Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Van en door ondernemers

​VNO-NCW Regio Rotterdam is dé invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking, vooral ook samenwerking tussen leden uit verschillende bedrijfstakken.

Regionieuws
Bedrijventerrein Schiebroek kán van aardgas af

​Zestig deelnemers bogen zich op 24 april over de vraag hoe ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam binnen drie jaar aardgasloos kunnen ondernemen. Willem de Klerk leidde namens VNO-NCW Rotterdam een gespreksgroep.

lees meer
Donderdag 26 April 2018

​Zestig deelnemers bogen zich op 24 april over de vraag hoe ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam binnen drie jaar aardgasloos kunnen ondernemen. Willem de Klerk leidde namens VNO-NCW Rotterdam een gespreksgroep.
Lees verder

Regionieuws
Nieuwe voorzitter Audrey Keukens

​Audrey Keukens is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West.
Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

Onderstaand interview is op 19 april 2018 verschenen in het ledenmagazine West.

Nadat het Algemeen Bestuur begin maart zijn goedkeuring gaf, werden de leden via de mail geraadpleegd. De positieve reply’s stroomden binnen. Audrey Keukens is een innemende persoonlijkheid. Eerste indruk: sociaal, hands-on-mentaliteit, relatief jong (42). Én directeur-grootaandeelhouder. Het perfecte profiel voor de voorzitter van een ondernemersvereniging nieuwe stijl. Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

Door Annemarie van Oorschot

De vernieuwing van VNO-NCW West wil Audrey Keukens voortvarend doorzetten. Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken, communiceert daar helder over en reikt praktische oplossingen aan.
“Op twee vlakken moet de vernieuwing geïntensiveerd worden”, zegt ze vastberaden, “intern en ledenontwikkeling. Intern wordt het bureau van VNO-NCW West al anders georganiseerd en krijgt de samenwerking tussen de regionale en landelijke organisatie een nieuwe vorm. De uitdaging is dat er eind 2018 een vitaal en gezond bureau staat. Wat de ledenontwikkeling aangaat, zullen we de neergaande tendens moeten keren. De vorm van events en van netwerkgroepen zal moeten veranderen.”
Keukens is sinds twee jaar lid van VNO-NCW Den Haag, daarvoor was ze actief voor Jong Management (JM), afdeling Amsterdam. Ze constateert dat JM-leden niet vanzelfsprekend doorstromen naar VNO-NCW. “Die verbinding wil ik verbeteren. Dat is één. Ook de verbinding met andere ondernemers kan beter. Mensen worden niet snel meer lid ergens van, dat is een maatschappelijke trend. Ze willen de verplichtingen niet. Daar komt bij dat hier in het westen van het land de Malietoren, landelijke VNO-NCW, bekend is. De regionale vereniging minder. En er zijn ook heel veel andere leuke clubjes. VNO-NCW West zal zich meer moeten profileren.”

Wat versta je onder een andere vorm van events?
“Een spreker in een zaaltje werkt in mijn ogen niet meer. Als er dan ook nog voornamelijk oudere, mannelijke deelnemers zijn, voelen jonge  ondernemers een drempel. Waarom zijn de bijeenkomsten bijna altijd van vier tot zeven in de avond? Dat is een onmogelijke tijd voor jonge mensen met kinderen. Organiseer ook eens een ontbijt- of lunchbijeenkomst. En waarom altijd binnen, ga eens naar buiten, iets samen ervaren. Dus meer variëren in het aanbod. En leden hebben zelf leuke ideeën voor bijeenkomsten, help ze die te realiseren.”

En welke andere vorm van netwerkgroepen zie je?
“Je zult lokale en issue-gedreven netwerken moeten ontwikkelen. Lidmaatschap van VNO-NCW West is niet interessant, wel van Amsterdam of Westland. Er zijn al goede initiatieven, zoals het VrouwenNetwerk en Groene Groeiers. We kunnen kijken of er andere issues zijn waaraan we groepen ondernemers kunnen binden. De grootste uitdaging die de komende tien jaar op ondernemers af komt, is het vinden van goed personeel. VNO-NCW West heeft een HRM Expert Netwerk waaraan vooral personeelsmanagers deelnemen. Maar die weten wel dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm groot gaat worden. De leden zelf, de directeuren-grootaandeelhouders, zijn daar nu wellicht nog weinig mee bezig. Die moeten bij elkaar komen, sparren en ervaringen uitwisselen.”

Keukens is een van de drie partners bij het Haagse bureau Dröge & van Drimmelen, gespecialiseerd in public affairs en corporate communication. Het bureau werd in het jaar 1999 opgericht, Keukens kreeg er in 2001 haar eerste baan - na haar universitaire opleiding ‘Culturele studies’ in Amsterdam - werd in 2008 mede-eigenaar en is sinds 2015 directeur-grootaandeelhouder. Samen met Frans van Drimmelen, oud-medewerker van VNO-NCW, zorgde ze in2011 voor een schaalsprong met de  overname van het eveneens Haagse communicatieadviesbureau Pauw, Sanders & Zeilstra. Het bureau telt anno 2018 veertig medewerkers en drie vestigingen in Den Haag, Brussel en Shanghai.

Public Affairs behoort ook tot de corebusiness van VNO-NCW. Is er kans op belangenverstrengeling?
“Op kantoor heb ik afgesproken dat ik dossiers die in de regio spelen, niet zal oppakken. Daarnaast ben ik uiteraard transparant over zowel mijn werkzaamheden als nevenfuncties naar alle betrokken partijen.”
Welke lobbyprojecten heb je nu onder je hoede?
“Ik ben als partner verantwoordelijk voor de financiële zaken van Dröge & van Drimmelen en natuurlijk ook voor acquisitie. Dat doe ik de helft van mijn tijd. De andere helft faciliteer ik vooral grote Amerikaanse techbedrijven bij hun public affairs. Die wijs ik de weg in Nederland. Deze bedrijven komen uit een andere politieke cultuur en vinden de Nederlandse manier van polderen soms ingewikkeld. Ik adviseer ze dan wie ze op welk moment moeten benaderen. We leiden ze ook op in de Nederlandse politiek, want een meerpartijencoalitie kennen Amerikanen niet.”

Welke lobby-onderwerpen zou je voor VNO-NCW West willen oppakken?
“Er zijn er heel veel, maar ik beperk me tot drie: diversiteit, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. Een korte toelichting? Ik wil de leden oproepen diversiteit in hun bedrijf te bevorderen. De samenstelling van hun personeel zou op elk niveau een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, op het gebied van geslacht, culturele achtergrond en opleidingsniveau. Door de snel groeiende krapte op de arbeidsmarkt hebben zij voor de continuïteit van hun bedrijf iedereen keihard nodig. Je kunt ook niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ondernemers last van. Dat is nooit goed voor een stabiel ondernemingsklimaat. Het honderdduizend-banenplan is een goede aanpak, maar de groep ‘arbeidsgehandicapten’ is te specifiek. Dat kunnen we breder trekken.”

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk streeft sinds de oprichting in 2010 naar meer vrouwen in  topfuncties van het bedrijfsleven en in de besturen van VNO-NCW. Voorzitter Caroline van Reenen, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW West, heeft het onderwerp diversiteit hoog op de agenda van VNO-NCW gezet. Keukens is de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de vereniging circa zeventig jaar geleden.

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk heeft recent gepleit voor de invoering van een vrouwenquotum voor topfuncties. Noodzakelijk om de diversiteit te realiseren. Mee eens?
“Ik ben niet tegen een quotumwet, maar zie deze als een tijdelijke stimulans. We zitten in een overgangsfase. Bij de generatie van mijn moeder stopte de vrouw met werken als ze trouwde of een kindje kreeg. Bij mijn generatie ging de vrouw die moeder werd vaak in deeltijd werken omdat haar man een hoger salaris en een beter carrièreperspectief had. Bij de komende generatie gaat die balans denk ik anders doorslaan. Jonge vrouwen groeien tegenwoordig sneller door dan mannen, ze zijn hoger opgeleid en eerder afgestudeerd. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de man het meeste geld verdient. Ik hoop dat jonge stellen ervoor kiezen dat zij beiden blijven werken en de zorgtaken gelijk verdelen. Het bedrijfsleven zal zich op het gebied van de werktijden flexibeler gaan opstellen, hoewel ik me realiseer dat dit in bijvoorbeeld productiebedrijven met ploegendiensten moeilijk is. Toch zal het bedrijfsleven dit moeten faciliteren, want het heeft die mensen gewoon hard nodig. Ik ben ervan overtuigd dat werknemers met een vierdaagse werkweek ook de top kunnen bereiken. Dat gebeurt al in de zakelijke dienstverlening. Mits je geschikt bent, want de beste -ongeacht seksuele geaardheid- moet de topfunctie krijgen.”

En de andere twee lobbyonderwerpen, bereikbaarheid en bedrijventerreinen?
“De steden in de Randstad zijn slecht bereikbaar. Door technologische ontwikkelingen zal er veel veranderen in de vervoersstromen, maar we moeten de overgangsperiode door. In de lobby moeten we streven naar een optimale mix van openbaar en wegvervoer. En we kunnen het vervoer nu al slimmer regelen. Neem het pakketvervoer. Ik heb vorige week zes dingen via internet besteld en kreeg op één dag zes verschillende bezorgers aan de deur. Dat kan anders. Wat de bedrijventerreinen betreft, er is een spanning tussen wonen en werken. De toenemende schaarste aan woningen zet druk op bedrijventerreinen. Soms kan wonen en bedrijvigheid worden gecombineerd, maar vaak ook niet. Je wilt geen kinderrijke wijk naast de industrie, waar vrachtwagens rijden en veel lawaai is. We moeten lobbyen voor voldoende ruimte voor maakindustrie, die mag niet uit de steden verdwijnen.”

Tussen de serieuze vragen door vertelt Keukens ongedwongen over haar persoonlijke leven. Ze is geboren in Amsterdam, opgegroeid in Apeldoorn, woont in Wassenaar, is alleenstaand en heeft een pleegdochter van vijf jaar. “Ze komt eens in de twee weken een weekend bij me, dan ben ik onbereikbaar. Ik ga dan leuke dingen met haar doen. Naar het bos, het strand, maar ook de gewone dingen als grasmaaien en boodschappen. Het is voor haar fijn. En ik kan haar moeder, bij wie ze de rest van de tijd woont, een weekend ontlasten. Ik heb me een tijdje geleden aangemeld bij de stichting Jeugdformaat. Ze is nu bijna acht maanden bij me. Of ze lang blijft weet je niet. Dat is altijd afwachten.”

Sporten doet Keukens graag. Ze speelt bij de veteranen van de Haagse hockeyclub HDM, die vorig seizoen “helaas van de reserve-overgangsklasse naar de eerste klasse’ zijn gedegradeerd. Ze golft met vriendinnen. “Nee, nooit zakelijk” en houdt van skiën. En ze heeft ‘onwijs veel zin’ in het voorzitterschap van VNO-NCW West. “Ik ga de komende tijd naar veel bijeenkomsten om ondernemers te ontmoeten en sta zeer open voor nieuwe ideeën en wensen. Alleen met elkaar kunnen we een bloeiende vereniging zijn!”

Regionieuws
Lobby gaat door!

​Na de gemeenteraadsverkiezingen zetten de voorzitters van de VNO-NCW-regio’s de lobby onvermoeibaar voort. Ondernemerswensen verdienen een plaats in het coalitieakkoord.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

​De lobby is niet afgelopen met de verkiezingen

De bestuursvoorzitters in de regio’s van VNO-NCW West hebben, samen met de leden en de VNO- NCW medewerkers, zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ingespannen om de wensen van het bedrijfsleven in de diverse partijprogramma’s te krijgen. Vier voorzitters geven een eerste reactie op de verkiezingsuitslag in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Maar daarmee is de lobby niet afgelopen. “Dit is het belangrijkste moment om te lobbyen bij de toekomstige wethouders”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, ruim een week na de verkiezingen.

“Nu vinden de onderhandelingen plaats over de collegeprogramma’s en worden belangrijke keuzes gemaakt. Doordat onze bestuurders, onze lobbyisten en ik persoonlijk contact hebben met  lijsttrekkers die bezig zijn colleges te vormen, kunnen we effectief lobbyen voor een gunstig  ondernemersklimaat en een goede basis leggen voor de samenwerking de aankomende jaren. We voeren zowel een-op-een als groepsgesprekken met gemeenteraadsleden. De aanpak hiervan  verschilt per gemeente. Onderwerpen waarop wij nadruk leggen zijn de woningbouwopgave in steden, het belang van de industrie, de verduurzaming en de bereikbaarheid. Ook adviseren we de gemeenten meer samen te werken met andere gemeenten in de regio. Veel kansen kunnen alleen gegrepen worden en problemen opgelost als er effectief wordt samengewerkt.”

Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Regio Rotterdam:
“Als ik het nu mocht zeggen zou ik de VVD, D66 en de PvdA het liefste in het college van bestuur zien. Die partijen hebben regeerervaring en VNO-NCW Rotterdam kan met alle drie de partijen goed zakendoen. Zeker de VVD heeft zich in de  afgelopen jaren constructief opgesteld richting ondernemers en ik hoop dat zij dat ook doen in de toekomst.
Echter, het wordt spannend wie in het college van bestuur komt omdat de partij Leefbaar Rotterdam’ nu elf zetels heeft binnengehaald. Tijdens het vorige college met het CDA, Leefbaar Rotterdam en D66 was de samenwerking tussen VNO-NCW Rotterdam en de gemeenteraad wisselend. Ik denk dat de samenwerking tussen ons en de wethouders beter kan en dat we daar in de toekomst nog slagen in kunnen maken.“

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam:
“Dat GroenLinks de grootste partij is geworden in Amsterdam lag zeker in lijn met mijn  verwachtingen. De lijsttrekker Rutger Groot Wassink werd tijdens het mede door ons georganiseerde bedrijfslevendebat al verkozen tot de beste debater. Dat is fijn want dat betekent dat ondernemers vertrouwen hebben in GroenLinks.

De kans is groot dat het college een linkse formatie wordt, maar dat is voor VNO-NCW Amsterdam geen probleem: wij zijn het gewend dat ‘de linksen’ de stad regeren. Voor ons is het belangrijk dat we een goede samenwerking hebben op basis van vertrouwen met de gemeente en we willen ons inzetten om dat vorm te geven. Zeker nu er een grote schaalsprong aankomt op het gebied van woningbouw en infrastructuur in Amsterdam. Het is daarom essentieel dat we goed met elkaar overleggen, want een goed functionerend bedrijfsleven is goed voor stad en inwoners. We hebben elkaar altijd nodig gehad en dat zal zo blijven.”

Jaap Wielaart, voorzitter VNO-NCW Den Haag:
“Ik vind de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag verrassend. De lokale partij ‘Groep de Mos’ is een stuk groter geworden, dat had ik niet verwacht. Nu zij groter dan ooit is, zal zij meer naar de lokale belangen van de gemeente kijken. Dat zal de zaak voor ons wel veranderen. Hoe dat precies gestalte krijgt zullen we zien. Toch denk ik niet dat we veel te vrezen hebben. Het gaat uiteindelijk om de mensen die de wethouders worden. Als zij bereid zijn om hun beste beentje voor te zetten, kunnen ze ook een goede samenwerking verwachten met VNO-NCW Den Haag. Het is belangrijk dat wij van onze kant goede lobby voeren en dan komt het goed. Ik hoop dat de formatie snel gaat, zodat spoedig de beste stuurkracht plaatsvindt binnen de gemeente.”

Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland:
“De belangrijkste vraag na de verkiezingen in de gemeente Leiden is of met drie of vier partijen een college wordt gevormd. Bij drie is het de vraag of de VVD of de PvdA gaat meedoen. Er ligt een grote klus voor ze klaar, want zij zullen moeten bepalen hoe verder wordt gegaan met de toekomstvisie van deze regio. Daarbij wordt gesproken over een fusie van gemeenten. Dit zou goed zijn voor de ondernemers, omdat het voor hen van groot belang is dat gemeenten samenwerken.

Zelf denk ik niet dat er veel zal veranderen in de samenwerking tussen VNO-NCW Rijnland en de gemeenten door de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij het deelnemen aan Economie071, een samenwerkingsverband tussen de drie O’s: overheden, onderwijs en ondernemers, werken we de afgelopen jaren constructief samen. We zullen moeten wennen aan de nieuwe wethouders, maar ik verwacht de samenwerking op een vruchtbare manier voort te zetten.”

8d5672e9-d0c1-473a-b930-4369021d3073
Nieuwe leden
Sligro
ROTTERDAM
Koninklijke De Kuyper
SCHIEDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten."

Joke Boonstra
Lid Raad van Bestuur Erasmus MC
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen
Dáárom ben ik lid!
"’Energie, dynamiek en vooral de mensen zijn de redenen dat wij ons helemaal thuis voelen bij VNO-NCW Regio Rotterdam."

Sacha Boulogne
Partner AppStudio
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)."

Richard Jongste
Directeur-eigenaar Maasmond, vastgoedzorg en projectinrichting

 Partners

 Video

thumb eindejaarsfilm 2017 met afspeelknop.jpg
Eindejaarsfilm 2017