Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Oostland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Oostland

​De ondernemers en directeuren van VNO-NCW Oostland zijn professioneel, betrokken, resultaatgericht en energiek. VNO-NCW Oostland is trots op haar invloedrijke netwerk van beslissers.
De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken.

Regionieuws
Honderd miljoen voor innovatie

Wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 stelt 100 miljoen dollar ter beschikking via een grootschalig subsidieprogramma: het EXPO Live Fund. Het fonds is bedoeld de beste innovaties te helpen opstarten of uit te bouwen. Ontvang een bijdrage voor uw innovatie!

lees meer
Dinsdag 16 Oktober 2018

​De organisatie van de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 stelt 100 miljoen dollar ter beschikking via een grootschalig subsidieprogramma: het EXPO Live Fund. Het fonds is bedoeld om vanuit de hele wereld de beste innovaties te helpen opstarten of uit te bouwen. Ook Nederlandse organisaties komen in aanmerking voor financiering vanuit het fonds. Jaarlijks zijn er twee toekenningsrondes, de tweede ronde voor 2018 is nu gestart. Al eerder ontvingen twee Nederlandse bedrijven een financiële bijdrage van het EXPO Live Fund. 

De Dubai EXPO 2020 zoekt wereldwijd naar mensen die een bijdrage willen leveren aan een betere, duurzame wereld en heeft daarvoor veel geld beschikbaar gesteld in de vorm van het EXPO Live Fund. Dit is een innovatie- en samenwerkingsprogramma voor het financieren, versnellen en promoten van creatieve oplossingen die het leven verbeteren en tegelijkertijd onze planeet beschermen. Het programma geeft de mogelijkheid om financiering te krijgen tot 100.000 dollar voor innovaties die gericht zijn op de sub-thema’s van de Dubai EXPO: mobility, sustainability en opportunity.

Hoogte financiële toekenning
De hoogte van een financiële toekenning hangt af van de fase waarin het idee, de innovatie of het product zich bevindt en de schaalbaarheid. Naast financiering geeft het EXPO Live Fund toegang tot een groot netwerk en samenwerkingsverbanden. Het biedt ook de mogelijkheid om het product, innovatie of idee onder de aandacht te brengen van miljoenen bezoekers van de Dubai EXPO 2020  en lokale en internationale media.

Inzendtermijn en beoordeling
Twee keer per jaar kunnen innovaties worden ingezonden. Voor de ronde van januari 2019 kunnen de ideeën nu al worden ingediend, de inschrijving sluit op 2 december 2018.

Inzendingen worden op de volgende criteria beoordeeld:

  • Relevantie tot het thema en de sub-thema’s van de Dubai EXPO
  • Het innovatieve karakter van de oplossing / het idee / het product / het project
  • De directe toepasbaarheid in een gemeenschap of samenleving
  • De mate waarin het een duidelijk verschil maakt in een samenleving of gemeenschap
  • De uitvoerbaarheid en schaalbaarheid 
  • De aanwezigheid van een business plan
Inzenden loont
De eerste toekenningsrondes zijn al geweest en twee Nederlandse innovaties hebben financiering toegekend gekregen uit het EXPO Live Fund. Zo kreeg de Nederlandse startup Land Life Company een financiële bijdrage om met een nieuwe ‘cocoon’- technologie 500.000 bomen te planten in droog en ge-erodeerd land. Ook Designation Works kreeg een bijdrage, het bedrijf maakt het mogelijk om bomen tot volwassenheid te laten uitgroeien met 90% minder water en zonder additionele hulp.

Rebecca Braswell, directeur van Land Life Company: “Met de hulp van het EXPO Live Fund kunnen we onze doelstellingen realiseren. We starten een voorbeeldproject in Zambia en groeien dan door in drie andere landen. De financiering via het fonds heeft een grote impact op onze organisatie. We kunnen door het planten van honderdduizend bomen in plaats van tienduizend bomen lokaal gaan opereren en produceren. Het zorgt ervoor dat we onze productiekosten kunnen reduceren, carbon footprint kunnen verminderen en meer banen kunnen creëren. Dat was zonder de bijdrage uit het EXPO Live Fund nooit zo snel gelukt.”

Meer informatie en aanmelden
Kandidaten die in aanmerkingen willen komen voor financiering moeten zich voor 2 december 2018 aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.expo2020dubai.com.

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Met een geschat aantal bezoekers van 20-25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 een veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers. 
Regionieuws
Conjunctuur

​“Bij voorspellingen over de conjunctuur zou de overheid naar de tuinbouw moeten kijken”, vindt Peter Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten. “Onze sector loopt altijd voor op de rest van de economie. Na twee goede jaren staan de prijzen weer onder druk.”

lees meer
Maandag 24 September 2018

Gaan ondernemers erop vooruit?

De Miljoenennota 2019 brengt voornamelijk positief nieuws. Het kabinet verwacht voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot. De economie blijft groeien en de werkloosheid daalt naar het laagste niveau sinds vijftien jaar. Toch plaatsen Oostlandse ondernemers daar kanttekeningen bij, zo blijkt tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Oostland.

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

“Het gaat heel goed met Nederland, maar we moeten het land klaarstomen voor de volgende generatie”, zegt voorzitter Ilone Ammerlaan van VNO-NCW Oostland. “Twee belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn de digitalisering en de energietransitie. Er moet geïnvesteerd worden, want de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het openbaar vervoer lopen vast. En er zijn bedreigingen, zoals de Brexit en een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China.”

Zorg
Net als vorig jaar is Arne Weverling te gast in het Oostland. Hij blikt terug op het afgelopen jaar, waarin hij zich als Tweede Kamerlid voor de VVD onder meer bezighield met de digitalisering, de Greenports en de Brexit. “Toen ik nog gemeenteraadslid in het Westland was, zag ik het als mijn taak om praktische kennis in te brengen. Dat doe ik nu weer. Ik zit onder meer in de LNV-commissie die adviseert over de Brexit. Daarin kom ik op voor de belangen van de land- en tuinbouw. Food en flowers moeten zo snel mogelijk de grens over kunnen.”

Burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland bestudeerde de Miljoenennota grondig. Hij vindt het opvallend dat de huishoudelijke consumptie-uitgaven achterblijven. “De verwachte economische groei van 2,6 procent is vooral afkomstig van de export. De overheidsbestedingen groeien harder dan de huishoudelijke consumptie. En de huishoudelijke consumptie valt naar verwachting in 2019 lager uit dan dit jaar.” Verder noemt hij de zorgsector als snelst groeiende en grootste kostenpost. “De politiek durft hier de vingers niet aan te branden omdat de kiezer het zo wil.” Hij wil de sector uitdagen om te innoveren en iedere dag een beter product neer te zetten met minder geld. Kathy Arends, wethouder Economische Zaken in Lansingerland steunt hem daarin. Zij werkte zelf jarenlang in de jeugdzorg en weet uit ervaring dat het efficiënter kan. Zij belooft zich daar binnen Lansingerland hard voor te maken.

Keerzijde
Naast Arends geven ook Frank van Kuppeveld, wethouder Economische Zaken in Pijnacker-Nootdorp en drie Oostlandse ondernemers hun reactie op de Miljoenennota. Maarten Post van Post Makelaardij haalt de huizenmarkt aan. “Drie jaar terug was het lastig huizen te verkopen. Nu is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Het is afwachten wat voor effect de dalende hypotheekrenteaftrek gaat hebben.” Danny Ruigrok van Bloemendaal Ruigrok vraagt zich af of ondernemers er wel op vooruitgaan met de nieuwe belastingplannen. “Waarover betalen we straks belasting en wordt energiezuinig ondernemen nog wel gestimuleerd?” Ook wijst hij op de keerzijde van een hoogconjunctuur. “Arbeid wordt schaars en duurder. Zijn ondernemers daar wel zo blij mee?” Bij voorspellingen over de conjunctuur zou de overheid volgens Peter Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten, naar de tuinbouw moeten kijken. “Onze sector loopt altijd voor op de rest van de economie. Wij zien na twee goede jaren dat de prijzen nu weer onder druk staan. Het gaat niet meer zo goed als we dachten.”

Fotoreportage

Regionieuws
Ondernemen in het oog van de storm

​Nog een half jaar tot de brexit. Het handelsconflict tussen China en de VS escaleert. Trumps buitenlandbeleid veroorzaakt veel onzekerheid en ook binnen de eigen Europese Unie rommelt het. Wat betekent de internationale economische onrust voor ondernemers uit de Randstad?

lees meer
Dinsdag 18 September 2018

​ONDERNEMEN IN HET OOG VAN DE STORM

Tekst: Pieter van der Meulen
Beeld: ANP

De wereldeconomie schudt en beeft. Over ruim een half jaar hoort het Verenigd Koninkrijk officieel niet meer bij de Europese Unie. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten escaleert, op de valreep voorkomt een deal tussen Trump en Juncker een conflict tussen de VS en Europa, Turkije raakt verder verstrikt in een diepe financiële crisis en China eist steeds nadrukkelijker de dominante positie op het economische wereldtoneel op. Welke plaats nemen onze leden in tussen dit geweld van economische zwaargewichten?

In 2016 lanceren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland NL Next Level, een nieuw perspectief voor Nederland. Ondersteund door een brede investeringsagenda blijft Nederland in dit perspectief ook in de toekomst tot de economische wereldtop horen. “Het bedrijfsleven verkeert in de unieke positie om dingen tot stand te brengen en op een goede manier richting te geven aan de veranderingsprocessen die plaatsvinden,” stelt Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW en een van de drijvende krachten achter NL Next Level. Het bedrijfsleven moet het voortouw nemen bij de verschillende economische en maatschappelijke transities die zich de komende jaren onvermijdelijk zullen voltrekken. Maar hoe ontwikkelt het geopolitieke speelveld zich terwijl deze grote omwentelingen plaatsvinden? Kan Nederland nog steeds de voortrekkersrol op zich nemen als de economische wereldorde, zoals die de afgelopen decennia eruit heeft gezien, ingrijpend verandert?

Leven wordt lastiger
Op 29 maart 2019 zal de brexit een feit zijn. Het lijkt erop dat tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk invoertarieven en douanecontroles worden geherintroduceerd. In 2017 leverde de handel met het VK Nederland 22,7 miljard euro op, 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee waren bijna 220 duizend Nederlandse banen gemoeid. Dit maakt het Verenigd Koninkrijk onze belangrijkste handelspartner na Duitsland. Volgens analisten van de Rabobank worden de delfstoffenwinning, de maakindustrie en de land- en tuinbouwindustrie in Nederland het hardst geraakt. Op de veiling in Honselersdijk in het Westland drukt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in juli tweehonderd tuinders op het hart toch serieus rekening te houden met de mogelijkheid van een harde brexit, waarna Groot-Brittannië geen deel meer uitmaakt van de gemeenschappelijke markt van de EU. “Ik maak me niet zo snel druk,” aldus de Boer. “Maar we moeten serieus rekening houden met een botsing tussen de EU en Engeland die een harde brexit tot gevolg heeft. Er gaat een verplaatsing van productie plaatsvinden. Wanneer het moeilijker en duurder wordt van hieruit naar Engeland te exporteren, gaan producenten in het Verenigd Koninkrijk dat overnemen. Nederlandse producenten, zeker in de agrarische sector, krijgen te maken met meer concurrentie uit het Verenigd Koninkrijk. Het leven wordt lastiger.”

Spierballentaal
Aan de andere kant van de oceaan wordt anders gereageerd op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. President Trump prijst de Engelsen dat zij het heft weer in eigen hand durven nemen, volledig in de geest van zijn eigen America First-ideologie. Maar als premier Theresa May haar brexitplan presenteert, wordt dit genadeloos neergesabeld door Trump door te zeggen dat Engeland op deze manier niet hoeft te rekenen op een handelsverdrag met de VS. Om deze kritiek vervolgens weer af te zwakken door te zeggen dat Engelsen mogen doen wat ze willen en dat de VS altijd klaar staat voor haar bondgenoten. Het is kenmerkend voor het buitenlandbeleid van Trump: spierballentaal en dreigementen, onvoorspelbaarheid en standpunten die van de ene op de andere dag totaal kunnen veranderen. In juli leek een grootschalig handelsconflict tussen de VS en de EU onafwendbaar. Enkele dagen later sloten Juncker en Trump een grote handelsdeal en verschenen de twee uitbundig knuffelend en kussend voor de camera. Maar hoe lang deze liefde stand zal houden, is onmogelijk te zeggen.

Armpje drukken
De relatie tussen de Verenigde Staten en China laat minder ruimte voor interpretatie. Na veel waarschuwingen heeft de VS importheffingen ter waarde van 34 miljard dollar ingesteld op Chinese goederen. China betaalde met gelijke munt terug door een heffing op Amerikaanse goederen te leggen. Xi Jinping, president van China, noemt de tegenmaatregelen onvermijdelijk en stel dat de VS ‘de grootste handels oorlog uit de geschiedenis’ is begonnen. Gevolg is een wedstrijdje armpje drukken tussen de twee grootste economieën ter wereld. De Verenigde Staten is altijd groot voorvechter geweest van vrijhandel, wat moet leiden tot toename van de wereldwijde welvaart. Maar onder leiding van Trump is een andere, protectionistische weg ingeslagen. Als Amerikaanse bedrijven in andere landen produceren omdat dit goedkoper is, leidt dat tot werkgelegenheid in het productieland. Trump wil banen in eigen land scheppen door bedrijven via importheffingen te verleiden de productie naar eigen land terug te halen. Belangrijke financiële instanties zoals de Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar ook grote Amerikaanse bedrijven zelf, zeggen dat veel producten door globalisering nou eenmaal verspreid over de wereld worden gemaakt. Volgens Trump dwingt het Amerikaanse handelstekort hem tot maatregelen. Amerika importeert sinds de jaren tachtig meer dan het exporteert, met een verschil van 566 miljard dollar in 2017. Volgens Jan Lambregts, hoofd van afdeling Financial Markets Research bij de Rabobank, is het duiden van een handelstekort als iets negatiefs een misverstand. “De macht ligt juist bij importlanden, die meer invoeren dan uitvoeren. China doet eigenlijk steeds een enorme investering in de dollar."

Made-in-China
Het escalerende handelsconflict tussen China en de VS kan vanuit een breder perspectief ook anders worden geduid. Al geruime tijd dient China zich steeds nadrukkelijker aan als dé toonaangevende economie in de wereld. In 2015 presenteert Xi Jinping het ‘Made-in-China 2025’ programma. Doel van dit plan is om tussen nu en 2025 nog meer gigantisch technologische sprongen te maken, waarbij de nadruk vooral ligt op elektrische auto’s scheepstechnologie en duurzame energie. Het ambitieuze streven is dat acht van de tien producten uit deze sectoren in 2025 in China geproduceerd worden. Made in China dus. Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie en de productie van halfgeleiders wil China leidend worden. De technologiesector wordt gesteund met forse subsidies, strakke planning en natuurlijk een gigantische afzetmarkt in eigen land.  Hoewel de grootste beursgenoteerde techbedrijven nog steeds Amerikaans zijn, zitten de Chinezen Amerika op de hielen. De door Trump ontketende handelsoorlog kan gezien worden als de meest recente zet in de wedloop om technologische dominantie, wat uiteindelijk leidt tot economische en politieke suprematie.

Groot in klein zijn
Welke effecten hebben deze ontwikkelingen en onzekerheden voor Nederland? Ondernemen is kansen zien en hoewel de brexit voor veel onduidelijkheid zorgt, biedt deze ook kansen. Multinationals heroverwegen de vestigingsplaats van hun hoofdkantoor in Europa, waarbij Nederland een uitkomst kan bieden. Vanwege de brexit vertrekt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) uit Londen en heeft de Zuidas in Amsterdam gekozen als nieuwe thuishaven. Ook Unilever kiest voor Nederland, in zijn geval Rotterdam, als locatie voor het hoofdkantoor. Ook verlaten meerdere financiële instellingen Londen op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Zowel de Japanse bank MUFG en NatWest Markets, onderdeel van Royal Bank Scotland als de financiële dienstverlener Tradeweb, hebben zich op de Zuidas gemeld. Behalve het buitenland beleid van het VK wordt ook dat beleid van de VS gevoeld. Niet alleen met China wordt een handelsoorlog uitgevochten, eveneens met Mexico, Canada en de EU. Ook hier is een zilveren omlijning. China, de economie van de toekomst, is door het conflict met de VS op zoek naar andere partners en de Europese markt lijkt momenteel een stuk toegankelijker en betrouwbaarder. Een intensievere handelsrelatie van Nederland met het oosten lonkt.

Meedeinen
Zakendoen in de eigen Europese Unie biedt geen garantie voor rustig vaarwater. De Turkse lira herstelt zich voorzichtig van een flinke val, maar de situatie in Turkije blijft zorgwekkend en onvoorspelbaar. Italië verwacht dit jaar voorzichtige economische groei, maar het land kampt nog steeds met de op een na grootste staatschuld in de eurozone, na een ander Europees zorgenkindje, Griekenland. De Rabobank beschrijft Nederland in zijn economisch commentaar als een bootje dat meedeint op de golven van de wereldeconomie. En historisch gezien komen de beste scheepsvaarders uit Nederland.LEDENREIS NAAR CHINA
Vanuit het DGA-netwerk organiseert VNO-NCW West in april 2019 een ledenreis naar China. Er worden bedrijfsbezoeken gedaan bij de meest innovatieve en spraakmakende ondernemingen en natuurlijk wordt uitgebreid gesproken over de groeiende, economische invloed van China.
Wilt u meer weten over de ledenreis?Neem gerust contact op met Norma Drost (drost@vno-ncwwest.nl)

BREXIT: PRAKTISCHE TIPS
VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid bieden ondernemers praktische tips om – ondanks alle onzekerheid – aan de gang te gaan met hun brexit-voorbereiding. Wat gebeurt er op 29 maart 2019 en daarna? Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Doe de Brexit Impact Scan en kijk voor nieuws voor ondernemers op www.hulpbijbrexit.nl​


b25a93c8-3098-4d59-bcf3-6e7d7bfab5c3
Nieuwe leden
VNO-NCW West
DEN HAAG
OBS Groep
PIJNACKER
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Meer integratie met jonge ondernemers"

Digna van Zanten
Manager marketing en HRM WPS Horti Systems
Dáárom ben ik lid!
"Geen leeftijdsdrempel"

Jeroen Droogh
Directeur Intratuin Zoetermeer
Dáárom ben ik lid!
"Ik wil een netwerk opbouwen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik wil leren van ervaren ondernemers."

Marcel van Wijk
Operationeel directeur Cream
Dáárom ben ik lid!
"Themabijeenkomsten per branche"

Michel Capitein
Eigenaar Technolab
Dáárom ben ik lid!
"In het netwerk van VNO-NCW West ontmoet je collega-ondernemers waar je nu eens niet tegenover maar naast zit"

Leco van Vliet
DGA L. van Vliet Vorkheftrucks

 Partner

logo Rabobank.jpg