijk afgesproken. ‘De eerste twee jaar zijn misschien de meest makkelijke mensen geplaatst. Nu willen we verder. Ga naar www.opnaarde100.nl om deze mensen aan het werk te krijgen’, aldus voorzitter Diederik van Dommelen van VNO-NCW Regio Rotterdam.

Behalve de arbeidsmarkt gingen Velthuijsen en Aboutaleb ook dieper in op de energietransitie die een inhaalslag nodig heeft. ‘Den Haag moet serieus werk moet maken van de energietransitie. Voor Rotterdam met de haven is dat ongelooflijk belangrijk. We moeten stappen zetten naar de komende 35-30 jaar met een haven die groen is en er qua energieconsumptie anders uitzien en ook anders omgaat met schadelijke CO2-uitstoot. Er zijn al veel stappen gezet. Er zijn veel initiatieven tot vergroening. Ook in de woningbouw.’

Ons Rotterdam
Ons Rotterdam, jij zorgt voor ons dus wij zullen voor je zorgen. Ik hou van jou, ook al ben jij jouw hart verloren’, waren de woorden waarmee het Miljoenenontbijt afsloot. Een toepasselijk optreden van zanger Le Seton die een passende ode bracht aan Rotterdam met zijn stadslied en een optreden van een ware woordkunstenaar, de spoken word-artiest Y.M.P.

​Fotoreportage
Videoimpressie

Regionieuws
'Goede basis, nu doorpakken!'

​'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. Rutte-II laat met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.​

lees meer
Woensdag 20 September 2017

​‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

Investeren in de verdienkracht van Nederland
Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemingsorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.

Extra investeringen
De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren.  Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie.  

Aandacht nodig voor lastenverlichting
Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. ‘Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemingsorganisaties.  

Innoverende mkb’er afgeremd
Het is teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl ‘voorkomen altijd beter is dan genezen’.

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.​

24e018c0-5481-4fa7-98c5-925a9acd875f
Nieuwe leden
Hicham (H.) Samadi
CAPELLE A/D IJSSEL|Tempo-Team Uitzenden
Peter (P.A.) van de Belt
RIJSWIJK|PNO Consultants B.V.
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"’Energie, dynamiek en vooral de mensen zijn de redenen dat wij ons helemaal thuis voelen bij VNO-NCW Regio Rotterdam."

Sacha Boulogne
Partner AppStudio
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)."

Richard Jongste
Directeur-eigenaar Maasmond, vastgoedzorg en projectinrichting
Dáárom ben ik lid!
"Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten."

Joke Boonstra
Lid Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen

 Partners

 Video

Openingsfilm Miljoenenontbijt Regio Rotterdam 2017